32 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 1992

V spoločenskej zmluve má spoločnosť klauzulu, že podiel spoločníkov sa po úmrtí nededí. Pri mikro účtovnej jednotke sa zistí čisté vlastné imanie tak, že od vlastného imania odpočíta záväzky – čiže r. 25 – r. 34 v účtovnej závierke? Ako sa vypočíta vyrovnací podiel? Musí sa vyrovnací podiel zdaniť zrážkovou daňou 7 % a následne sa na účet pošle už len čistý vyrovnací podiel? Má sa vyrovnací podiel poslať notárovi alebo stačí iba doporučene oznámiť hodnotu vyrovnacieho podielu?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 8. 2000

Do akej odpisovej skupiny zaradiť nehnuteľný majetok, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný ako „stavba bez súp. č. - neutralizačná stanica“? Táto budova sa bude používať na priemyselné účely - ako sklad alebo výrobná hala.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Prepravná spoločnosť je platiteľom DPH, predmetom činnosti je preprava. Nič iné nefakturuje. Spoločnosť má od SAD v prenájme garáž, za ktorú mesačne platí na základe zmluvy. Časť tejto garáže dala spoločnosť k dispozícii inej firme a má tam zložené veci. Spoločnosť chce druhej spoločnosti mesačne fakturovať 250 € za to, že tam má zložené veci. Aký doklad bude podkladom k vystavovaniu takejto faktúry, resp. musí nejaký byť?

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v SR má jedného konateľa, ktorý je zároveň aj spoločníkom, občana Maďarska. Mesačnú odmenu nedostáva. Spoločnosť doteraz nevykazovala veľké zisky, avšak za rok 2019 je čistý zisk po zdanení cca 8 000 €. Môže sa tomuto majiteľovi spoločnosti vyplatiť a zdaniť zisk za rok 2019? Nie je občanom SR a ani zdravotné poistenie nemá v SR. Môžu sa vyplatiť spätne aj zisky z predchádzajúcich rokov? Spoločnosť bola založená v roku 2009.

Dátum publikácie: 19. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Konateľ poskytol spoločnosti pôžičku, konateľ je aj zamestnanec spoločnosti. Pôžička bola poskytnutá bezúročne. Môže konateľ spoločnosti poskytnúť bezúročnú pôžičku spoločnosti?

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 28. 10. 2020

Môže s. r. o. požiadať o POMOC PLUS, keď na jedno IČO má dve činnosti: gastro+hotel prevádzku aj fotovoltaiku? Na daňovom priznaní je SK NACE fotovoltaiky ako hlavná činnosť.

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2012

Spoločnosť odkúpila na začiatku roka 2020 auto za dohodnutú sumu 1 000 € + 200 € DPH a pokračuje v lízingovej zmluve - ostáva splatiť 8 splátok. Lízingová zmluva obsahuje istinu, úrok a DPH. Spoločnosť sa k 15. 9. 2020 stáva platiteľom DPH. Ako má stanoviť výšku DPH, ktorú si môže uplatniť zo zostatkovej ceny majetku? Majetok je zaradený v sume kumulovanej zo základu dane a DPH.

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Fyzická osoba nepodnikateľ vlastní nehnuteľnosť, ktorú prenajíma právnickej osobe s. r. o., kde je zároveň konateľom. V nájomnej zmluve majú dohodnuté, že všetky náklady na opravy a údržbu nehnuteľnosti bude znášať právnická osoba s. r. o. Nájomné majú dohodnuté vo výške 50 € mesačne. Podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov čo vyplýva fyzickej osobe a čo právnickej osobe z toho, ak je nájomné dohodnuté iba vo výške 50 € mesačne?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť chce zakúpiť vitamínové balíčky pre svojich zamestnancov zo sociálneho fondu. Je tento výdavok daňovo uznaný? Je hodnota tohto balíčka chápaná ako nepeňažný príjem zamestnanca alebo je to oslobodený príjem? Taktiež chce spoločnosť zakúpiť istý počet rýchlotestov na COVID-19 zo sociálneho fondu - je tento náklad daňovo uznaný? Môže spoločnosť testy hradiť zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2011

Právnická osoba si kúpila v r. 2008 softvér z Českej republiky, ktorý si bežne kupujú stavebné firmy pre svoju prácu. Každý rok chodí faktúra s predmetom plnenia: údržba softvéru za obdobie 11/bežného roku - 10/nasledujúceho roku. Podlieha táto faktúra zrážkovej dani?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.