1116 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Právny stav do: 31. 1. 2021

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 13. 3. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 1. 7. 2021

Platiteľ DPH v SR prevádzkuje e-shop, zásielkový predaj. Tovar chce teraz odosielať, resp. vystavovať faktúry zákazníkom do Českej republiky. Ako sa má postupovať, keďže objednaný tovar posiela dodávateľ PL dobierkou, z PL (tovar pre SK vyrába PL platiteľ DPH/ do ČR priamo zákazníkom. Slovenská firma sleduje len obrat do limitu? Alebo sa postupuje inak pri odosielaní pre neplatiteľov DPH, platiteľov DPH a občanom do ČR v tomto prípade?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť dostala dňa 9. 1. 2020 opravné faktúry s dátumom vystavenia 9. 1. 2020, pričom dátum dodania služby na uvedených faktúrach je 31. 12. 2019. Je možné uvedené opravné faktúry uviesť do kontrolného výkazu a výkazu DPH za december 2019 alebo treba ich vykázať v januári 2020?

Dátum publikácie: 13. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Aké sú aspekty daňového zaťaženia, ak si slovenská právnická osoba v postavení platiteľa DPH pozve zo zahraničia na stretnutie v SR fyzickú osobu zo zahraničia (EU alebo USA), ktorá bude rozprávať na prednáške? Aké daňové zaťaženie môže očakávať a čo je s. r. o. povinná pri takejto službe sprocesovať? Ide o umelca a umelecky honorár.

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 31. 12. 2018

Od dodávateľa prijala lekáreň tovar (čaje) s DPH 0 % a oznámenie o prenesení daňovej povinnosti. Na základe ktorého zákona o DPH je táto zmena? Postupuje lekáreň správne v nasledujúcich prípadoch: 1. lekáreň predáva dané čaje cez ERP, čaje dáva s DPH 20 %,, 2. fakturuje čaje neplatiteľom DPH lekárom a tie dáva s DPH 20 %, 3. ak fakturuje čaje platiteľom DPH, uplatní sadzbu DPH 0 % a prenesenie daňovej povinnosti?

Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť má prenajaté priestory u spoločnosti, ktorá sa stala platiteľom DPH 2. 7. 2019. K dispozícii sú nasledovné došlé faktúry - faktúra za plyn za obdobie 6/19, vystavená 1. 7. 2019 bez DPH, faktúra za elektrinu za obdobie 6/19, vystavená 12. 7. 2019, dátum dodania 30. 6. 2019 s DPH. Sú tieto faktúry vystavené správne? Dodávateľ informoval, že faktúru za elektrinu dostal od ZSE až 3. 7. 2019, odpočítal si DPH, a preto fakturoval s DPH. Je tento postup správny?

Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť dostala dobropis - opravný doklad od dodávateľa. Tento opravný doklad bol vystavený 11. 1. 2019, dátum plnenia: 31. 12. 2018. Pri dobropisoch platí, že DPH sa opravuje v tom zdaňovacom období, v ktorom sa dostane doklad o oprave, teda v tomto prípade 1/2019. Môže spoločnosť túto DPH opraviť aj skôr, teda v 12/2018, keďže dátum zdaniteľného plnenia je december 2018? 

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2019

Slovenská s. r. o. ako poskytovateľ licencie uzatvorila licenčnú zmluvu podľa zákona č. 185/2015 s českou s. r. o., ktorá nemá na Slovensku zriadenú prevádzku. V predmete zmluvy je právo na používanie softvéru vrátane update, upgrade a inštalačný balík, reálne to bude fungovať cez webovú stránku a budú zriadené prístupy. Je to nevýhradná licencia a týka sa dochádzkového systému. Ako sa postupuje pri zdaňovaní príjmu z tejto licencie?

Dátum publikácie: 30. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Spoločnosť má uzatvorenú komisionársku zmluvu s bieloruským subjektom, kde tomuto subjektu platí 10 % komisionársku odmenu za vykonávanie transakcií na predaj tovaru, pričom tovar je zatiaľ skladovaný v sklade komisionára v Bielorusku. Aký postup sa má zvoliť v prípade DPH? Podlieha táto položka aj clu?

Dátum publikácie: 18. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ako sa postupuje pri doklade, ak sa tovary podľa § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH nakúpia napr. v reťazci a zaplatia v hotovosti (doklad z ERP), kde bude DPH vyčíslená? Je nárok na odpočítanie DPH z takéhoto dokladu? Iba pri fakturácii sa musí vystaviť faktúra bez DPH na uvedené komodity (ryža a pod.)?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.