121 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Ak daňovník v roku 2019 používal vozidlo na podnikanie, má za tento rok (zdaňovacie obdobie) povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2020 a v tomto daňovom priznaní vyrovnať daň za jeho použitie.

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2020

Daňovník používal na podnikanie v priebehu roka 2019 niekoľko motorových vozidiel, okrem iného aj ťahač, náves, elektromobil aj hybridné vozidlo (formou lízingu). Na tomto konkrétnom príklade ukážeme spôsob výpočtu dane z motorových vozidiel a vyplnenie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Jednou z daní, s ktorou je potrebné sa vyrovnať hneď na začiatku roka – do 31. januára, je daň z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel rozsahom ustanovení síce nie je obsiahla, avšak jej pripomenutie v nasledujúcom článku podľa jednotlivých ustanovení a ich vzájomných previazaní je vhodné najmä s ohľadom na jej správnu aplikáciu.

Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Daňovník (právnická osoba) používal počas zdaňovacieho obdobia 2018 na podnikanie celoročne vozidlo, vozidlo ťahač kategórie N3 s 2 nápravami zakúpené 8. 7. 2018 a hmotnosťou 29t, vozidlo ťahač kategórie N3 s 2 nápravami používané aj v prechádzajúcich zdaňovacích obdobiach a hmotnosťou 30t a elektromobil. Ako sa vypočíta daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a ako sa vyplní daňové priznanie:

Dátum publikácie: 4. 10. 2018
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Po vzniku spoločnosti musí štatutárny orgán vykonať niekoľko ďalších krokov na to, aby spoločnosť splnila základné povinnosti voči úradom vyplývajúce z daňových a ostatných zákonov. Ide predovšetkým o registráciu spoločnosti na daňovom úrade k rôznym druhom daní a o registráciu v Sociálnej a zdravotnej poisťovni.

Dátum publikácie: 28. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ak daňovník po odovzdaní riadneho daňového priznania k dani z motorových vozidiel zistí, že v ňom neuviedol správne údaje ovplyvňujúce výšku dane, má možnosť podať dodatočné priznanie.

Dátum publikácie: 28. 9. 2018
Autor: Ing. Jana Fülöpová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2019

Daňovník mal v podanom daňovom priznaní uviesť aj vozidlo prenajaté od osoby – nepodnikateľa. Vzhľadom na to, že daňovník túto skutočnosť zistil až 13. 7. 2018, má povinnosť podať dodatočné daňové priznanie, a to v lehote najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, s uvedením obdobia, ktorého sa toto zistenie týka. Prinášame postup pri vyplnení dodatočného daňového priznania a výpočet dane (rozdielu) na úhradu za tieto vozidlá.

Dátum publikácie: 3. 4. 2018
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ak daňovník dane z motorových vozidiel po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania zistí, že daň má byť vyššia, ako je uvedené v podanom daňovom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: JUDr. Mária Vargová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Zdaňovacím obdobím podľa zákona o dani z motorových vozidiel je kalendárny rok. Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania je daň splatná.

Dátum publikácie: 21. 12. 2017
Autor: JUDr. Mária Vargová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Daňové priznanie podáva daňovník aj za zdaňovacie obdobie 2017 na tlačive, ktorého vzor bol ustanovený opatrením MF SR č. MF/21694/2014-725. Daňovník je povinný podať daňové priznanie do 31. januára 2018 a v rovnakej lehote uhradiť daňovú povinnosť.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.