170 výsledkov
...
Spisová značka: 1S/212/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 6. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 3. 12. 2020

Rozhodnutia správcu dane o nevylúčení zamestnancov z daňovej kontroly sú z dôvodu ich procesného charakteru a predbežnej povahy vylúčené z prieskumu súdu podľa § 7 písm. e) SSP,...

Spisová značka: 8Sžfk/48/2019
R číslo: 28/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 5. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2021

I. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 297/2016 Z. z. (účinného od 1. januára 2017) v § 79a upravuje náhradu za zadržanie nadmerného odpočtu...

Spisová značka: 9 Sžfk/1/2019
R číslo: 26/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 5. 2021

Primárne je nevyhnutné uniesť dôkazné bremeno zo strany daňového subjektu, ktorý disponuje svojim právom uplatniť si za zákonom ustanovených a splnených podmienok nárok na...

Spisová značka: 9 Sžfk/1/2020
R číslo: 27/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 21. 4. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 20. 5. 2021

V prípade, že subjekt v konaní pred orgánmi verejnej správy nepreukázal, že výsledky jeho aktivít, z ktorých dosiahol zistený príjem, využil na verejnoprospešný účel a na...

Spisová značka: 4Sžfk/4/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 3. 12. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 15. 6. 2021

Zákon o DPH vychádza z predpokladu, že zdaniteľný obchod reálne prebehol. Povinnosť preukázania reálneho uskutočnenia dodávky tovaru alebo služieb vyplýva z daňového poriadku...

Spisová značka: 41Cob/73/2019
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 20. 11. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 27. 10. 2020

SR:

Fotokópie pokladničných dokladov nie sú hodnoverným dôkazom preukazujúcim splnenie dlhu zo strany žalovaného. V tejto súvislosti odvolací súd...

Spisová značka: C‑329/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 3. 10. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 11. 10. 2019

1.      Článok 168 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,...

Spisová značka: 2Sžfk/10/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 31. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2020

Najvyšší súd uvádza, že splnenie podmienok nie je viazané výlučne na ich formálne preukázanie, ale podstatné je, aby formálne deklarované úkony mali svoj reálny a preukázateľný...

Spisová značka: C‑242/18
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 3. 7. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 10. 10. 2019

1.      Článok 90 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa...

Spisová značka: C-568/17
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 8. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 7. 10. 2019

1. Článok 9 ods. 2 písm. c) prvá zarážka šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich...

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.