Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Nezisková organizácia
3270 výsledkov
...
Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Spoločnosť má záujem kúpiť byt pre svojich zamestnancov, keďže v súčasnej dobe je využívanie ubytovní rizikové. Zamestnanci by byt využívali cez pracovné dni, cez víkend by sa vracali na svoju trvalú adresu v inom okrese. Môže si spoločnosť uplatniť odpočítanie DPH z jednotlivých splátok v rámci kúpy tohto bytu?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Je potrebné v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel uvádzať informáciu o predĺžení dočasného vyradenia motorového vozidla z evidencie na dopravnom inšpektoráte, príp. zmenu z dočasného vyradenia na trvalé? Dátum vyradenia z evidencie na dopravnom inšpektoráte spoločnosť v r. 2019 uviedla ako dátum zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel a nikde neuvádzala, že ide o dočasné vyradenie.

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Platiteľ DPH predáva koňa do Poľska občanovi. Má vystaviť faktúru s DPH alebo bez DPH?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 20. 5. 2018

Spoločnosť v postavení platiteľa DPH kúpila nové motorové vozidlo spolu s novými pneumatikami dňa 7. 12. 2020, ktoré dala prezuť hneď na druhý deň 8. 12. 2020, medzitým aj nové motorové vozidlo natankovala. Kedy môže spoločnosť zaradiť nové motorové vozidlo, ak registračný poplatok bol zaplatený dňa 15. 12. 2020?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť si objednala rekonštrukciu budovy na základe zmluvy o dielo. Zmluva o dielo je uzatvorená tak, že aj odberateľ, aj dodávateľ sú registrovaní na DPH. V článku 3.2 Dielo je odvolávka na § 69 ods. 12 písmeno j) zákona o dani z pridanej hodnoty a zatriedenie do štatistickej klasifikácie produktov (CPA ) - konkrétne do divízie: 43.33.10. Toto plnenie teda spadá pod stavebné práce. Článok 5.2 - Cena Diela: zahŕňa cenu za realizáciu a cenu použitého materiálu vrátane dopravy, čistiacich prác a všetkých ostatných nákladov, vrátane prác uvedených v článku 7 bod 7.8 tejto Zmluvy. Ak je to dodané v rámci zmluvy o dielo, ako je to v tomto prípade, je tam prenos DPH? 

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť organizuje vo svojich priestoroch teambuilding pre zamestnancov (porada s vyhodnotením roka a občerstvením). Akciu zabezpečí cateringová firma. Možno uznať ako daňový výdavok firmy platbu cateringovej spoločnosti za zabezpečenie akcie a prenájom inventáru a občerstvenie hradené zo sociálneho fondu oslobodiť u zamestnancov od dane?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Ako sa postupuje pri skonte v prípade odoslanej zahraničnej faktúry vystavenej bez DPH? Slovenská spoločnosť fakturovala zahraničnej firme za uskutočnenie prepravy. Odberateľ skôr uhradil faktúru, preto poslal na účet o 3 % menej. Ide o skonto. Ako sa má teraz dorovnať vzniknutý rozdiel? Je potrebné podať opravný súhrnný výkaz?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Musí zákazník zaplatiť DPH v prípade, že nástrojáreň vyrobí formu pre vývoz (napr. Rusko) a dodanie by trvalo viac ako 1 mesiac?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Na budove nadobudnutej v 8/2012 za 300 000 eur bolo v tom istom roku vykonané technické zhodnotenie. Časť budovy bola v roku 2013 predaná, vo vlastníctve naďalej zostala časť v sume 140 000 eur počítanej z obstarávacej ceny 300 000 eur. V rokoch 2013 až 2015 bolo na budove vykonané ďalšie technické zhodnotenie. Na daňové účely bola budova odpisovaná v rokoch 2012 až 2014 zrýchlene, od roku 2015 rovnomerne. V akej cene mala byť budova zaradená po predaji jej časti v roku 2013 a ako mali byť vypočítavané odpisy?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firma realizovala spustenie wifi v obci.  Celý tento projekt bol založený na registrácii na stránke EU projekty (voucher na projekt WiFi4EU). Obec mala určenú sumu pre ten projekt vo výške 15 000 eur. Tieto peniaze po spustení projektu prišli firme na účet. Ako má firma zaúčtovať prijatú platbu vo výške 15 000 eur?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.