1404 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Ak sa škola rozhodne vyplatiť zamestnancom príspevok na stravovanie, môže byť v maximálnej výške 2,81 € alebo 2,11 € na deň?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Nadácia realizuje projekt výskumu a vývoja, ktorý z 50 % financuje z vlastných zdrojov zo zdaňovanej činnosti a z 50 % z prijatého grantu z nemeckej nadácie. Môže si nadácia na 50 % výdavkov na výskum a vývoj, ktoré hradí z vlastných zdrojov, uplatniť superodpočet nákladov na výskum a vývoj?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Spoločnosť kúpila dva kusy okrasnej rastliny (yucca rostrata) umiestnila ich pred hlavný vchod spoločnosti. Faktúra bola na sumu 574 eur. Je možné odpočítať DPH z faktúry za kúpu rastlín? Je kúpa takýchto rastlín daňovým výdavkom?

Dátum publikácie: 16. 6. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnanec bol v roku 2020 vyslaný zamestnávateľom na prácu do Nemecka. Slovenský zamestnávateľ za neho odvádzal preddavky na daň a poistné v SR. Pretože činnosť v zahraničí presiahla 183 dní, bude podávať daňové priznanie v Nemecku. K priznaniu má priložiť tlačivo EU/EWR potvrdené slovenským daňovým úradom. Na základe akých podkladov potvrdí daňový úrad uvedené tlačivo a aké príjmy sa v ňom uvedú? Ako má slovenský zamestnávateľ vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch? Ako sa uvedú príjmy zo SR a z Nemecka v daňovom priznaní v SR a započítajú sa zrazené preddavky na daňovú povinnosť v Nemecku? Ako sa vyrovná preplatok, ktorý vznikne zamestnancovi v daňovom priznaní podanom v SR?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnanec mal v roku 2020 príjmy zo závislej činnosti. Okrem týchto príjmov v roku 2020 zamestnanec vyhral bicykel. Musí podať daňové priznanie typu B? Akú výšku hodnoty výhry uvedie v daňovom priznaní, keď výhry sú do určitej sumy oslobodené od dane?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť obstarala skladovú halu. Je to mobilná skladová hala zložená z oceľovej konštrukcie a PVC plachty. Nie je napojená na inžinierske siete. Nie je pevne spojená so zemou. Nosné stĺpy sú priskrutkované k betónovej ploche (nie zaliate betónom). Kedykoľvek ju môže prísť žeriav zdvihnúť a presunúť na iné miesto. Do akej odpisovej skupiny sa zaradí? Má sa zahrnúť skladová hala do dane z nehnuteľností?

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť obstarala dlhodobý hmotný majetok – sušiareň reziva v 3/2021. Ide o jednokomorovú sušiareň so samostatnou pecou na piliny. Aké je zaradenie do kódu KP? Spoločnosť chce začať tento majetok odpisovať.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Ako sa má postupovať v prípade daňových odpisov pri nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku formou vecného daru od spoločníka, ktorý bol zaúčtovaný na SU 413? Konkrétne ide o bager, ktorý nebol nikdy predtým zaradený do obchodného majetku. Ide o to, že spoločník si obstaral stroj a následne ho daroval do s. r. o. Týmto bagrom zabezpečuje väčšinu svojich zdaniteľných príjmov. V tomto konkrétnom prípade môže spoločnosť daňový odpis z tohto stroja plne uplatniť ako daňový výdavok alebo nie? V prípade, že sa daňový odpis z tohto stroja nepovažuje za daňový výdavok, ako má spoločnosť postupovať s výnosmi, ktoré sa dosiahnu používaním tohto stroja? Má ich spoločnosť tiež považovať za nedaňové do výšky daňových odpisov z tohto stroja?

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.