32 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: 1VObdo/1/2021
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 24. 6. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2021

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o ktorej môže rozhodnúť...

Spisová značka: 3Obdo/31/2020
R číslo: 75/2021
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 25. 11. 2020
Dátum uverejnenia v EPI: 9. 12. 2021

Zvýhodňujúcim právnym úkonom podľa ustanovenia § 59 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii je aj dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok uzatvorená medzi...

Spisová značka: 1Cob/23/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 19. 11. 2019

I. Ustanovenie § 477 ods. 1 Obchodného zákonníka je kogentným ustanovením a žiadnym výkladom prejavu vôle nie je možné sa odchýliť od predmetného...

Spisová značka: 3Obdo/4/2019
R číslo: 48/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 12. 6. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 5. 12. 2019

Požiadavke formálnej platnosti zmenky podľa čl. I § 75 bod 5 zák. č. 191/1950 Sb. zákona zmenkového a šekového vyhovuje aj taká vlastná zmenka, v ktorej je ako remitent uvedená...

Spisová značka: 2Tdo/12/2019
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 23. 5. 2019
Dátum uverejnenia v EPI: 14. 10. 2020

Pri neoprávnenom používaní cudzieho motorového vozidla má páchateľ záujem užívať predmetné motorové vozidlo, teda „prisvojiť si“ len jednu zložku z triády vlastníckeho práva,...

Spisová značka: 7Sžsk/18/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 27. 11. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 21. 2. 2020

Keďže žalobcovi vyplatená dividenda sa týkala zisku dosiahnutého akciovou spoločnosťou v účtovnom období do 31.12.2003, vzhľadom na špecifickosť úpravy § 13 ods. 6 ako aj ods. 7...

Spisová značka: 4Cob/237/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 25. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 5. 2020

10. Výluky z poistenia sú udalosti, riziká alebo predmety, na ktoré sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Sú dôležitou súčasťou poistných podmienok.
Výluky spresňujú rozsah...

Spisová značka: 17Co 241/2018
Forma rozhodnutia: uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 5. 10. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 12. 12. 2018

I. Odporca je vo vzťahu k navrhovateľovi veriteľom zo zmluvy o autokredite, ktorá bola zabezpečená zabezpečovacím prevodom vlastníckeho práva k motorovému vozidlu. Navrhovateľ v...

Spisová značka: 11Co/16/2018
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 27. 9. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 25. 10. 2020

SR:

I. Zákonných náležitostí zmluvy o nájme sa týkala odvolacia námietka žalovaného, ktorý tvrdil, že zmluva neustanovovala povinnú...

Spisová značka: 5Asan/15/2017
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Najvyšší súd SR
Dátum rozhodnutia: 28. 6. 2018
Dátum uverejnenia v EPI: 17. 7. 2019

V súvislosti s interpretovaním § 3 ods. 5 zákona o volebnej kampani kasačný súd uvádza, že žalobca svojich sympatizantov, členov resp. darcov mal naozaj možnosť usmerniť a ich...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.