Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Nezisková organizácia
3492 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 6. 2021
Autor: Ing. Mária Nováková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vedie bankový účet v cudzej mene CZK. Pri prevode finančných prostriedkov z účtu v mene CZK na účet v mene euro vznikajú na účte 261 veľké kurzové rozdiely. Sú daňovo uznané?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zamestnanec doniesol k vyúčtovaniu doklad z e-kasy – off-line. Je možné takýto doklad uznať z pohľadu účtovníctva, dane z príjmov a DPH? Takýto doklad e-kasa tlačí, keď je výpadok internetu a ten, kto doklad vystaví, má povinnosť zabezpečiť dodatočné odoslanie dokladu na FS SR. Je takýto doklad považovaný za daňový a účtovný doklad? Doklad náležitosti zjednodušeného daňového dokladu má. Nemôže dôjsť zo strany vyhotoviteľa dokladu k zneužitiu (napr. že doklad sa stornuje alebo že nebude vôbec odoslaný na FS)?

Dátum publikácie: 10. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má záujem o poskytnutie služby pre zamestnancov. Sú to 4 psychologické online semináre - osvetová prednáška ohľadom zvládania súčasnej situácie, rôzne rady a pod. Celková cena bude cca 800 €. Spoločnosť to chce hradiť zo sociálneho fondu. Vzhľadom na to, že to bude anonymné, nie je možné tieto semináre zamestnancom zdaniť. Ako má spoločnosť v tomto prípade postupovať? Anonymné je to z dôvodu, aby sa zachovalo súkromie zamestnancov, ktorí sa prihlásia.

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Lekár (zatiaľ neplatiteľ DPH) v rámci svojej zdravotnej činnosti poskytuje aj rôzne poradenstvo k zdravej výžive, robí testy potravinovej intolerancie, predáva pacientom krémy a iné kozmetické doplnky. Potravinový test, ktorý lekár vykoná odberom krvi a následne odošle do laboratória, aj keď je na plnú platbu a aj keď si to pacient vie kúpiť v lekárni a urobiť sám, by bolo možné posúdiť ako zdravotnú službu? Poradenstvo je v podstate platená rada od lekára, aj v tomto prípade ide o zdravotnú starostlivosť. Ktoré z uvedených činností by mali ísť do obratu na účely registrácie pre DPH?

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť vykonáva kovovýrobu a do lakovne obstarala závesný hliníkový prístrešok bez pevných základov. Do akej odpisovej skupiny daný majetok zaradiť? Nejde o stavbu spojenú pevne so zemou.

Dátum publikácie: 9. 6. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Spoločnosť plánuje vykonať technické zhodnotenie na prenajatej budove. V sklade, ktorý bude mať spoločnosť v prenájme od 1. 4. 2021, musí investovať do počítačových sietí a elektroinštalácie (zabudovanej do stien budovy). Za technické zhodnotenie budovy sa považujú stavebné úpravy, modernizácia, rekonštrukcia. Predstavuje zavedenie počítačových sietí a elektroinštalácie, ktoré budú zabudované do stien technické zhodnotenie a sú stavebnou úpravou? Ak áno, budú sa PC siete odpisovať 6 rokov a elektroinštalácie 20 rokov?

Dátum publikácie: 7. 6. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Aký je postup pri inventúrnych zápisoch k účtom aktív a pasív na konci roka? Týka sa to všetkých účtov? Ak áno, aký je napríklad podklad k účtu 411 - Základné imanie a aj iných účtov aktív a pasív?

Dátum publikácie: 7. 6. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Zamestnávateľ kúpil zamestnancom bonusovú kartu v hodnote 15 € za kus, ktorú môžu využívať vo vybraných predajniach SR, kde sa im uplatní 10 % zľava na zakúpený tovar. Zľavu poskytuje predajňa, nie zamestnávateľ. Je potrebné zahrnúť cenu karty zamestnancovi do mzdy ako nepeňažný príjem? Dá sa poskytnúť túto kartu zamestnancom tak, aby nebola zdaniteľným príjmom?

Dátum publikácie: 7. 6. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako má účtovná jednotka (neziskovka) zaúčtovať prijatý dar, ktorý prijala na základe darovacej zmluvy? Hodnota daru je určená v darovacej zmluve. Ako postupovať v prípade, že darovacie zmluvy neboli poskytnuté finančnej učtárni do dňa zostavenia účtovnej závierky?

Dátum publikácie: 4. 6. 2021
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Je dodanie materiálu cez Taliansko do UK pre slovenskú firmu považované ako riadny vývoz do UK? Ak áno, potom bude stačiť na vydokladovanie tohto vývozcu JCD vystavená talianskou firmou pre UK firmu?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.