50 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Online priestor ponúka okrem množstva informácií zároveň priestor na dosahovanie príjmu. Na webe existuje niekoľko možností, ako použiť tento priestor na získanie ekonomického prospechu. Najikonickejšia je služba AdSense – poskytovanie reklamného priestoru od spoločnosti Google. Ako sa na takúto činnosť pozerať z hľadiska daňového a živnostenského práva?

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Finančné riaditeľstvo SR
Právny stav od: 1. 8. 2021

Cieľom metodického pokynu je oboznámiť odbornú verejnosť s prípadmi, v ktorých je podnikateľ povinný na príležitostne organizovaných výstavných, prezentačných, športových, kultúrnych podujatiach a iných spoločenských podujatiach používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti alebo elektronickým prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť pokladnicu e-kasa klient.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

S cieľom riešenia postupu vyrovnania sa s rezervovanými zájazdmi, ktoré z dôvodu zavedenia reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta v súvislosti s ochorením Covid-19 nebolo možné uskutočniť, sa s účinnosťou od 29. 5. 2020 zákonom č. 136/2020 Z. z. novelizoval zákon o zájazdoch.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Účelom finančnej pomoci nie je riešenie problematiky prevádzkových nákladov cestovných kancelárií, ale zabezpečenie likvidity cestovných kancelárií pre potreby vrátenia záloh spotrebiteľom, ak pre nich nevedia zrealizovať náhradné zájazdy. Európska komisia schválila slovenskú schému štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity cestovných kancelárii dňa 10. 9. 2021.

Dátum publikácie: 23. 8. 2021
Autor: Ing. Anton Kolembus
Právny stav od: 1. 8. 2021

Parlament schválil novelu zákona o živnostenskom podnikaní s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia a zjednodušenia podnikania. Jej výsledkom má byť odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže pri ohlasovaní živnosti a zníženie miery regulácie samozamestnávania.

Dátum publikácie: 22. 8. 2021
Autor: JUDr. Jozef Lukajka, PhD.
Právny stav od: 1. 7. 2021

V tomto článku vám priblížime schválené zmeny v zákone o upomínacom konaní a v Civilnom sporovom poriadku týkajúce sa posudzovania „vecného odôvodnenia“ pri podaní odporu, ktoré sa dotknú fyzických osôb – spotrebiteľov. Zmeny zaviedol zákon č. 211/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. 7. 2021.

Dátum publikácie: 22. 8. 2021
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 15. 7. 2021

V poradí piatou novelou v roku 2021 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov je novela č. 279/2021 Z. z.

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok vymenováva a vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca a živnostníka. Na príkladoch porovnáva daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca a daňové a odvodové zaťaženie živnostníka.

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Druhy nezdaniteľných častí základu dane, ktoré si bude môcť uplatniť daňovník za zdaňovacie obdobie roku 2021, sú: nezdaniteľná časť na daňovníka, nezdaniteľná časť dane na manželku/manžela, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier). Na rok 2021 je vo výške 4 511,43 € a mesačná nezdaniteľná časť je 375,95 €.

Dátum publikácie: 12. 8. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca z príjmu zo závislej činnosti a niekoľko ilustračných príkladov výpočtu sumy dane a odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.