554 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Serinová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Digitalizácia je pojem, ktorý počujeme zo všetkých strán, či už ide o digitalizáciu štátnej správy alebo jednotlivých oblastí podnikateľského alebo bežného života. Digitalizácia sa nevyhla ani oblasti podnikania, konkrétne účtovníctva.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pokiaľ účtovná jednotka vykonáva takú činnosť, že jej výrobný cyklus od vynaloženia nákladov do realizácie výnosov je dlhý (teoreticky viac ako jeden deň; najmä ak tento čas prechádza z jedného účtovného obdobia do druhého), potom treba otestovať povinnosť účtovať o zásobách vlastnej výroby.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2021

Smernica je zostavená tak, že môže zastavať prístup jednej komplexnej smernice pre vedenie účtovníctva, ale kvôli jej rozsahu, je vypracovaná na systém čiastkovej smernice pričom je hlavnou smernicou účtovnej jednotky ktorá zaväzuje na použitie ostatných účtovných smerníc.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Aktuálny sumár povinností a možností prevádzkovateľov cestovných kancelárií a agentúr. Prejdeme si špecifiká účtovníctva i osobitnú úpravu uplatňovania DPH, ale predovšetkým zhrnieme, ako sa menila relevantná legislatíva súvisiaca s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia Covid-19 a aké prostriedky pomoci pre cestovný ruch ponúka štát. Na jednej strane sú to finančné príspevky na odstránenie negatívnych následkov pandémie či už podľa schémy minimálnej pomoci alebo štátnej pomoci, na strane druhej nedávno predstavená finančná pomoc na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií vo forme návratnej pôžičky za zvýhodnených úrokových a iných podmienok.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry je podnikaním na základe živnostenského oprávnenia. Ide o podnikanie v rámci viazanej živnosti, kde okrem splnenia všeobecných podmienok je potrebné aj preukazovanie odbornej spôsobilosti dokladom o vzdelaní a praxi.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S cieľom všeobecnej podpory podnikateľského prostredia pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky sa zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19, s účinnosťou od 21. 7. 2020 novelizoval aj zákon o zájazdoch.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok rozoberá poskytovanie finančných príspevkov na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu podľa schémy minimálnej pomoci, podľa schémy štátnej pomoci a vysvetľuje tieto príspevky z pohľadu daní a účtovníctva.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2011

Zámerom článku je poukázať na rozdielnosť účtovných prípadov, ktoré môžu byť definované ako zákazková výroba alebo nedokončená výroba. Na konkrétnych situáciách z praxe vysvetlíme časové rozlíšenie nákladov a výnosov pri zákazkovej výrobe, zmluvnú fakturáciu po dokončení zákazky, zákazkovú výrobu s nulovým ziskom a ďalšie časté súvislosti.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť môže majetok nadobudnúť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je obstaranie na základe zámennej zmluvy. Zámenou vzniká rozdiel medzi reálnou hodnotou nadobúdaného majetku a zostatkovou cenou  odovzdávaného hmotného majetku – z pohľadu účtovných predpisov aj zákona o dani z príjmov. Túto skutočnosť si treba uvedomiť hlavne pri zámene vecí bez doplatku. Naopak, pri úhrade finančného doplatku dochádza ku kúpe a predaju vecí za dohodnuté ceny, ktoré sa účtovne  premietnu na príslušné nákladové a výnosové účty zúčastnených osôb.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

So začiatkom nového školského roka otvárame sériu príspevkov, ktoré sa budú venovať vysvetľovaniu účtovnej teórie v kontexte s praktickým vedením účtovníctva a zostavovaním účtovnej závierky. Autorka novej rubriky – Ing. Mária Cvečková – skúsená audítorka a lektorka, zrozumiteľným a priateľským štýlom postupne predstaví piliere práce účtovníka, upozorní na súvislosti, vysvetlí podstatné princípy a procesy. Jej cieľom bude za literou zákona a strohými učebnicovými poučkami odhaliť podstatu účtovného vnímania a myslenia. Štartujeme úvodnou otázkou, čo je účtovníctvo, aké sú jeho funkcie a ako sa člení.

 

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.