Vyhľadávanie > Odborné články
6049 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 30. 9. 2020

Keďže na účely niektorých opatrení vrátane opatrení týkajúcich sa podania daňového priznania sa obdobie pandémie považuje za skončené 30. septembra 2020, do centra pozornosti sa opäť vracia možnosť asignácie dane. Tento rok s ohľadom na posuny spôsobené mimoriadnou situáciou neplatia štandardné pravidlá a termíny ani na poukázanie podielu zaplatenej dane. V článku prakticky zhrnieme aktuálnu situáciu z pohľadu darcu aj prijímateľa.

 

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2020

Prvá časť príspevku sumarizujúceho východiskové pravidlá nazerania na princíp nezávislého vzťahu podľa pravidiel a usmernení formulovaných v Smernici OECD. Do reálií slovenského právneho režimu transferového oceňovania adaptujeme nasledovné kľúčové body: A. určenie obchodných a finančných vzťahov, B. zohľadnenie konkrétnej transakcie na účely transferového oceňovania, C. posudzovanie strát, D. štátne opatrenia.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 21. 7. 2020

V článku sa zameriame na opatrenia prijaté na podporu turistického priemyslu počas krízy a pripomenieme si aj dôležité ustanovenia týkajúce sa osobitného režimu zdanenia cestovných kancelárií. Celkovo ponúkneme prierez daňových a účtovných špecifík podnikania v cestovnom ruchu v súčasnom období.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Jedným z opatrení na zmiernenie nepriaznivých dosahov koronakrízy na hospodárstvo je poskytovanie finančnej pomoci vo forme štátnej dotácie na úhradu nájomného v dôsledku tzv. sťaženého užívania nájmov. V príspevku vysvetlíme, kto a za akých okolností má nárok na udelenie pomoci, ale najmä ako dotáciu správne spracovať v jednoduchom i podvojnom účtovníctve.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 1. 2020

Rôzne licenčné zmluvy za použitie autorského a priemyselného práva a iné oceniteľné práva predstavujú z účtovného a daňového hľadiska nehmotný majetok. Predpokladom nehmotného majetku z účtovného pohľadu je vznik majetkového práva alebo užívacieho práva, alebo práva na užívanie tzv. duševného vlastníctva. V článku si priblížime účtovný pohľad na dlhodobý nehmotný majetok, obstaranie a ocenenie oceniteľných práv, odpisovanie oceniteľných práv, ako aj vyradenie z účtovníctva.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pod pojmom „ready made s. r. o.“ si treba predstaviť novovzniknutú obchodnú spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená výlučne s cieľom jej ďalšieho predaja. Ready made spoločnosť nikdy reálne podnikateľskú činnosť nevykonávala a jej spoločník s ňou prakticky nič nerealizoval, okrem úkonov súvisiacich s jej založením a zápisom do obchodného registra. Kúpa takejto predzaloženej spoločnosti môže predstavovať ľahšiu cestu k podnikaniu, treba si však dať pozor na jej nevýhody a potenciálne úskalia.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 26. 2. 2020

Vyberáme ďalší z rozsudkov Najvyššieho súdu SR týkajúcich sa tzv. karuselových podvodov na DPH, pri ktorých sa ten istý tovar fakturačne vráti späť v reťazci a kontrolovaný daňový subjekt sa na týchto reťazových obchodných transakciách zúčastňuje. V tomto prípade sa nenašla ani jedna spoločnosť, u ktorej by tovar skončil v skutočnej spotrebe. Dodanie tovaru sa deklarovalo len formálne vyhotovenými dokladmi, pričom reálne dodanie tovaru sa vierohodne nepotvrdilo.

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová
Právny stav od: 1. 10. 2020

Od 1. 10. 2020 je zrušenie spoločnosti náročnejší proces. Novela Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. priniesla viacero zásadných zmien, ktoré majú viesť k zvýšeniu zaangažovanosti spoločníkov do procesu likvidácie, ako aj k väčšej spravodlivosti po jej vykonaní. V článku ponúkame komplexne spracovanú tému zrušenia obchodnej spoločnosti podľa aktuálnych pravidiel.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V príspevku sa zaoberáme daňovým posúdením služieb poskytovaných prostredníctvom digitálnych platforiem so zameraním na digitálne platformy na prepravu cestujúcich, ktoré využívajú moderné technológie (mobilné aplikácie) namiesto klasického dispečingu. Ide o medzinárodné platformy, spoločnosti registrované pre DPH v iných členských štátoch EÚ.

Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Opatrenia vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti daní a účtovníctva sa rušia ku koncu septembra. Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019 je potrebné podať k 31. októbru tohto roka. Prinášame viac ako 20 príkladov a 30 otázok, ktoré poskytnú daňovníkom - fyzickým osobám - návod, ako postupovať pri zdaňovaní svojich príjmov.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.