Vyhľadávanie > Odborné články > Nezisková organizácia
3844 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 7. 2021

 Od 1. 7. 2021 sú platné nové pravidlá pri predaji tovaru na diaľku. Slovenský podnikateľ, ktorý predáva tovar na diaľku alebo poskytuje tzv. digitálne služby, pri ktorých sa miesto dodania určí podľa § 16 zákona o DPH, má možnosť sa rozhodnúť pre administratívne jednoduchší spôsob a to uplatňovanie osobitného režimu OSS (One Stop Shop).

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Dušan Adamček
Právny stav od: 1. 1. 2021

V dobe kovidovej, ostatne tak, ako vždy v nezvyčajný situáciách, je dobré dôslednejšie a hlbšie sa zaoberať problémami v oblasti BOZP na pracoviskách. Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA)  zverejnila usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 7. 2021

Zmeny v oblasti dovozu a vývozu sa týkajú celoeurópskeho projektu eCommerce. Od 1. júla 2021 začnú platiť rovnaké pravidlá vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Podľa nového zákona budú všetky zásielky podliehať dovoznému clu.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podmienka čitateľnosti u papierových faktúr nie je splnená, ak sú údaje na faktúre nečitateľné, čo môže byť spôsobené nesprávnym uchovávaním faktúr, prípadne použitím netrvanlivej tlačiarenskej techniky. Vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry by mala byť zabepečená.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022

Legislatívny návrh zákona, ktorým sa mení daňový poriadok je pokračovaním z plánu legislatívnych úloh pre rok 2020. Dôvodom bol predovšetkým nedostatok času na jeho vtedajšie kvalitné spracovanie.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Iveta Petrovická
Právny stav od: 1. 1. 2021

Ak daňovník v podanom daňovom priznaní urobí chybu, môže ju napraviť podaním opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania. Na podávanie opravného daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania sa použije daňový poriadok. Rozlišujeme 3 druhy daňových priznaní.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Stáva sa, že daňový úrad na základe nedostatkov v konaní neporiadneho dodávateľa vec uzatvorí tak, že dodávateľ uvedený na faktúre plnenie nedodal.

Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Podľa skúseností z praxe posledných rokov sa dá zovšeobecniť, že daňové úrady postupujú tak, že sa pri daňovej kontrole zamerajú na nedostatky v konaní dodávateľa alebo dodávateľovho dodávateľa – a vôbec netestujú splnenie dvojitej podmienky (podvod, resp. daňová výhoda a vedomosť), ktorú pre neuznanie odpočtu DPH kumulatívne požaduje judikatúra Súdneho dvora EÚ (SDEÚ).

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 7. 2021

Od 1. júla nadobúdajú účinnosť nové pravidlá DPH pri predaji tovaru na diaľku. Európsky systém sa rozrastá o osobitnú úpravu OSS a IOSS, pričom sa ešte viac zjednocuje postup členských štátov EÚ. Zmeny sa dotknú širšej skupiny dodávateľov služieb i tovaru, keďže sa významne menia limity a podmienky registrácie na účely DPH, ako aj spôsob podávania daňových priznaní. V článku si vysvetlíme podstatu zmien a uvedieme, ako sa dotknú e-commerce oblasti vrátane digitálnych platforiem, u ktorých sa zavádza fikcia tzv. domnelého dodávateľa.

Dátum publikácie: 2. 6. 2021
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Z oblasti správy daní prinášame analýzu štyroch situácií z praxe v nadväznosti na aktuálne platné znenie daňového poriadku s právnym odôvodnením konania správcu dane. Zameriame sa na možnosť prerušenia daňovej kontroly, počítanie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, uplatnenie inštitútu ručenia za daň z pridanej hodnoty a ustanovenie zástupcu právnickej osobe správcom dane.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.