1126 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 11. 12. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 3. 2021
Právny stav do: 19. 2. 2021

Ako je to so zmenami v gastrolístkoch, ktoré sa chystajú v roku 2021? 1. Odkedy bude pravdepodobne platiť, že si zamestnanci budú môcť vybrať, či budú chcieť príspevok alebo gastrolístok? Od 1/2021 alebo to bude k neskoršiemu dátumu? 2. Budú si môcť vybrať aj zamestnanci, ktorí sú už dlhodobo v pracovnom pomere? 3. Ak si budú môcť vybrať aj zamestnanci, ktorí už majú vytvorený pracovný pomer, budú túto zmenu môcť vykonať v rámci roka v ktoromkoľvek mesiaci alebo vždy k začiatku roka?

Dátum publikácie: 22. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 2. 2014
Právny stav do: 28. 2. 2021

Konateľ poberá pravidelne mesačne odmenu. Má zákonný nárok na stravné lístky?

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2020

Zamestnankyňa sa starala o dieťa do 6 rokov, má 5 detí, od 14. 1. do 30. 6. 2019 bola v evidencii úradu práce, od 1. 7. do 31. 12. 2019 bola zamestnaná u zamestnávateľa. Môže si uplatniť daňový bonus za obdobie 1-6/2019 za všetky deti? Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov za rok 2019 mala 3 179,35 € + poberala dávky v hmotnej núdzi..

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018
Právny stav do: 30. 9. 2020

Ako postupovať po účtovnej stránke pri likvidácii s. r. o.? S. r. o. je v likvidácii od 29. 2. 2020. V účtovníctve je k tomuto dátumu zaúčtované všetko, čo sa do tohto dátumu udialo, bankový výpis, pohľadávky, záväzky, mzdy, predaj DHM. Niektoré pohľadávky a záväzky boli uhradené v marci. Na daňový úrad podať mimoriadnu účtovnú závierku, daňové priznanie a výkazy k 29. 2. 2020 a v akom termíne? V marci je potrebné doúčtovať bankový výpis? Po troch mesiacoch k 31. 5. 2020 podáva spoločnosť riadne daňové priznanie?

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2021

Majú zamestnanci (pedagóg a ekonómky), ktorí majú home office, a zamestnanci (školník, upratovačky), ktorí majú prekážku v práci na strane zamestnávateľa, nárok na stravný lístok?

Dátum publikácie: 30. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 19. 3. 2020
Právny stav do: 3. 4. 2020

Spoločnosť ABX, s. r. o., podobne ako ostatné firmy čelia v posledných dňoch riziku týkajúceho sa ich podnikania. Hrozí, že sa zavrie prevádzka. Ako postupovať v prípade, že sa finančná situácia firmy zhoršila, je možné zaplatiť daň aj neskôr? Spoločnosť si nie je istá, či to naozaj funguje v praxi tak, že nie je nutné podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Existuje na uvedené opora v zákone, resp. v nariadení?

Dátum publikácie: 20. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2011 spoločnosť kúpila pozemky, ktoré boli zaradené do majetku - účet 031. Tieto pozemky boli niekoľkokrát preparcelované, vymieňané, naposledy v r. 2019. Súčasne sa na účte 042 zbierali od roku 2012 rôzne služby. Ako treba postupovať pri vyradení pozemkov a obstarávacích služieb z účtovníctva? Účtovalo sa správne , ak sa zbierali obstarávacie náklady na účte obstarania alebo sa tieto mali dávať do nákladov v jednotlivých rokoch?

Dátum publikácie: 25. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Právny stav do: 31. 12. 2019

V roku 2019 spoločnosť prehrala dlhotrvajúci súdny spor. Úroky z omeškania sú vyčíslené za obdobie od r. 2008 – 2019 v celkovej výške 28 003 €. Je možné z tejto sumy uznať nejakú čiastku za daňový výdavok? Od 1. 1. 2015 úroky z omeškania u dlžníka nie sú daňovo uznateľným nákladom, bez ohľadu na zaplatenie. Čo ale s úrokmi, ktoré v danom prípade vznikli za obdobie od r. 2008 do 31. 12. 2014?

Dátum publikácie: 18. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2019

Spoločnosť má záväzky voči sesterským spoločnostiam a z toho jedna je v likvidácii. Dátum splatnosti záväzkov bol v roku 2015. V roku 2019 sú to 4 roky od ich splatnosti a spoločnosť postupne zvyšovala základ dane podľa § 17 ods. 27 zákona o dani z príjmov. Môže spoločnosť tieto záväzky odpísať ku dňu, ku ktorému došlo k ich premlčaniu alebo musí nejako informovať dané spoločnosti, že tieto záväzky nebudú uhradené? Zatiaľ peniaze nikto od spoločnosti nevymáha.

Dátum publikácie: 17. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2019

Účtovníčka prevzala jednoosobovú s. r. o., kde si konateľ pravidelne vyplácal peňažné čiastky z firemného účtu na svoj osobný účet aj za predchádzajúce roky. Tieto peniaze si prevádzal bez bližšieho určenia. Ako postupovať za rok 2019, aby boli tieto výbery aspoň v tomto roku dobre zúčtované a vykázané v daňovom priznaní?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.