204 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Na základe zmluvy o postúpení pohľadávky postupca postupuje na postupníka sumu 23 000 eur. Je možné týchto 23 000 eur vyplácať postupcovi v hotovosti napr. po 5 000 eur/mesiac?

Dátum publikácie: 22. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 12. 3. 2020

S. r. o. poskytuje služby – jazykové kurzy viac na Ukrajine ako na Slovensku pre fyzické osoby. Môže byť služba uhradená v hotovosti?

Dátum publikácie: 18. 6. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 9. 1994

Ako navýšiť sociálny fond v komanditnej spoločnosti? Zisk bol okamžite rozdelený medzi komplementárov a komanditistov. Je možné doplniť sociálny fond peňažným darom z firmy?

Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Spoločnosť tvorí 1,5 % z hrubých miezd sociálny fond. Zarátava sa do hrubých miezd aj náhrada za dovolenku či odmena konateľa?

Dátum publikácie: 17. 5. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť s r. o., mesačný platiteľ DPH, posielal úhradu faktúry v 8/2020 živnostníkovi, neplatiteľovi DPH. Omylom však poslal úhradu na iný účet. Môže si spoločnosť uplatniť takúto úhradu a môže si tento príjem uplatniť aj živnostník v r. 2020? Suma je nad 5 000 eur.

Dátum publikácie: 21. 4. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 23. 4. 2020

Zamestnávateľ, s. r. o., platiteľ DPH, v januári vystaví faktúru za poskytovanie služieb na 12 mesiacov vopred, pričom tieto tržby časovo rozlišuje (účet 384) mesačne, keďže ide o väčšiu sumu. Podľa Manuálu k posúdeniu výpočtu tržieb v rámci Opatrenia 2 a Opatrenia 3B projektu Prvá pomoc je potrebné pri výpočte zohľadniť toto časové rozlíšenie. Je tento postup správny? Táto spoločnosť zároveň má organizačnú zložku v Maďarsku. Tržby, resp. výnosy fakturované z tejto organizačnej zložky nie sú súčasťou daňového priznania k DPH v SK, ale sú súčasťou tržieb. Pri výpočte poklesu tržieb zahrnúť aj výnosy z maďarskej organizačnej zložky?

Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Konateľ spoločnosti píše rôzne články ako bloger. Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s firmou Google na reklamný priestor. Reklamný priestor sa zobrazuje pri čítaní článku. Môže si pisateľ článku (bloger) a zároveň konateľ spoločnosti uzatvoriť licenčnú zmluvu na články so svojou spoločnosťou a na základe tejto zmluvy by mu firma vyplácala dohodnutú licenčnú odmenu?

Dátum publikácie: 16. 3. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Reštaurácia poskytuje obedy zamestnancom iných firiem (odberatelia). Reštaurácia fakturuje odberateľom stravné lístky alebo skutočne vydané obedy? Počet predaných stravných lístkov sa nemusí zhodovať s vydanými obedmi pre zamestnancov danej firmy.

Dátum publikácie: 12. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ má vlastné stravovacie zariadenie, ale dáva možnosť zamestnancom vybrať si medzi stravovaním vo vlastnom zariadení a stravovacími poukážkami. Problém je v tom, že zatiaľ sa vydávali stravovacie poukážky pozadu. Ako správne účtovať v podvojnom účtovníctve, keď sa poskytujú stravné poukážky dopredu a ako postupovať aj pri príspevku od 1. 3. 2021, keď tak isto bude musieť riešiť platby dopredu? Kalkulácia stravovacej poukážky je 4 € a z toho zamestnávateľ poskytuje 2,80 € a zo SF 0,20 €, spolu 3 €. 1 € si hradí zamestnanec.

Dátum publikácie: 10. 3. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 si zamestnanci môžu vybrať medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravným lístkom. Zamestnanci si vybrali finančný príspevok, ktorý bude zamestnávateľ poskytovať vo výške 5,10 €, z toho 2,81 € zákonný príspevok a zvyšok 2,29 € zo sociálneho fondu. Finančný príspevok za príslušný mesiac, napr. marec 2021, môže byť vyplatený vo výplate za 3/2021 do výplatného termínu 10. 4. 2021? Mal by sa mu poukázať k 1. 3. 2021 v hodnote 117,3 € (23 dní * 5,10 €) – účtovanie 335/221. Na základe dochádzky napr. bude mať zamestnanec nárok len na 15 dní. Ako by to mal zamestnávateľ správne vyrovnať vo výplate a zaúčtovať?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.