356 výsledkov
...
Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 19. 3. 2020
Právny stav do: 3. 4. 2020

Spoločnosť ABX, s. r. o., podobne ako ostatné firmy čelia v posledných dňoch riziku týkajúceho sa ich podnikania. Hrozí, že sa zavrie prevádzka. Ako postupovať v prípade, že sa finančná situácia firmy zhoršila, je možné zaplatiť daň aj neskôr? Spoločnosť si nie je istá, či to naozaj funguje v praxi tak, že nie je nutné podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Existuje na uvedené opora v zákone, resp. v nariadení?

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2019 spoločnosť prehrala dlhotrvajúci súdny spor. Úroky z omeškania sú vyčíslené za obdobie od r. 2008 – 2019 v celkovej výške 28 003 €. Je možné z tejto sumy uznať nejakú čiastku za daňový výdavok? Od 1. 1. 2015 úroky z omeškania u dlžníka nie sú daňovo uznateľným nákladom, bez ohľadu na zaplatenie. Čo ale s úrokmi, ktoré v danom prípade vznikli za obdobie od r. 2008 do 31. 12. 2014?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aké sú aspekty daňového zaťaženia, ak si slovenská právnická osoba v postavení platiteľa DPH pozve zo zahraničia na stretnutie v SR fyzickú osobu zo zahraničia (EU alebo USA), ktorá bude rozprávať na prednáške? Aké daňové zaťaženie môže očakávať a čo je s. r. o. povinná pri takejto službe sprocesovať? Ide o umelca a umelecky honorár.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2018 zamestnanec spôsobil škodu spoločnosti. Časť škody bola zaplatená poisťovňou z poistky zamestnanca (zmluva o výkone povolania) a ostatné splátkami zamestnanca. Následne zamestnanec ukončil pracovný pomer a dal si požiadavku na odpustenie zostatku dlhu. Spoločnosť súhlasila s odpustením. Ako odúčtovať zostatok pohľadávky? Bude daňovo uznaný? Pohľadávka je zaúčtovaná na účte 335xx.

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2019

Slovenská s. r. o. ako poskytovateľ licencie uzatvorila licenčnú zmluvu podľa zákona č. 185/2015 s českou s. r. o., ktorá nemá na Slovensku zriadenú prevádzku. V predmete zmluvy je právo na používanie softvéru vrátane update, upgrade a inštalačný balík, reálne to bude fungovať cez webovú stránku a budú zriadené prístupy. Je to nevýhradná licencia a týka sa dochádzkového systému. Ako sa postupuje pri zdaňovaní príjmu z tejto licencie?

Dátum publikácie: 2. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ako sa posúdi finančný príspevok (dar) pre občianske združenie z daňového hľadiska? SZČO chce finančne podporiť akciu, ktorú organizuje občianske združenie. Čo musí obsahovať zmluva, ktorú vzájomne uzatvoria, aby bol príspevok uznaný ako daňový výdavok? SZČO má tzv. sponzorskú zmluvu, kde sa tento príspevok nazýva darom. Obstála by takáto zmluva, ak sa zamenia slová „dar = finančný príspevok“ a „obdarovaný = sponzorovaný“?

Dátum publikácie: 23. 7. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť dodatočne dostala e-mailom 33 kusov faktúr, kde dodávateľ reklamuje neuhradené faktúry za akceptáciu karty Ticket Restaurant od r. 2015 do septembra 2018. Stravné lístky odovzdá firma sprostredkovateľovi, ktorý následne prefakturuje poplatky za uvedenú činnosť. Spoločnosť účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je platiteľom DPH, tak isto ako i dodávateľ. Faktúry vôbec neeviduje ani e-mailom, ani v knihe došlej pošty. Ako má v danom prípade postupovať? 

Dátum publikácie: 4. 6. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ako je to s daňovými výdavkami na rekonštrukciu bytu, ktorý má živnostník v obchodnom majetku a využíva ho na poskytnutie ubytovania pre zahraničných zamestnancov? Môže si rekonštrukciu a zariadenie bytu, náklady na byt dávať do daňových výdavkov, aj pokiaľ je poskytnuté ubytovanie bezplatné? 

Dátum publikácie: 27. 5. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť si prenajala služobné byty s kapacitou 30 postelí v cene nájmu 3 000 €/mesiac, teda náklady na 1 posteľ (resp. osobu) sú 100 €, ktoré bude každému jednému ubytovanému zamestnancovi zrážať formou dohody o zrážkach zo mzdy vo výške 100 €. Späť sa spoločnosti vráti zatiaľ „len“ 800 €, kým sa neobsadí zvyšok kapacít. Je uvedený nájom benefit?

Dátum publikácie: 20. 5. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Občianske združenie v r. 2018 robilo akciu pre deti – MDD na objednávku mesta. Mesto dalo objednávku na technicko-materiálne zabezpečenie akcie. Občianske združenie vystavilo faktúru a mesto ju uhradilo na účet a z tých prostriedkov sa akcia zorganizovala. Musí občianske združenie podať daňové priznanie za rok 2018 alebo sa tento príjem môže brať ako dotácia mesta? Iný príjem nemá.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.