29 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 7. 1. 2022
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 7. 2021

Ako správne implementovať nové znenie § 19 ods. 6 zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov? Spoločnosť má zloženú zábezpeku na CÚ vo výške 2 039 €, čo predstavuje 25,60 hl vína, ktoré môže prijímať z iného členského štátu v pozastavení dane. Je potrebné, aby spoločnosť sledovala príjem vína v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich mesiacov? 

Dátum publikácie: 29. 12. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 7. 2021

Slovenská firma kupuje na Ukrajine bioethanol (colný kód 22071000) a následne ho predáva za podmienky Incoterms DAP Ukrajina poľskej aj slovenskej firme pre účely dodania tohto produktu ako biozložky do palív, konkrétne benzínu. Celý obchod je uskutočnený mimo územia SR a EÚ (na Ukrajine). Je potrebné v tomto prípade mať registráciu na spotrebnú daň na Slovensku, a tým plniť aj povinnosti z toho vyplývajúce alebo nie?

Dátum publikácie: 10. 12. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 7. 2021

Spoločnosť t. č. rozbehla registráciu na spotrebnú daň z liehu, pretože bude výhradným dovozcom 43 % pálenky v spotrebiteľskom balení z HU. Spotrebnú daň z liehu bude spoločnosť platiť na Slovensku. Momentálne vybavuje registráciu do EMCS systému. Tým, že nakupuje spoločnosť tiché víno mimo registrácie v EMCS systéme a lieh bude nakupovať ako oprávnený príjemca, bude to takto v poriadku?

Dátum publikácie: 9. 12. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 7. 2021

Aké kroky by mala spoločnosť podniknúť, aby mala istotu, že tiché víno nakupuje v režime mimo pozastavenia dane, resp. kto je zodpovedný za správnosť postupu? Daňové priznanie k spotrebnej dani spoločnosť zatiaľ nepodávala.

Dátum publikácie: 12. 10. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť predala minerálny olej na pohon. Nakúpila ho od dodávateľa v oslobodenom režime v postavení užívateľského podniku. Spoločnosť má vydaný odberný poukaz. Minerálny olej bol následne predaný so spotrebnou daňou, pretože je určený na pohon. Je spoločnosť povinná podať priznanie k spotrebnej dani?

Dátum publikácie: 17. 6. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Slovenský platiteľ DPH nakúpi tovar – víno z Rakúska s cieľom ďalšieho predaja. Aké sú povinnosti platiteľa z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 15. 3. 2020

Fyzická osoba, podnikateľský subjekt, platiteľ DPH, predávajúca alkohol, pivo a víno, predala tovar do tretích krajín - na Ukrajinu. Cez daňové priznanie si žiadala o vrátenie spotrebnej dane z piva, pretože išlo o vývoz piva. Colný úrad jej urobil kontrolu a spotrebnú daň jej uhradil na účet. Ako túto spotrebnú daň zaúčtovať v JÚ? Ide o príjem, ktorý sa posudzuje, ak si žiada príspevok podľa opatrenia č. 3B?

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť má došlú faktúru za dodávku zemného plynu, ktorá obsahuje aj spotrebnú daň. Vyplývajú odberateľovi z titulu spotrebnej dane nejaké povinnosti?

Dátum publikácie: 30. 12. 2020
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 12. 2019

Ak spoločnosť z Malty chce nakupovať víno a predávať ho na Malte, platí na Slovensku spotrebnú daň?

Dátum publikácie: 30. 10. 2020
Autor: Ing. Martin Mikláš
Právny stav od: 1. 1. 2011

Spoločnosť si dáva variť pivo s obsahom alkoholu 4,3 %. Firma na faktúre uvádza položku „varenie piva“ a položku „spotrebná daň“. Ako má spoločnosť účtovať túto spotrebnú daň? Má spoločnosť nejaké povinnosti voči colnému úradu – spotrebnú daň napr. z predaja?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.