114 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 4. 2020
Autor: Redakcia, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Právny stav od: 23. 4. 2020
Právny stav do: 30. 9. 2020

Cieľom projektu "Prvá pomoc" je poskytnúť zamestnávateľským subjektom podporu na udržanie pracovných miest formou poskytovania príspevku zamestnávateľovi a podporu SZČO na udržanie prevádzkovania ich činnosti z dôvodu vyhlásenia a trvania mimoriadnej situácie.

Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Autor: JUDr. Mária Kevická, PhD.
Právny stav od: 4. 4. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2020

Upresnenie výkladu novej úpravy v Zákonníku práce zavedenej novelou č. 66/2020 Z. z. v časti o poskytovaní náhrady mzdy vo výške 80 % v prípade, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Dátum publikácie: 14. 1. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 27. 12. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2019 do 28. februára 2020, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2019?

Dátum publikácie: 28. 10. 2019
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Nariadením vlády SR č. 324/2019 Z. z. bola ustanovená suma minimálnej mzdy na rok 2020, a to 580 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, 3,333 € za každú odpracovanú hodinu. V článku úvádzame o. i. vplyv minimálnej mzdy na mzdové plnenia v roku 2020 či odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Dátum publikácie: 7. 3. 2019
Autor: JUDr. Slavomíra Gejdošová
Právny stav od: 1. 10. 2018
Právny stav do: 31. 1. 2019

Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím Sociálnej poisťovne, oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Dátum publikácie: 24. 1. 2019
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2018 do 28. februára 2019, spôsob vypĺňania tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2018?

Dátum publikácie: 8. 6. 2018
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2020

V príspevku sa zameriavame hlavne na spôsoby poskytovania nenávratných prostriedkov z rôznych zdrojov, systém ich účtovania v podmienkach jednoduchého aj podvojného účtovníctva, ako aj daňové hľadisko nenávratných prostriedkov, ktoré sa poskytujú aj organizáciám mimovládneho a neziskového sektora.

Dátum publikácie: 8. 6. 2018
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Podnikateľské prostredie na Slovensku čelí výzvam, na ktoré podnikatelia a podnikateľské združenia neustále upozorňujú. Cieľom vlády je primárne znižovať administratívne a regulačné zaťaženie systematicky a koncepčne. Podnikateľské prostredie je prierezovou agendou a zmeny v jednotlivých politikách, či smerovaniach agend štátnej správy sa ho priamo dotýkajú a ovplyvňujú ho.

Dátum publikácie: 4. 3. 2018
Autor: Ing. Viliam Višňovský
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Výška minimálnej mzdy na rok 2018 sa zmenila. Ešte dňa 11. októbra 2017 schválila vláda návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na zvýšenie sumy minimálnej mzdy na rok 2018 v mesačnom vyjadrení na 480 eur. V hodinovom vyjadrení suma minimálnej mzdy bude činiť 2,759 eura.

Dátum publikácie: 4. 3. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Pri ročnom zúčtovaní preddavkov na poistné zamestnanec nemusí žiadať o uplatnenie odpočítateľnej položky. Pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2017 sa odpočítateľná položka uplatní pri výpočte poistného za zamestnanca aj za zamestnávateľa. Pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018 sa odpočítateľná položka uplatní len pri výpočte poistného za zamestnanca.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.