16 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 1. 2017

Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka.

Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2015

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d/ zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Podľa § 63 ods. 5 zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2013 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014. Fyzické aj právnické osoby si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2014. Ak je firma platiteľom DPH, oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pošle elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Oznámenie o predĺžení lehoty nemá predpísanú formu. Daňovník môže využiť vzor oznámenia uvedený v prílohe.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2017

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2014 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2015. Fyzické aj právnické osoby si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2015. Ak je firma platiteľom DPH, oznámenie o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania pošle elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy. Oznámenie o predĺžení lehoty nemá predpísanú formu. Daňovník môže využiť vzor oznámenia uvedený v prílohe.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2017

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2015 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2016. Fyzické aj právnické osoby si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2015. Oznámenie o predĺžení lehoty nemá predpísanú formu. Daňovník môže využiť vzor oznámenia uvedený v prílohe.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2017

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roka 2016 je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. marca 2017. Fyzické aj právnické osoby si lehotu na podanie daňového priznania môžu predĺžiť, a to o 3 mesiace a v prípade, ak mali aj príjmy zo zahraničia, až o 6 mesiacov. Každý, kto si chce lehotu predĺžiť, je povinný to oznámiť daňovému úradu najneskôr do 31. marca 2017. Oznámenie o predĺžení lehoty nemá predpísanú formu. Daňovník môže využiť vzor oznámenia uvedený v prílohe.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2015

Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Zrazené sumy na zabezpečenie odvádza platiteľ príjmu do pätnásteho dňa každého kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac príslušnému správcovi dane. Túto skutočnosť je zároveň povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane daňovníka, ak tento správca dane na žiadosť platiteľa príjmu neurčí inak, na príslušnom tlačive - Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane.

Právny stav od: 1. 1. 2014
Právny stav do: 31. 12. 2014

Výkaz predkladá zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 63 ods. 1 písm. d/ zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Podľa § 63 ods. 5 zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu na celkovom počte svojich zamestnancov.

Právny stav od: 1. 1. 2014

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.