479 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Katarína Serinová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Digitalizácia je pojem, ktorý počujeme zo všetkých strán, či už ide o digitalizáciu štátnej správy alebo jednotlivých oblastí podnikateľského alebo bežného života. Digitalizácia sa nevyhla ani oblasti podnikania, konkrétne účtovníctva.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pokiaľ účtovná jednotka vykonáva takú činnosť, že jej výrobný cyklus od vynaloženia nákladov do realizácie výnosov je dlhý (teoreticky viac ako jeden deň; najmä ak tento čas prechádza z jedného účtovného obdobia do druhého), potom treba otestovať povinnosť účtovať o zásobách vlastnej výroby.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Online priestor ponúka okrem množstva informácií zároveň priestor na dosahovanie príjmu. Na webe existuje niekoľko možností, ako použiť tento priestor na získanie ekonomického prospechu.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pre väčšinu podnikateľov je automobil neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Pri používaní vozidla má podnikateľ aj povinnosti zaplatiť daň z motorových vozidiel, odkladať bločky o nákupe PHL, pri používaní aj na súkromné účely krátiť daňové výdavky a iné. Používaním vozidla pri podnikaní a samostatnej zárobkovej činnosti  je potrebné správne sa zorientovať v spleti zákonov a neustále sa meniacej legislatívy, a to aj v čase pandémie.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Marta Boráková
Právny stav od: 1. 1. 2021

Pri uplatnení sadzby základnej náhrady nie je dôležité, či sa vozidlo využíva na pracovnú cestu alebo na priame zabezpečenie príjmov (napr. prepravca, taxikár a pod.), v obidvoch prípadoch je možné uplatnenie sadzby základnej náhrady do daňových výdavkov.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 7. 2021

Základnou administratívnou povinnosťou platiteľa DPH zadefinovanou v § 78 zákona o DPH je povinnosť podať daňové priznanie, ktorým platiteľ DPH alebo iná osoba povinná platiť daň informuje daňový úrad o svojich zdaniteľných transakciách počas zákonom stanoveného obdobia.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 8. 2021

Cieľom metodického pokynu je oboznámiť odbornú verejnosť s prípadmi, v ktorých je podnikateľ povinný na príležitostne organizovaných výstavných, prezentačných, športových, kultúrnych podujatiach a iných spoločenských podujatiach používať na evidenciu tržieb prijatých v hotovosti alebo elektronickým prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť pokladnicu e-kasa klient.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ministerstvo financií SR
Právny stav od: 1. 7. 2021

Cieľom metodického pokynu, do ktorého sú prevzaté všetky časti Metodického pokynu k uplatňovaniu daňového bonusu podľa ZDP, je zabezpečiť jednotný postup pri uplatnení daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Týmto metodickým pokynom sa ruší IRA č. 39/2020.

Dátum publikácie: 23. 9. 2021
Autor: Ing. Martina Paliderová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok vymenováva a vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca a živnostníka. Pre porovnanie uvádza modelové príklady. V prvom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca. V druhom a treťom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie živnostníka. Na záver zhodnocuje, kto je na tom lepšie, či živnostník alebo zamestnanec.

Dátum publikácie: 16. 9. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2021

Prvá časť komplexného príspevku k pravidlám fakturácie. Začneme základnými podmienkami týkajúcimi sa aj elektronických faktúr. Vysvetlíme, ako vystaviť správny doklad z pohľadu DPH aj dane z príjmov. Následne otvoríme veľký okruh problematických situácií z praxe vzťahujúcich sa k správnemu uvedeniu DPH na faktúre. Napovieme, ako rozlíšiť dodávku tovaru od dodávky služby – kedy vznikne daňová povinnosť, akú sadzbu DPH uplatniť na tzv. zložené plnenie, resp. ako postupovať pri refakturácii. Pri obchodných vzťahoch (nielen) so zahraničím upozorníme na špeciálny režim prenesenia daňovej povinnosti.

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.