382 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 28. 10. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Autoservis sa zameriava na renováciu jednej drahšej autosúčiastky, ktorú dodáva zákazníkom. Svoje služby poskytuje cez e-shop. Na webovej stránke je uvedené, že súčiastky sú renovované. Musí autoservis uviesť pri každej položke na faktúre, že ide o opravenú vec, napr. renovovaný tlmič?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec bol na dovolenke v Štúrove a uplatňuje si príspevok na rekreáciu, kde predložil zamestnávateľovi faktúru, ktorú mu vystavila firma so sídlom v Českej republike. Na faktúre je uvedené, že ubytovacie zariadenie spĺňa podmienky ubytovania, prevádzkuje ubytovanie a odvádza mestu miestnu daň za ubytovanie. Môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 14. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnankyňa požiadala o príspevok na rekreáciu, kde predložila faktúru, ktorá je vystavená na meno manžela. Môže jej zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 11. 10. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 10. 2020

Aké je daňové zaťaženie a povinnosti platenia odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2021 v prípade výplaty odmeny likvidátora? Čo v prípade, že likvidátor vykoná likvidáciu bezodplatne, vyplývajú z tejto situácie nejaké daňové povinnosti?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 7. 2021

SZČO od júla 2021 zaniklo povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie, lebo jej príjem z podnikania nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu. Prihlásila sa na dobrovoľné dôchodkové poistenie, na dobrovoľné nemocenské poistenie sa nemôže, lebo poberá invalidný dôchodok za pokles činnosti 70 %. Bude môcť žiadať o priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 2 na Covid-19?

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť prevzala v roku 2020 podvojné účtovníctvo (s. r. o.), kde sú vysoké zostatky na účte 355 aj 365 (ide o jednoosobovú s. r. o.). Je možné urobiť zápočet interným dokladom alebo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia?

Dátum publikácie: 27. 8. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 4. 2002

Zamestnanec má dva pomery na pracovnú zmluvu u rôznych zamestnávateľov. Má nárok od oboch zamestnávateľov dostať príspevok pri úmrtí rodinného príslušníka (mamy), s ktorou žije v spoločnej domácnosti? U oboch to majú v kolektívnej zmluve.

Dátum publikácie: 10. 8. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Spoločníci spoločnosti uvažujú o vyplatení nerozdeleného zisku – dividend za obdobie rokov 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020. Keďže podmienky vyplatenia dividend, teda ich zdaňovania a platenia odvodov sa takmer každý rok menia, ako sa postupuje po jednotlivých rokoch? Spoločnosť je 100 % slovenská spoločnosť a spoločníci sú fyzické osoby slovenskej a českej národnosti.

Dátum publikácie: 2. 8. 2021
Autor: JUDr. Petra Čičkánová
Právny stav od: 4. 4. 2020

Zamestnancovi vznikla počas núdzového stavu vyhláseného pre pandémiu COVID-19 prekážka v práci na strane zamestnávateľa. Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi náhradu mzdy titulom prekážky v práci na strane zamestnávateľa vo výške 100 % priemerného zárobku, hoci podľa § 250b Zákonníka práce mala byť zamestnancovi vyplatená náhrady mzdy v sume 80 % priemerného zárobku. Ako má postupovať zamestnávateľ pri vymáhaní bezdôvodného obohatenia sa zamestnanca? Je možné uzatvorenie dohody o zrážkach zo mzdy? Čo ak ju zamestnanec odmietne podpísať?

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Je pravda, že správca bytového domu (platiteľ DPH) nemá nárok na odpočítanie DPH z tovarov a služieb použitých na opravu spravovaného domu a hradených z fondu opráv? Ak áno, akú sadzbu DPH má uvádzať v mesačnom predpise platieb pri položke „fond prevádzky, údržby a opráv“? Je fond prevádzky, údržby a opráv zákonne upravený?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.