14 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 11. 11. 2019
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ak agentúra (ADZ) poskytne ubytovanie niektorým svojim zamestnancom, čo to znamená z hľadiska dane z príjmov - ide o daňovo uznateľný náklad? Išlo by o poskytovanie ubytovania pre dočasne pridelených zamestnancov (priamy predmet podnikania agentúry dočasného zamestnávania).

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Ak si s. r. o., platiteľ DPH, založí tri dcérske spoločnosti - neplatiteľov DPH, má z účtovného hľadiska nejaké povinnosti? Každá spoločnosť bude samostatná so samostatným IČO, ale spoločník (platiteľ s. r. o.) bude rovnaký. Prechádza automaticky štatút platiteľa DPH aj na dcérske spoločnosti?

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Firma má kamiónovú dopravu a zamestnáva vodiča kamiónu. Je pravidelný výcvik vodičov KKV (Kvalifikačná karta vodiča) daňovým výdavkom? Je možné si uplatniť odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2018

Akciová spoločnosť nadobudla vlastné akcie odkúpením od dedičov po zomretých akcionároch. Akcie neboli zatiaľ pridelené ani predané. Ako sa účtuje nákup vlastných akcií, vytvorenie osobitného rezervného fondu a rozdiel medzi menovitou hodnotou akcií a ich cenou obstarania, za ktorú boli akcie odkúpené? V akej hodnote je účtované na jednotlivých účtoch? Kedy zúčtovať rozdiel z nadobudnutia?

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnankyni na rodičovskej dovolenke vznikol preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý zamestnávateľ v roku 2017 vyplatil po zdanení. Omylom duplicitne vyplatil zdanený preplatok z ročného zúčtovania aj v roku 2018. Zamestnankyňa v mesiaci 6/2019 neoprávnene vyplatenú sumu vrátila. Ako má zamestnávateľ vyrovnať nesprávne (duplicitne) odvedenú daň?

Dátum publikácie: 8. 11. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Považuje sa oprava podlahy za stavebné práce s prenosom daňovej povinnosti, ktoré sú uvedené v zozname činností klasifikácie F pod položkou č. 270 Povrchová úprava podlahy alebo sa považujú za bežné opravy a faktúra môže byť vystavená s DPH?

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako má správne postupovať FO podnikateľ, platiteľ DPH, pri vyradení neodpísaného majetku do osobného vlastníctva? Ide o jednu nehnuteľnosť – sklad – kupovanú bez DPH, jedna nehnuteľnosť tiež sklad – kupovanú s DPH, kolaudácia obidvoch nehnuteľností bola cca pred 30 rokmi a sú tam ešte pozemky v okolí nehnuteľností kupované bez DPH, vybudované chodníky – materiál a práca s DPH.

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2012

V roku 2017 sa rozhodla firma kúpiť tri byty na účely prenájmu s DPH. V roku 2017 zaplatila prvú faktúru - zálohu za byty a odpočítala si DPH, rovnako pri ďalších faktúrach v marci a máji 2018. Konečná faktúra prišla v októbri 2018, ktorá bola  odpočítaná. Vo februári 2019 daňový úrad vykonal daňovú kontrolu nadmerného odpočtu a neuznal ho. Firma následne za mesiace 3/18 a 5/18 podala dodatočné daňové priznania a vrátila DPH, ktorá bola poukázaná ako nadmerný odpočet za 3/2018 a 5/2018. Má byť vyčíslené aj penále za 10/2018, ktorý však firme nebol nikdy vyplatený. Akou formou je možné namietať postup správcu dane pri penalizácii za 10/2018?

Dátum publikácie: 6. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 31. 12. 2018

Ako sa vyrovnajú odpisy pri postúpení lízingu zo SZČO na právnickú osobu, kde konateľ je tá istá osoba? Ako sa bude odpisovať, ak nastala zmena majiteľa v 10/2018. Čo so zvyšnou sumou majetku v jednoduchom účtovníctve?

Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Konateľ v jednoosobovej s. r. o. chodí za klientmi mestskou hromadnou dopravou. Ako môže dostať do nákladov električenku? Môže použiť nejaké percento z tohto nákladu a dať ho ako náklad na presun za klientmi?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.