445 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 5. 8. 2020

Postup platiteľa podnikajúceho ako člen združenia, ktorý podával nulové daňové priznania na DPH pri súčasnom vykazovaní príjmov a výdavkov v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby, nebol správny. Na tom nič nemení skutočnosť, že druhý člen združenia riadne priznal a zaplatil DPH za celé združenie.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zmenou zaokrúhľovania od 1. 1. 2020 sa zjednotil daňový systém a výpočet daní sa sprehľadnil. Na princípy zaokrúhľovania treba pamätať i pri prepočte nákupov v cudzej mene, resp. pri bankovom prevode, tak v podvojnom, ako aj v jednoduchom účtovníctve. Správnym posúdením a stanovením pravidiel vo vnútornom účtovnom predpise k prepočtu cudzej meny na euro môže účtovná jednotka eliminovať vznikajúce kurzové rozdiely.

Dátum publikácie: 28. 6. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 8. 12. 2020

Správca dane vykonávanie daňovej kontroly nemôže svojvoľne prerušiť a odložiť jej pokračovanie. Ak daňová kontrola trvá dlhšie ako jeden rok, je potrebné skúmať dôvodnosť prerušenia. Ak správca dane nerešpektuje maximálnu dĺžku trvania daňovej kontroly, poruší tým nielen ustanovenie o maximálnej dĺžke trvania, ale aj zásadu primeranosti a zásadu zákonnosti pri správe dane a protokol z nej tak nadobúda povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku, ktorý v daňovom konaní nemožno použiť.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok, je pokračovaním z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020. Dôvodom bol predovšetkým nedostatok času na jeho vtedajšie kvalitné spracovanie.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník v podanom daňovom priznaní urobí chybu, môže ju napraviť podaním opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania. Na podávanie opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania sa použije daňový poriadok.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti, prípadne inú chybu pri vyplnení tlačiva daňového priznania ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, môže v lehote na podanie daňového priznania, resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania podať opravné daňové priznanie. V takomto prípade správca dane berie do úvahy opravné daňové priznanie a na predtým podané daňové priznanie sa neprihliada.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník zistí chybu vo výpočte svojej daňovej povinnosti po lehote na podanie daňového priznania, odstráni túto chybu podaním dodatočného daňového priznania. Daňový poriadok upravuje prípady podania daňového priznania, z ktorých vyplýva, kedy daňovník je povinný podať dodatočné daňové priznanie, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, nemôže podať dodatočné daňové priznanie.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Použitie inštitútu dodatočného daňového priznania v zákone o dani z príjmov súvisí s podmienkou rešpektovania časovej a vecnej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v základe dane. Daňové výdavky a zdaniteľné príjmy musia byť súčasťou základu dane v tom zdaňovacom období, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane prijímateľovi nemožno upravovať, ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť daňovníka mala byť iná.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Tlačivo dodatočného daňového priznania sa vyplní v rozsahu ako riadne daňové priznanie, t. j. uvedú sa všetky údaje, ktoré obsahuje aj riadne daňové priznanie.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.