465 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Inštitút tichého spoločenstva je vlastne tichá finančná výpomoc podnikateľovi, a to plne v súlade so zákonom. Tichý spoločník môže veľa získať, no môže prísť aj o poskytnutý vklad. V zmysle Obchodného zákonníka ale tichý spoločník nemôže stratiť viac, než je jeho výška vkladu do podnikania. Tichý spoločník nemá žiadne práva podieľať sa na rozhodnutiach podnikateľa v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Tichý spoločník iba poskytne vklad.

Dátum publikácie: 1. 12. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak nebude v zmluve o tichom spoločenstve určená výška zisku vyplývajúca z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania, ktorú sa podnikateľ zaväzuje platiť tichému spoločníkovi, nedôjde k jej vzniku, pretože v zmluve chýba podstatná časť. Podiel tichého spoločníka na zisku teda určuje zmluva, ktorá ho môže stanoviť rôznym spôsobom.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické a pri nich sa pristavíme.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 28. 10. 2020

Pretože pretrváva nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie, bol opätovne od 1. októbra 2020 vyhlásený núdzový stav (včítane časovo obmedzeného zákazu vychádzania) a boli uzatvorené niektoré prevádzky (napr. verejné stravovanie) – bude štát pokračovať v poskytovaní finančnej kompenzácie. 

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Od dane je oslobodené nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Už k 1. 1. 2018 došlo k rozšíreniu okruhu príjmov oslobodených od dane aj o benefit týkajúci sa dopravy zamestnanca.

Dátum publikácie: 10. 11. 2020
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Do 31. 12. 2020 výška oslobodenia nepeňažného plnenia zamestnávateľa na dopravu zamestnancov od dane závisí od výšky príspevku zamestnanca na dopravu a druhu činnosti zamestnávateľa. Od 1. 1. 2021 sa mení výpočet výšky nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi od zamestnávateľa vo forme zabezpečenia dopravy na miesto výkonu práce a späť tak, že prostriedky preukázateľne vynaložené zamestnávateľom za mesiac sa prepočítajú na jedno miesto v motorovom vozidle.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 21. 7. 2020

V článku sa zameriame na opatrenia prijaté na podporu turistického priemyslu počas krízy a pripomenieme si aj dôležité ustanovenia týkajúce sa osobitného režimu zdanenia cestovných kancelárií. Celkovo ponúkneme prierez daňových a účtovných špecifík podnikania v cestovnom ruchu v súčasnom období.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pod pojmom „ready made s. r. o.“ si treba predstaviť novovzniknutú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená výlučne s cieľom jej ďalšieho predaja. Ready made spoločnosť nikdy reálne podnikateľskú činnosť nevykonávala a jej spoločník s ňou prakticky nič nerealizoval, okrem úkonov súvisiacich s jej založením a zápisom do obchodného registra. Kúpa takejto predzaloženej spoločnosti môže predstavovať ľahšiu cestu k podnikaniu, treba si však dať pozor na jej nevýhody a potenciálne úskalia.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Od 1. 10. 2020 je zrušenie spoločnosti náročnejší proces. Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. priniesla viacero zásadných zmien, ktoré majú viesť k zvýšeniu zaangažovanosti spoločníkov do procesu likvidácie, ako aj k väčšej spravodlivosti po jej vykonaní. V článku ponúkame komplexne spracovanú tému zrušenia obchodnej spoločnosti podľa aktuálnych pravidiel.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.