32 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 9. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Do konca augusta 2017 mohli virtuálnu registračnú pokladnicu používať len podnikatelia, ktorí za sledované obdobie – jedného kalendárneho mesiaca, nevyhotovili viac ako 3 000 pokladničných dokladov. Zákonom č. 180/2017 Z. z. sa však od 1. 9. 2017 zmenil a doplnil zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Dátum publikácie: 27. 9. 2017
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2018

Pri daňovom vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie je potrebné zabezpečiť zdanenie preplatkov a zahrnutie nedoplatkov do základu dane z príjmov fyzických osôb. Pri daňovom vyrovnaní rozdielov z ročného zúčtovania poistného sa postupuje podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v závislosti od toho, či ide o zamestnanca, samostatne zárobkovo činnú osobu, inú fyzickú osobu alebo zamestnávateľa, a v závislosti od toho, v súvislosti s akými príjmami rozdiely pri ročnom zúčtovaní poistného vznikli.

Dátum publikácie: 20. 6. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Interný audítor sleduje počas účtovného obdobia systémové zlyhania, resp. chyby, ktoré sa dajú v Exceli zrátať, percentuálne zhodnotiť. Paretov diagram zobrazuje kategórie zoradené podľa významnosti.

Dátum publikácie: 20. 6. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

Ide o jednoduchú, ale účinnú techniku, aby sa zistilo, ktoré sily pôsobia kladne a ktoré záporne. Pre oba protipóly je nutné uviesť bodové ohodnotenie od 1 (najslabšie pôsobenie) do 5 (najsilnejšie pôsobenie). Predpokladajme, že pre zvýšenie odbytu, a teda z účtovného pohľadu – pre zvýšenie čistého obratu (primárne výnosy triedy 60x), je nutné zaobstarať novú investíciu – stroj. Táto jednoduchá analýza slúži pri rozhodovaní, či investícia bude efektívna alebo nie.

Dátum publikácie: 20. 6. 2017
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Právny stav do: 31. 12. 2019

V tomto príspevku sme si rozobrali len niekoľko špecifických prípadov pri transakciách s majetkom.

Dátum publikácie: 15. 11. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 8. 2017

Podnikateľ, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v zákone, môže používať namiesto ERP virtuálnu registračnú pokladnicu. Povinnosť používať ERP alebo VRP majú PO a FO, ktoré prijímajú platby v hotovosti a vykonávajú podnikateľskú činnosť predaj tovaru alebo poskytovanie služieb. Vzájomné spojenie VRP a koncového zariadenia je možné len cez internet. To znamená, že VRP je bezplatne prístupná on-line podnikateľom a funguje len v zariadeniach schopných pripojenia na internet. 

Dátum publikácie: 17. 10. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Každý podnikateľ má povinnosť viesť evidenciu o prijatých platbách. Táto povinnosť platí osobitne pre platby, ktoré sú predmetom dane. Podľa ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný evidovať tržbu prijatú v hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici. Dozviete sa, kto musí a kto nemusí používať ERP, aké sú vybrané služby, pri ktorých nevzniká povinnosť jej používania a ako pokladnicu používať.

Dátum publikácie: 17. 10. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2018

Povinnosť používať ERP má fyzická a právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie v oblasti predaja tovaru alebo poskytovania vymedzených služieb (uvedených v prílohe č. 1 zákona o ERP) na území SR. Z predaja tovaru alebo poskytovania vymedzených služieb prijíma podnikateľ tržby. Zákon o ERP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia SR, ak predáva tovar alebo poskytuje služby na území SR.

Dátum publikácie: 17. 10. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

Pri prijímaní tržieb v hotovosti nemusia všetci podnikatelia registrovať tržby v ERP. Podnikatelia, ktorí nemajú povinnosť evidovať tržby v hotovosti v ERP a rozhodnú sa, že budú tieto platby evidovať v ERP, žiadnu chybu nespravia. Podnikateľ, ktorý nemá povinnosť evidovať tržby prijaté v hotovosti v ERP, má povinnosť vyhotoviť k prijatej hotovosti doklad (príjmový pokladničný doklad).

Dátum publikácie: 17. 10. 2016
Autor: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017

ERP je elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok, alebo počítač (ďalej PC) s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.