9 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Matej Trnavský, JUDr. Alexandra Vicová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Dátum aktualizácie: 5. 5. 2015
Právny stav do: 12. 7. 2018

Ust. § 44 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) stanovuje povinnosť fyzickým a právnickým osobám, ktoré vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú úhrady v prospech daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, okrem daňovníka podľa § 2 písm. t) alebo daňovníka štátu tvoriaceho Európsky hospodársky priestor, povinný zrážať sumu vo výške 19 % z peňažného plnenia a v prospech daňovníka nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) povinný zrážať sumu vo výške 35 % z peňažného plnenia.

Autor: JUDr. Martina Palušková
Právny stav od: 1. 1. 2012
Dátum aktualizácie: 3. 11. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2017

Stavenisko, miesto vykonávania stavebných projektov a montážnych projektov sa považuje za stálu prevádzkareň, len ak výkon činnosti na nich presiahne šesť mesiacov. Stálou prevádzkarňou je aj osoba, ktorá koná v mene daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a sústavne alebo opakovane prerokováva alebo uzatvára v jeho mene zmluvy na základe splnomocnenia. 

Autor: JUDr. Zuzana Michaličová
Právny stav od: 30. 12. 2010
Právny stav do: 31. 12. 2011
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2013
Autor: JUDr. Zuzana Michaličová
Právny stav od: 1. 1. 2009
Právny stav do: 31. 12. 2015
Autor: JUDr. Janka Chorvátová, PhD.
Právny stav od: 1. 9. 2006
Právny stav do: 31. 12. 2011

Preplatok na dani je suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Daňovník môže požťiadať správcu dane o vrátenie preplatku na dani z príjmov právnických osôb.

Autor: JUDr. Janka Chorvátová, PhD.
Právny stav od: 1. 12. 2001
Právny stav do: 31. 12. 2011

Daňovník môže požiadať platiteľa dane o vysvetlenie, ak má pochybnosti o správnosti zrazenej dane alebo preddavku na daň. V žiadosti musí uviesť dôvody preukazujúce jeho pochybnosti. Platiteľ dane je povinný oznámiť daňovníkovi požadované údaje do 30 dní odo dňa, keď žiadosť obdržal, a v tej istej lehote prípadnú chybu odstrániť. 

Autor: JUDr. Janka Chorvátová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 1993
Právny stav do: 31. 12. 2011

Ak má daňovník pochybnosti o správnom zrazení dane môže požiadať o vysvetlenie platiteľa dane. Ak platiteľ dane prípadnú chybu neodstráni, môže daňovník podať sťažnosť, ktorá je osobitným druhom opravného prostriedku proti postupu platiteľa dane. Podáva sa správcovi dane, v ktorého obvode má platiteľ sídlo alebo trvalý pobyt, a to v lehote 30 dní od oznámenia platiteľa dane. 

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.