1897 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť môže majetok nadobudnúť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je obstaranie na základe zámennej zmluvy. Zámenou vzniká rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobúdaného majetku a zostatkovou cenou  odovzdávaného hmotného majetku – z pohľadu účtovných predpisov aj zákona o dani z príjmov. Túto skutočnosť si treba uvedomiť hlavne pri zámene vecí bez doplatku. Naopak, pri úhrade finančného doplatku dochádza ku kúpe a predaju vecí za dohodnuté ceny, ktoré sa účtovne  premietnu na príslušné nákladové a výnosové účty zúčastnených osôb.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

V článku si ozrejmíme, v čom spočíva osobitná úprava zdanenia pri použitom tovare podľa zákona o DPH, upozorníme na súvisiacu záznamovú povinnosť, zanalyzujeme niektoré špecifické situácie z praxe a stručne sa pristavíme pri spotrebe pohonných látok.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Túto časť príspevku budeme venovať detailnejšie ojazdeným automobilom predávaným v špecifickej úprave, ak sa kupujú s cieľom ďalšieho predaja a spĺňajú definičné znaky v § 66 zákona o DPH.

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Analyzujeme niektoré špecifické situácie z praxe, napr. obstaranie auta na úver, výšku základnej náhrady pri vypožičanom (ojazdenom) aute, auto s dočasnými českými ŠPZ a daň z motorových vozidiel, nákup auta z ČR, obstaranie auta ako dlhodobého majetku a jeho následný predaj, použitie bežného režimu DPH pri predaji do iného členského štátu...

Dátum publikácie: 2. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri spotrebe PHL osobného auta, ktoré je v obchodnom majetku, nastala zmena s účinnosťou od 21. 7. 2020 pri uplatnení daňového výdavku, za predpokladu, že sa rozhodne podnikateľ sledovať skutočnú spotrebu, a teda nie ďalšie dve alternatívy, ako je paušál do výšky 80 % alebo monitorovanie cez GPS zariadenie.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Transferové oceňovanie je komplikovanou a komplexnou problematikou. V článku sa pokúsime túto obávanú tému „poľudštiť“ a na názorných príkladoch priblížiť pre použitie v najčastejších situáciách bežných nekorporátnych firiem. Po identifikácii závislých osôb v terminológii zákona o dani z príjmov vysvetlíme analýzu porovnateľnosti (benchmark analýzu) a preberieme si jednotlivé metódy transferového oceňovania aj so zreteľom na súčasné pandemické podmienky. Transakcie so závislými osobami ilustratívne zanalyzujeme v príkladoch, osobitne sa pristavíme pri pôžičkách.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Závislou osobou je blízka osoba, ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba alebo subjekt, osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku. Základné skutočnosti si vysvetlíme na niekoľkých príkladoch. Pomerne zložito sa na daňové účely identifikujú závislé osoby, ak sú ekonomicky, personálne alebo inak prepojené, preto princíp ich identifikácie bude rozobratý hneď v prvej časti príspevku.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Problémom v praxi pri stanovení nezávislej ceny je odkrytie finančných ukazovateľov firiem, ich marže, pričom je nutné v prvom rade správne určiť porovnateľného obchodného partnera. Smernica OECD rozlišuje dva základné spôsoby získavania potenciálne porovnateľných údajov: aditívny (prídavný) prístup a deduktívny prístup.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podstatou nezávislého vzťahu je porovnávanie podmienok dohodnutých v obchodných alebo finančných vzťahoch medzi závislými osobami s podmienkami, ktoré by si medzi sebou dohodli nezávislé osoby za obdobných okolností. Základnými metódami transferového oceňovania sú metódy vychádzajúce z porovnávania ceny a metódy vychádzajúce z porovnávania zisku, ktoré si podrobnejšie vysvetlíme aj na príkladoch.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňovník má právo požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania, ktoré sa vydáva najviac na 5 zdaňovacích období, pričom sa môže aj predĺžiť. Postup pri odsúhlasení metódy ocenenia prinášame v šiestich základných krokoch.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.