1816 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 30. 11. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Konateľ a spoločník s. r. o. kúpil do majetku spoločnosti elektromobil. Keďže dobíjanie je efektívne v noci, dal si nabíjačku na elektromobil nainštalovať doma. Je možné uplatniť odber energie do elektromobilu ak „tankuje“ doma? Uplatnila by sa metóda paušalizácie 80/20?

Dátum publikácie: 29. 11. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť rozdelila zisk minulých rokov 2019, 2020 v sume 50 000 €, pričom 30 000 € sa vyplatí spoločníkovi s trvalým pobytom v SR, zvyšných 20 000 € sa vyplatí spoločníkovi z Českej republiky. Spoločnosť k 31. 8. 2021 zaúčtovala záväzok voči spoločníkom (fyzickým osobám) nasledovne: MD 428/DAL 364. Vyplatenie podielu spoločníkovi zo ČR bude uhradené na účet v r. 2022. Zrážkovú daň 7 % je nutné odviesť zo sumy 50 000 € v roku 2021?

Dátum publikácie: 29. 11. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004

S. r. o. zaplatila daň za iného daňovníka daňovému úradu, aby zastavila exekúciu na pozemok (zo strany iného daňovníka išlo o podvodné konanie) a účtuje pohľadávku voči tomu daňovníkovi. Ako má byť záväzok voči DÚ a pohľadávka voči inej firme účtovaná? Ide o daňový náklad a výnos alebo všetko neovplyvňujúce základ dane?

Dátum publikácie: 29. 11. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Do akej odpisovej skupiny je potrebné zaradiť kancelársky kontajner - unimobunku, ktorá bude napojená na elektrickú energiu? Je to stavba alebo samostatná hnuteľná vec?

Dátum publikácie: 25. 11. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Česká firma prenajíma slovenskej spoločnosti hnuteľné veci, ktoré spoločnosť používa v SR. Táto česká firma mesačne fakturuje prenájom týchto hnuteľných vecí. Vzťahuje sa na to zrážková daň a mala by ju slovenská spoločnosť odvádzať daňovému úradu?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 3. 2021

Akým spôsobom účtovať obedy? Zatiaľ firma platila zamestnancom obedy v sume 5,10 € na začiatku lístkami Dejeuner, potom kartou. Teraz je možnosť pripísať ku mzde financie. Ako zaúčtovať finančný príspevok na stravovanie? Zamestnancovi by sa mala pripísaná suma zdaňovať, odkedy a ako to potom bude?

Dátum publikácie: 24. 11. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť s r. o. kúpi od občana (nepodnikateľa) staršie čerpadlo alebo náhradné diely na základe kúpnej zmluvy. Môže to spoločnosť zahrnúť medzi svoje daňové náklady? Čo z toho vyplýva predávajúcemu, je to jeho zdaniteľný príjem, keď je to cena napr. 500 € a keď je to napr. cena 2 500 €?

Dátum publikácie: 23. 11. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť nakúpila v roku 2021 regálové zostavy. Cena za 1 kus nepresiahla 500 eur, ale celkovo v priebehu 3 mesiacov boli regály nakúpené od 4 dodávateľov za 30 000 eur. Môže sa spoločnosť rozhodnúť, že napr. regály od dvoch dodávateľov zaúčtuje priamo do nákladov ako drobný investičný majetok s celkovou cenou do 1 700 eur/1 ks?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť by chcela zo sociálneho fondu preplatiť zamestnancom laboratórne vyšetrenie z krvi na protilátky COVID. Je z hľadiska dane z príjmu fyzických osôb takýto výdavok možné zaradiť do tej istej kategórie ako sú nadštandardne lekárske prehliadky, t. j. že zamestnanec z toho neplatí dane ani odvody?

Dátum publikácie: 22. 11. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť nakupuje a predáva rôzne živé rastliny. Niektoré rastliny vyschnú (nedostatočné zakorenenie, vysoké teploty,...) - nespôsobuje to ľudský faktor. Môžu sa takéto straty považovať za prirodzené úbytky? Alebo sa to považuje za škodu a účtuje sa ako nedaňový náklad v plnom rozsahu?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.