3 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Autor: JUDr. Mária Kostolná
Právny stav od: 1. 8. 2021

Na žiadosť daňového subjektu alebo jeho zástupcu urobí správca dane zo spisového materiálu daňového subjektu, ktorý sa týka jeho daňových povinností, rovnopisy alebo fotokópie, osvedčí ich zhodu s originálom a vydá ich daňovému subjektu, pričom osvedčenie rovnopisu alebo fotokópie podlieha správnemu poplatku.

Autor: Mgr. Jana Kolesárová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Podľa § 105b Obchodného zákonníka nemôže obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným založiť len osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas.

Autor: JUDr. Martina Palušková, Mgr. Vladimír Fujak
Právny stav od: 1. 1. 2018

Úrok z omeškania je v zmysle § 2 písm. b) Daňového poriadku daňou a ako taký ho správca dane vyrubuje formou individuálneho správneho aktu, teda rozhodnutím, proti ktorému Daňový poriadok v zmysle § 72 ods. 1 pripúšťa odvolanie, pretože v súlade s týmto ustanovením „proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, ak Daňový poriadok neustanovuje inak alebo ak sa účastník konania odvolania nevzdal písomne alebo ústne do zápisnice.“

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.