90 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Ing. Simona Jurišová

DSC Sima.upr1..JPG

Odborníčka na dane a účtovníctvo. Denne poskytuje odborné rady desiatkam našich klientov.

Dátum publikácie: 28. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2018

Zamestnancom zamestnávateľ poskytuje stravné lístky vo výške 4 €. Zrážkou zo mzdy im bolo zrážané 1 €. Spolu 3 € je príspevok od zamestnávateľa. Akým spôsobom správne zaúčtovať stravné lístky a ako finančný príspevok pre zamestnancov na stravné?

Dátum publikácie: 27. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Malá s. r. o. bez zamestnancov (platiteľ DPH) bola za roky 2018 a 2019 vedená ako malá účtovná jednotka. Spĺňa všetky z troch podmienok pre mikro účtovnú jednotku (obrat menej ako 700 000 €, majetok menej ako 350 000 €, počet zamestnancov 0). Môže sa za rok 2020 podať účtovná závierka za mikro účtovnú jednotku?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť vlastnú výrobu supluje externou výrobou. To znamená, že externému výrobcovi poskytne jej vlastný materiál, z ktorého on vyrobí produkt a následne spoločnosti vyfakturuje tento produkt (pre zjednodušenie možno uvažovať, že produkt sa skladá z 2 zložiek, pričom jednu dá spoločnosť výrobcovi v podobe jej materiálu, druhú zložku produktu poskytne dodávateľ). Zásoby spoločnosť účtuje spôsobom A. Problém je v tom, že výrobok spoločnosti, ktorý poskytne externému výrobcovi, nefakturuje, takže nevie ako ho má vyskladniť, resp. odpísať zo skladu. Druhý problém je, že produkt prijíma preto v nižšej cene, akoby ho vyrobili, keďže tá jedna zložka v cene nie je zahrnutá. Aký je postup účtovania?

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť získala zdarma tovar, ktorý prijala v reprodukčnej obstarávacej cene 1 000 eur, účtovala zápisom 132/648. Následne tovar predala za 1 500 eur, účtovala 311/604 a 504/132 (1 000 eur). Je účet 648 odpočítateľnou položkou pri dani z príjmov?

Dátum publikácie: 7. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Je účet 326 pripočítateľnou položkou v DPPO, ak je na ňom účtované 112/326, teda materiál na sklade oproti nevyfakturovaným dodávkam? Ide o faktúru za prepravu materiálu zo 4/2020, ktorú spoločnosť prijala 16. 2. 2021. Keďže DP k DPH za 12/2020 už bolo podané, uvedená faktúra bola zaúčtovaná v roku 2020 na účet 326 a v roku 2021 v 02/2021 tak ako bola prijatá.

Dátum publikácie: 24. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Mesačný platiteľ DPH vo vlastnej réžii vybudoval inžinierske siete – rozvody plynu, vody a kanalizácie a k 1. 1. 2020 ich zaradil do dlhodobého majetku a začal ich prenajímať. Pri obstaraní inžinierskych sietí si uplatnil DPH v plnom rozsahu. Prenájom poskytuje oslobodený od dane, ale aj s 20 % DPH. Vzhľadom na to, že inžinierske siete využíva na oslobodené plnenie a aj na zdaniteľné plnenie, musí vrátiť daňovému úradu časť DPH uplatnenej pri obstaraní inžinierskych sietí. Táto vrátená časť DPH bude pre spoločnosť daňovým nákladom alebo pôjde o navýšenie obstarávacej hodnoty inžinierskych sietí? Táto DPH sa bude účtovať zápisom 548/343 alebo 042/343?

Dátum publikácie: 19. 3. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

V rámci inventarizácie majetku má byť súčasťou inventarizačných zápisov inventúrny súpis - chápeme pri druhoch majetku, ktoré sa prepočítavajú - napr. zásoby, ceniny, PHL. Treba inventúrny súpis robiť aj tam, kde sa vykonáva dokladová inventarizácia? K takémuto majetku nemá nikto z ekonomického oddelenia priamo hmotnú zodpovednosť, podieľajú sa na účtovaní spoločne (aj účty 221 a pod.). V prípade potreby inventúrneho súpisu sa potom nepodpíšu hmotne zodpovedné osoby alebo sa majú podpísať všetci účtovníci?

Dátum publikácie: 19. 2. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Spoločnosť ABC, s. r. o., účtovala o návese nadobudnutom v r. 2017 formou finančného lízingu. V októbri 2020 mal náves poistnú udalosť, ktorú poisťovňa vyhodnotila ako totálnu škodu. Spoločnosť ABC, s. r. o., sa dohodla s lízingovou spoločnosťou na odkúpení poškodeného návesu. Od poisťovne prijala oznámenie o poistnom plnení. Spoločnosť ABC, s. r. o., o predmetnom návese účtuje, má ho zaradený do 2. odpisovej skupiny. Napriek tomu, že poisťovňa rozhodla o totálnej škode, spoločnosť ABC, s. r. o., sa ho rozhodla dať opraviť a používa ho ďalej. Ako má o týchto udalostiach účtovať?

Dátum publikácie: 17. 2. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 7. 2010

Spoločnosť prijala v roku 2020 3 faktúry za vývoj aplikácie (softvéru). Faktúry spoločnosť uhradila od septembra do decembra 2020. Vývoj softvéru stále pokračuje a dokončenie je naplánované na 2/2021, kedy bude softvér aj zaradený do užívania. Spoločnosť by chcela začať odpisovať nehmotný majetok (18 mesiacov) ešte v 9/2020, kedy boli prijaté faktúry...

Dátum publikácie: 9. 2. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť, platiteľ DPH, si bude prenajímať kamión od lízingovej spoločnosti. Bude mesačne platiť splátky s rozpisom DPH. Faktúra je vystavená na lízingovú spoločnosť, kde daná spoločnosť je uvedená ako nájomca. Ako bude o tomto účtovať? Kamióny zatiaľ nie sú majetkom spoločnosti, iba ak sa splatí kamión, resp. ukončí lízingová zmluva a kamióny sa vrátia lízingovej spoločnosti.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.