141 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 26. 10. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 4. 4. 2020

Správca dane – obec, vydal daňovú exekučnú výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku dňa 14. 9. 2020. Daňový dlžník doručil odpoveď na výzvu dňa 29. 9. 2020 s tým, že daňovníkovi bola poskytnutá dočasná ochrana a priložil oznámenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Ako má teraz postupovať správca dane?

Dátum publikácie: 5. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2012

V 9/2019 spoločnosť dostala faktúru od dodávateľa v sume 1 400 €. Faktúra bola zaúčtovaná aj odvedená DPH. Konateľ firmy túto faktúru uhradil v hotovosti z vlastných peňazí. Neoznámil to a ani neodovzdal PPD. Faktúra bola vedená ako neuhradený záväzok a tak vstupovala do uzávierkových operácií. Konateľ firmy PPD našiel, ale až po odovzdaní DPPO, ten mu bol preplatený v roku 2020. Bude musieť spoločnosť podať dodatočné DPPO?

Dátum publikácie: 23. 7. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Klient zabudol dať do DPH za marec 2020 svoju odoslanú faktúru a v tej istej sume bol urobený aj dobropis, ktorý mal tiež patriť do marca 2020. Vo výkaze pre DPH sa nič nemení, lebo suma zostáva rovnaká. Vzniká povinnosť podať dodatočné daňové priznanie k DPH za marec 2020, aj keď sa tam nič nemení? Je potrebné podať dodatočný kontrolný výkaz za mesiac marec 2020?

Dátum publikácie: 20. 7. 2020
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Fyzická osoba, ktorá uplatňuje pri výpočte základu dane paušálne výdavky, započítala v daňovom priznaní za rok 2018 do zdaniteľných príjmov aj sumu vystavených faktúr, ktoré boli uhradené až v roku 2019. Ako má túto skutočnosť vyrovnať v daňových priznaniach za roky 2018 a 2019 a ak podá dodatočné daňové priznanie za rok 2018, kde vykáže preplatok a ako ho vyrovná so správcom dane?

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Správca dane zistil, že daňovník mal zmeny v roku 2018 a nepodal DP za rok 2019, ale až v roku 2020 na základe výzvy správcu dane. Dane a poplatky za rok 2019 má uhradené podľa starého DP. Správca dane chce uložiť pokutu za nepodanie DP včas. Ako má postupovať?

Dátum publikácie: 22. 5. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Firma dostala faktúru po podaní daňového priznania k DPH. Táto faktúra je však bez DPH, čiže neovplyvní výšku dane. Je potrebné aj tak podať dodatočné daňové priznanie alebo nie? Faktúra sa nahrá v účtovníctve do nového obdobia?

Dátum publikácie: 3. 3. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Materská spoločnosť vystavila faktúru za služby týkajúce sa roku 2019 v 11/2019. Avšak zmluvu za tieto služby, ktorá sa riadi holandskými zákonmi, je podpísaná s dátum 1/2020. Existuje riziko, že daňový úrad neuzná za daňový náklad takto vystavenú faktúru v roku 2019? Ak áno, na základe ktorých ustanovení? 

Dátum publikácie: 26. 2. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Dňa 24. 1. 2020 firma dostala od energetickej spoločnosti opravnú faktúru (dobropis) vystavenú dňa 22. 1. 2020 – za dodávku plynu za fakturačné obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Na faktúre je napísané: „Oprava fakturovaných údajov z vyúčtovacej faktúry č. 738..., zo dňa 15. 1. 2018 z dôvodu chybný odpočet". V ktorom zdaňovacom období je firma povinná ako odberateľ uviesť DPH (urobiť opravu odpočítania DPH) z uvedenej opravnej faktúry – v 1/2018 alebo v 1/2020? 

Dátum publikácie: 29. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť podala daňové priznanie k DPH, kde omylom zadala čiastku do riadku 16 daňového priznania k DPH. Keďže nepodala súhrnný výkaz, daňový úrad vyzval spoločnosť o podanie súhrnného výkazu. Podal sa hneď opravný výkaz DPH, v ktorom sa na riadku 16 daňového priznania uviedlo 0 € a napriek tomu daňový úrad dal pokutu za nepodanie súhrnného výkazu. Postupoval daňový úrad správne?

Dátum publikácie: 27. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

V záveroch z daňovej kontroly uvádza skupina kontrolórov, že odberateľ (platiteľ DPH) reklamných služieb nedostatočne uniesol dôkazné bremeno. Okrem listinných dôkazov si však dotknutá firma dala záležať na fotodokumentácii, preverení klienta, videozázname z akcie, vyslaním pracovníka platiteľa, ktorý sa presvedčil, že služby boli poskytnuté. Kontrola však stále tvrdí, že neuzná odpočítanie DPH z titulu neunesenia dôkazného bremena. Ako ešte postupovať?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.