19 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Aké doklady je povinný platiteľ DPH vystaviť pri predaji tovaru na dobierku občanovi?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014

SZČO, platiteľ DPH, chce začať podnikať ako s. r. o. Plánuje zdaniť neuhradené pohľadávky, odpočítať zo základu dane neuhradené záväzky a predať zásoby. Budovu vyradí z podnikania. Prijal na ňu však v r. 2013 dotácie z EÚ (budova sa odpisuje 40 rokov). Tieto dotácie rozpúšťa do príjmov. Ako sa bude postupovať pri ukončení podnikania? Budovu chce prenajímať ako súkromná osoba pre s. r. o. Má povinnosť odviesť DPH zo zostatkovej ceny budovy?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť odkúpila na začiatku roka 2020 auto za dohodnutú sumu 1 000 € + 200 € DPH a pokračuje v lízingovej zmluve - ostáva splatiť 8 splátok. Lízingová zmluva obsahuje istinu, úrok a DPH. Spoločnosť sa k 15. 9. 2020 stáva platiteľom DPH. Ako má stanoviť výšku DPH, ktorú si môže uplatniť zo zostatkovej ceny majetku? Majetok je zaradený v sume kumulovanej zo základu dane a DPH.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Subdodávateľ spoločnosti dodal stavebné práce patriace do sekcie F na základe zmluvy o dielo. Práce boli ukončené 28. 8. 2020, avšak odovzdávajúci protokol bol podpísaný až 18. 9. 2020. Aký má byť správny dátum dodania stavebných prác na faktúre od subdodávateľa?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má do roka veľa vystavených faktúr, je to náročné na prácu, materiál aj skladovanie. Je možné vo firme evidovať vystavené faktúry iba v elektronickej podobe, bez ohľadu na to, akým spôsobom faktúru posiela zákazníkovi (niektorým e-mailom, iným tlačenú s tovarom)? Zatiaľ si spoločnosť všetky faktúry tlačí, na každú zapisuje ručne predkontáciu a zakladá ich do šanónov.

Dátum publikácie: 14. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Ako sa postupuje ohľadom DPH pri nákupe kapacity úložiska v iCloude? Spoločnosť dostala faktúru od zahraničnej spoločnosti, kde bola uvedená cena spolu so slovenskou DPH, a taktiež aj IČ DPH IE9700xxxx, ktoré bolo možné overiť na „hotline“ linke tohto zahraničného dodávateľa. V kontrolnom výkaze DPH však zápis s týmto IČ DPH v časti B.2. neprešiel.

Dátum publikácie: 13. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť má 49 zamestnancov, zakúpila antigénové testy na testovanie zamestnancov. Môže tento náklad účtovať ako daňový na účte 527 a uplatniť si odpočítanie DPH? Alebo je to nad rámec zákona a musí použiť nedaňový účet 528? Ak by musela použiť účet 528, vznikol by nárok na odpočítanie DPH z daného dokladu? Ako má spoločnosť postupovať z hľadiska účtovníctva, DPH a dane z príjmov?

Dátum publikácie: 12. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

S. r. o. má kúpený byt. Pôvodne ho chcela využívať pre seba ako kanceláriu. Zo všetkého: nákup, zariadenie, energie a služby doteraz odpočítavala DPH. Byt však bude prenajímať FO – občanovi. V nájomnej zmluve je zvlášť uvedená cena za nájom a zvlášť cena za energie a služby. Prenájom nehnuteľnosti je podľa § 38 zákona o DPH oslobodený. Tento paragraf sa vzťahuje len na samotný prenájom alebo aj na energie a služby? Teda obe položky „nájomného“ sú oslobodené alebo z ceny za energie a služby sa odvedie DPH, a potom si môže odpočítať aj DPH z týchto energií a služieb spojených s nájmom? Ak by išlo o iné služby (napr. opravy, nákup spotrebného materiálu, nového zariadenia), z toho DPH už odpočítavať nebude. Ako sa má spoločnosť vyrovnať s doteraz odpočítanou DPH? DPH z nákupu nehnuteľnosti, zariadenia v 12/2020 vráti, akú časť? Nehnuteľnosť bola zapísaná do katastra v 9/2019.

Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Firma vyrábajúca nábytok dostala zákazku na montáž meteostanice (pri ceste) v subdodávke pre odberateľa, ktorý vykonáva hlavnú inštaláciu. Firma bude realizovať: prepravu stĺpov a skriniek s elektroinštaláciou a tiež bude osádzať pri ceste: stĺpy + skrinky (elektroinštaláciu a nastavenie meteosystému už bude robiť odborník). Môže vystaviť faktúru s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH – aj na prepravu, prípravu a montáž? Celková suma je cca 2 000 eur. Alebo je potrebné položky vo faktúre rozdeliť a dopravu fakturovať s DPH?

Dátum publikácie: 8. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 5. 2004

Slovenská firma (platiteľ DPH) vystavuje doklad na ukrajinskú spoločnosť, ktorej predala nákladné motorové vozidlo. Tuzemský predajca má aj doklady z colnice o nahlásení vývozu (doklad ešte nepotvrdený z colnej kontroly). Na CMR je uvedený ako prepravca tovaru kupujúci, ktorý si tovar odvezie až na Ukrajinu. Na slovenskom dopravnom inšpektoráte bolo vozidlo odhlásené zo slovenských ŠPZ a bol vystavený nový technický preukaz už na nového ukrajinského majiteľa s prevoznými ukrajinskými značkami. V Ukrajine sa bude musieť vystaviť nový technický preukaz. Považuje sa týmto vozidlo za predané na Slovensku a predajca vystaví faktúru so slovenskou DPH alebo ide o vývoz do tretej krajiny, čo je od DPH oslobodené?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.