128 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 26. 9. 2017
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Príspevok rozoberá problematiku nároku na vrátenie DPH zaplatenej v inom členskom štáte EÚ z pohľadu účtovania v sústave podvojného účtovníctva, z pohľadu účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva a v prípade daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Činnosť platiteľov, ktorí prevádzkujú cestovnú kanceláriu, vykazuje špecifické znaky, ktoré sa prejavujú hlavne v charaktere ich plnení – poskytujú kombináciu niekoľkých služieb, ktoré obstarajú a predávajú ich vo vlastnom mene zákazníkom ako výsledný produkt. Špecifickými podmienkami poskytovania služieb cestovného ruchu, ich dosahmi na aplikáciu zákona o DPH a spôsobmi účtovania sa zaoberáme v príspevku.

Dátum publikácie: 26. 6. 2017
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Postup podľa § 65 ods. 2 – 9 zákona o DPH je povinný uplatňovať platiteľ, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb služby cestovného ruchu a pri predaji vystupuje voči zákazníkom vo vlastnom mene. Služby cestovného ruchu zákon nedefinuje, preto osobitnú úpravu podľa nášho názoru môže cestovná kancelária použiť na širokú škálu poskytovaných služieb.

Dátum publikácie: 23. 5. 2017
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2017

Príklady súvzťažného účtovania dane z pridanej hodnoty. Ide napr. o prípady: Odpočítanie dane pri registrácii, Dodanie tovaru v tuzemsku, Dodanie tovaru do iného členského štátu v režime oslobodenia od dane, Predaj nehnuteľnosti, Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného ČŠ, Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, Dodanie služieb s miestom dodania v inom ČŠ, Prijatie služieb s miestom dodania v tuzemsku od zahraničnej osoby, Prijatie preddavku na dodanie tovaru (služby), Poskytnutie preddavku na nadobudnutie tovaru, Obstaranie prepravných služieb, Oslobodenie od dane pri predaji tovaru, Osobitná úprava uplatňovania dane pre CK a CA, Osobitná úprava uplatňovania dane pri použitom tovare, Osobitná úprava uplatňovania na základe prijatia platby, Oprava základu dane, Stravovanie zamestnancov...

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Prehľadný článok o daňovom systéme v SR ponúka vysvetlenie pojmov „daňový systém“ a „daňová sústava“, v jednoduchej štruktúre uvádza druhy daní, ktoré sú zavedené v našej daňovej sústave so stručnou charakteristikou jednotlivých druhov daní s prepojením na jednoduché aj podvojné účtovníctvo. Cieľom príspevku je vysvetliť, ako sa stanoví základ dane daňovníkov vykonávajúcich podnikateľskú činnosť. 

Dátum publikácie: 21. 9. 2016
Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Článok ponúka podrobný komplexný pohľad na nehnuteľnosti cez ich rôzne formy obstarania, ich používanie a vyraďovanie z pohľadu jednoduchého i podvojného účtovníctva a z hľadiska dane z príjmov aj dane z pridanej hodnoty. Článok je rozdelený do troch častí. V tomto čísle sa venuje rôznym formám obstarania nehnuteľnosti.

Dátum publikácie: 2. 12. 2015
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

V oblasti dane z príjmov nastali od 1. 1. 2015 v lízingu významné zmeny. Došlo k zmene určenia podmienky doby trvania nájmu v definícii finančného prenájmu a k zrušeniu zvýhodneného spôsobu odpisovania majetku obstaraného lízingom počas doby prenájmu.

Dátum publikácie: 2. 12. 2015
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

V praxi sa najčastejšie uzatvára lízingová zmluva ako tzv. nepomenovaná zmluva podľa § 269 Obchodného zákonníka alebo podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Súča­s­ťou lízingovej zmlu­vy sú všeobecné podmienky obsahujúce práva a povinnosti oboch zmluvných strán, t. j. nájomcu aj prenajímateľa. Lízingová zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme.

Dátum publikácie: 2. 12. 2015
Autor: Ing. Michaela Vidová, Ing. Peter Horniaček
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Chcete si preveriť svoje vedomosti, ktoré sa týkajú problematiky finančného prenájmu z účtovného a daňového hľadiska? Urobte si krátky test, ktorý sme si pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 26. 10. 2015
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2016

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry sú podnikateľské subjekty, ktoré ako hlavnú činnosť predávajú služby cestovného ruchu, v menšom rozsahu tovary doplnkového charakteru. Pri predaji služieb cestovného ruchu uplatňujú osobitnú úpravu DPH. Pri nákupe služieb cestovného ruchu nemôžu odpočítať vstupnú daň a pri nákupe v zahraničí nemôžu žiadať refundáciu dane. Pri účtovaní je tiež nevyhnutné zohľadniť isté špecifické skutočnosti.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.