48 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Súčasná zložitá situácia na trhu si vyžaduje akútne riešenia pre mnoho podnikov. Jedným zo spôsobov na preklenutie platobnej neschopnosti je alternatívna forma financovania, ktorú poznáme pod názvom faktoring. Tento pojem sa spája s predajom krátkodobých pohľadávok plynúcich z predaja tovaru alebo služieb pred dobou ich splatnosti. Inou možnosťou je úver poskytnutý bankou. V článku si priblížime obidve formy financovania – ich účtovné prevedenie a daňové spracovanie.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pri alternatívnej forme financovania faktoringom ide o predaj krátkodobých pohľadávok v čase ich vzniku, pred lehotou ich splatnosti, zabezpečený faktoringovou spoločnosťou, tzv. faktorom. V článku predstavíme druhy faktoringu, výhody a využitie faktoringu, riziká faktoringu pre klienta, učtovanie faktoringu a rozoberieme postúpenie pohľadávky z hľadiska zákona o dani z príjmov pri faktoringu.

Dátum publikácie: 2. 3. 2021
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2020

Banky v podnikateľskom prostredí poskytujú najčastejšie úvery ako revolvingový, kontokorentný alebo terminovaný úver na pokrytie záväzkov z podnikania, kým dôjde k návratnosti pohľadávok za tovar alebo služby. Obsahom príspevku je účtovanie kontokorentného úveru a účtovanie dlhodobých bankových úverov v podvojnom účtovníctve a v jednoduchom účtovníctve.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Žiadosť o dotáciu podáva nájomca vo vzájomnej súčinnosti s prenajímateľom, pretože žiadosť podpisuje nájomca a tiež prenajímateľ. Prenajímateľ týmto podpisom zároveň deklaruje, že poskytuje zľavu z ceny z nájomného. Osobitosťou je, že peňažné prostriedky na úhradu nákladov nájomného sú pripísané na účet prenajímateľa.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Na prelome dvoch účtovných období boli povinne zatvorené prevádzky a v účtovníctve posudzujeme poskytnutie zliav z ceny nájomného a nárok na dotáciu v rámci závierkových účtovných prípadov pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru 2020.

Dátum publikácie: 26. 2. 2021
Autor: Ing. Mária Horváthová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Budeme sa venovať účtovaniu finančného príspevku podľa opatrenia č. 1 na úhradu nákladov na mzdy zamestnancov, účtovaniu finančného príspevku podľa opatrenia č. 3A na úhradu časti mzdových nákladov a finančnému príspevku podľa opatrenia č. 3B na úhradu časti mzdových nákladov nadväzne na pokles tržieb zamestnávateľa.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Startupy sa od bežných spoločností odlišujú určitými špecifikami, ktorými sú predovšetkým zdroj kapitálu, inovatívnosť produktu alebo služby, personálne vzťahy a vzájomné vzťahy vo vnútri podniku, schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmenám trhu. Ideálnou právnou formou podnikania pre startupy je jednoduchá spoločnosť na akcie. Predstavíme si ju z pohľadu účtovníctva a daní. Pri financovaní startupu poukážeme na možnosť trendového crowdfundingu, resp. zhodnotíme výhody a nevýhody rizikového kapitálu.

Dátum publikácie: 19. 11. 2020
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Odpovede na najčastejšie otázky spojené s e-kasou v praxi. Aj keď sa zmenil spôsob evidencie tržieb v hotovosti oproti „klasickej“ elektronickej registračnej pokladnici, nezmenil sa spôsob účtovania tržieb v nadväznosti na zákon o účtovníctve a postupov účtovania v jednoduchom i podvojnom účtovníctve. Niektoré situácie sú však špecifické a pri nich sa pristavíme.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 21. 7. 2020

Zníženie administratívnej záťaže pre podnikateľov formou balíka opatrení z tzv. kilečka sa dotklo i firiem pôsobiacich v cestovnom ruchu. Aké konkrétne úľavy im novela priniesla, zhrnieme v tomto informatívnom článku.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Prinášame komplexný prehľad opatrení prijatých v rámci tzv. podnikateľského kilečka, ktoré majú zlepšiť podmienky na podnikanie a oživiť ekonomiku na Slovensku. Vo viac ako 40 okruhoch predstavujeme jednotlivé úľavy a prehľadne uvádzame, čo menia v praxi. 

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.