2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2013

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností pri vzniku daňovej povinnosti a pri zmene skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane. Daňové priznanie podáva daňovník príslušnému správcovi do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri nadobudnutí nehnuteľností vydražením je daňovník povinný podať daňové priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Právny stav od: 1. 1. 2012

Správcovia dane môžu vyrubovať miestne dane kedykoľvek v priebehu roka. Občan má 30-dňovú lehotu na to, aby oznámil obecnému, resp. mestskému úradu zmeny v stave nehnuteľností, zmeny v stave psov, resp. zmeny týkajúcich sa poplatku za komunálny odpad. Obec ako správca dane vyrubí daň rozhodnutím a vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.