13 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Zákon o dani z príjmov prešiel rozsiahlou novelizáciou, ktorá prináša úpravy vo viacerých oblastiach s pôsobnosťou od začiatku roka 2020 a neskôr. K najdôležitejším patrí zavedenie kategórie mikrodaňovníkov a jednoduchšie pravidlá pre nich, zmeny v odpisovaní a odpočítavaní daňovej straty, zmeny vo výdavkoch, ktoré sú daňovo uznané až po ich zaplatení, nové ustanovenia týkajúce sa hybridných nesúladov, znižovanie administratívneho zaťaženia daňovníkov. V článku prinášame chronologický prehľad zmien v poradí podľa začiatku ich účinnosti – s vysvetleniami a príkladmi.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

K najdôležitejším zmenám patria napr. zmeny v zamestnaneckých benefitoch, spresnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov, úpravy v nezdaniteľných častiach základu dane, zníženie sadzby dane, úpravy v pohľadávkach a záväzkoch, v odpočítavaní daňovej straty, v preddavkoch na daň z príjmov,...

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Novela zákona o dani z príjmov prinesie od 1. januára 2021 zmeny v zdaňovaní niektorých zamestnaneckých benefitov a nadväznosti na analýzu zjednodušenia výpočtu základu dane pre malé a stredné podniky sa s cieľom podpory rozvoja malých daňovníkov zavádza pojem „mikrodaňovník“.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020

S účinnosťou od 1. 1. 2022 sa upravuje nový zamestnanecký benefit, a to nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ktoré môže byť za určených podmienok oslobodené od dane z príjmov.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 7. 2019

Študentské príjmy majú svoje špecifiká, z ich obvyklej štruktúry a výšky vyplývajú viaceré daňové osobitosti. V príspevku sa zaoberáme zdaňovaním rôznych príjmov plynúcich študentom vysokých škôl, a to aj z aspektu novoprijatých opatrení na podporu ich štúdia, sociálnej a finančnej situácie.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2018

Úvod do transferovej dokumentácie – zrozumiteľne a prakticky. Poradíme s metodikou vypracovania dokumentácie, výberom jej formy, rozsahu, ako aj oceňovacej metódy. Upozorníme na riziká a podelíme sa o skúsenosti z daňovej kontroly transferového oceňovania.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2014

Účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve sa povinne triedia do veľkostných skupín (mikro, malá, veľká účtovná jednotka). V článku mapujeme špecifickú účtovnú metodiku pre jednotlivé skupiny vrátane náčrtu náležitostí účtovnej závierky.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2014

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z troch veľkostných podmienok – celková suma netto aktív nepresiahla sumu 350 000 eur, čistý obrat nepresiahol sumu 700 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2014

Do veľkostnej skupiny malá účtovná jednotka sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z troch veľkostných podmienok – celkové netto aktíva presiahli sumu 350 000 eur, ale nepresiahli sumu 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 700 000 eur, ale nepresiahol sumu 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 10, ale nepresiahol 50.

Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2014

Do veľkostnej skupiny veľká účtovná jednotka sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z troch veľkostných podmienok – celkové netto aktíva presiahli sumu 4 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 8 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia presiahol 50.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.