5 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum aktualizácie: 10. 5. 2021

Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o účtovníctve. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty sa primerane vzťahuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok).

Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum aktualizácie: 8. 3. 2018

Cieľom tejto zmluvy je dohodnúť sa o najdôležitejších právnych a ekonomických podmienkach zlúčenia či splynutia a v tomto zmysle sa môžu dojednať aj iné podrobnosti a určiť iné náležitosti okrem povinných.

Autor: JUDr. Peter Bellás
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zmluvou o poskytovaní audítorských služieb, ktorá je nepomenovanou zmluvou uzatvorenou na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, na jednej strane objednávateľ a na strane druhej dodávateľ uzatvárajú dohodu, že dodávateľ objednávateľovi poskytne za odplatu audítorské služby.

Právny stav od: 1. 1. 2008
Dátum aktualizácie: 1. 4. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2016

Cieľom tejto zmluvy je dohodnúť sa o najdôležitejších právnych a ekonomických podmienkach zlúčenia či splynutia a v tomto zmysle sa môžu dojednať aj iné podrobnosti a určiť iné náležitosti okrem povinných.

Autor: Mgr. Miriama Draškovičová
Právny stav od: 1. 1. 1992
Dátum aktualizácie: 22. 2. 2019

Zmluva o spracovaní účtovnej evidencie je tzv. nepomenovanou (inominátnou) zmluvou v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Spracovateľ sa v nej zaväzuje viesť účtovníctvo a súvisiacu agendu, za čo zadávateĺ zaplatí dohodnutú odmenu. Zmluvné strany si môžu upraviť ďalšie podmienky spolupráce tak, aby neboli v rozpore s kogentnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.