Vyhľadávanie > Odborné články > Obchodná spoločnosť
5328 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Serinová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Digitalizácia je pojem, ktorý počujeme zo všetkých strán, či už ide o digitalizáciu štátnej správy alebo jednotlivých oblastí podnikateľského alebo bežného života. Digitalizácia sa nevyhla ani oblasti podnikania, konkrétne účtovníctva.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pokiaľ účtovná jednotka vykonáva takú činnosť, že jej výrobný cyklus od vynaloženia nákladov do realizácie výnosov je dlhý (teoreticky viac ako jeden deň; najmä ak tento čas prechádza z jedného účtovného obdobia do druhého), potom treba otestovať povinnosť účtovať o zásobách vlastnej výroby.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Online priestor ponúka okrem množstva informácií zároveň priestor na dosahovanie príjmu. Na webe existuje niekoľko možností, ako použiť tento priestor na získanie ekonomického prospechu. Najikonickejšia je služba AdSense – poskytovanie reklamného priestoru od spoločnosti Google. Ako sa na takúto činnosť pozerať z hľadiska daňového a živnostenského práva?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri uplatnení sadzby základnej náhrady nie je dôležité, či sa vozidlo využíva na pracovnú cestu alebo na priame zabezpečenie príjmov (napr. prepravca, taxikár a pod.), v obidvoch prípadoch je možné uplatnenie sadzby základnej náhrady do daňových výdavkov.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Základnou administratívnou povinnosťou platiteľa DPH zadefinovanou v § 78 zákona o DPH je povinnosť podať daňové priznanie, ktorým platiteľ DPH alebo iná osoba povinná platiť daň informuje daňový úrad o svojich zdaniteľných transakciách počas zákonom stanoveného obdobia.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 8. 2021

Cieľom metodického pokynu je oboznámiť odbornú verejnosť s prípadmi, v ktorých je podnikateľ povinný na príležitostne organizovaných výstavných, prezentačných, športových, kultúrnych podujatiach a iných spoločenských podujatiach používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti alebo elektronickým prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť pokladnicu e-kasa klient.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 7. 2021

Cieľom metodického pokynu, do ktorého sú prevzaté všetky časti Metodického pokynu k uplatňovaniu daňového bonusu podľa ZDP, je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Týmto metodickým pokynom sa ruší IRA č. 39/2020.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2021

Cieľom smernice je určiť povinnosti pri vedení účtovníctva účtovnej jednotky. Popisuje a záväzným spôsobom stanovuje základné zásady, princípy, metódy a postupy pre vedenie účtovníctva. Stanovuje systém a formu vedenia účtovníctva účtovnej jednotky, upravenie účtového rozvrhu, účtovných dokladov, účtovných zápisov, účtovných kníh a archiváciu účtovných dokumentov. Hlavným cieľom smernice je zabezpečiť zásady a určiť spôsob pre správne vedenie účtovníctva a výkazníctva v spoločnosti.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prvá časť komplexného príspevku k pravidlám fakturácie. Začneme základnými podmienkami týkajúcimi sa aj elektronických faktúr. Vysvetlíme, ako vystaviť správny doklad z pohľadu DPH aj dane z príjmov. Následne otvoríme veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre. Napovieme, ako rozlíšiť dodávku tovaru od dodávky služby – kedy vznikne daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch (nielen) so zahraničím upozorníme na špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účtovná jednotka je zo zákona povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Porušením zákona o účtovníctve je, ak sa v účtovnej jednotke účtovné doklady nevystavujú bezodkladne po zistení skutočnosti, ktorú dokumentujú, ale až neskôr, t. j. dodatočne – s časovým odstupom.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.