Vyhľadávanie > Príklady z praxe
7891 výsledkov
...
Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť s r. o. eviduje na účte 365 záväzok voči spoločníkovi z dôvodu prijatej bezúročnej pôžičky. Spoločnosť nedisponuje dostatočnou hotovosťou ani nemá navyše finančné prostriedky na splatenie pôžičky. Môže sa tento záväzok preúčtovať na účet 413? Ak áno, stačí pre zaúčtovanie rozhodnutie valného zhromaždenia? Prípadné vyplatenie peňazí z fondu treba vopred zverejniť (pravdepodobne v Obchodnom vestníku)?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť prenajíma pozemok na parkovanie v sume 20 eur mesačne fyzickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou ani nie je registrovaná pre DPH. Je fakturácia v poriadku, ak fyzickej osobe posiela faktúru na prenájom s oslobodením od DPH?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Slovenský zamestnávateľ uzatvoril pracovnú zmluvu so zamestnancom s trvalým pobytom v SR, ktorý už v čase jej uzatvorenia žil v Írsku. Zamestnanec prácu vykonáva na diaľku. Zamestnávateľ považoval zamestnanca za daňového rezidenta SR a zrážal z vyplateného príjmu preddavky na daň. Zamestnanec žiada vrátenie preddavkov zaplatených slovenskému daňovému úradu a ich úhradu do Írska. V ktorom štáte majú byť preddavky na daň v predmetnom prípade odvádzané a ako má zamestnávateľ postupovať?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Nehnuteľnosť obstaranú manželmi kúpou vložil manžel podnikajúci ako SZČO s ústnym súhlasom manželky do podnikania. Nehnuteľnosť odpisoval z ceny, za ktorú bola kúpená. Bola správne určená vstupná cena pre odpisovanie a mohol manžel nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov odpisovať ako vlastník? V rámci podnikania nadobudol manžel stroje, ktoré chce dať spolu s budovou do prenájmu. Je možné počas prenájmu uplatňovať odpisy?

Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť vlastnú výrobu supluje externou výrobou. To znamená, že externému výrobcovi poskytne jej vlastný materiál, z ktorého on vyrobí produkt a následne spoločnosti vyfakturuje tento produkt (pre zjednodušenie možno uvažovať, že produkt sa skladá z 2 zložiek, pričom jednu dá spoločnosť výrobcovi v podobe jej materiálu, druhú zložku produktu poskytne dodávateľ). Zásoby spoločnosť účtuje spôsobom A. Problém je v tom, že výrobok spoločnosti, ktorý poskytne externému výrobcovi, nefakturuje, takže nevie ako ho má vyskladniť, resp. odpísať zo skladu. Druhý problém je, že produkt prijíma preto v nižšej cene, akoby ho vyrobili, keďže tá jedna zložka v cene nie je zahrnutá. Aký je postup účtovania?

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 10. 2012

Slovenská spoločnosť zhotoví a vyfakturuje nástroj na vysekávanie výrobkov zahraničnému odberateľovi. Tento nástroj – tovar - však neopustí územie SR, ale zahraničný odberateľ ho dočasne prenechá, aj keď je jeho vlastníkom, slovenskej spoločnosti na zhotovovanie výrobkov pre neho. Môže sa tento nástroj vyfakturovať bez DPH? Zahraničný odberateľ je registrovaný platiteľ DPH v CZ. CZ odberateľ má dodaciu podmienku Incoterms EXW, tú by mala spĺňať aj dodávateľská spoločnosť, na faktúre bude vždy poznámka, že nástroj zostáva v tuzemsku.

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť získala zdarma tovar, ktorý prijala v reprodukčnej obstarávacej cene 1 000 eur, účtovala zápisom 132/648. Následne tovar predala za 1 500 eur, účtovala 311/604 a 504/132 (1 000 eur). Je účet 648 odpočítateľnou položkou pri dani z príjmov?

Dátum publikácie: 19. 4. 2021
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Spoločnosť vyhotovuje faktúru za predaj vstupeniek na rôzne podujatia. Je nasledujúce účtovanie správne?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Fyzická osoba predala rodinný dom a v tomto rodinnom dome žila ako nevesta 38 rokov. Vlastníkmi domu boli od roku 1983 jej manžel a jeho mama. Každý mal polovicu. V roku 2017 manžel zdedil po smrti matky aj druhú polovicu ako jediný syn, takže bol vlastníkom celého domu iba on. V roku 2018 po manželovej smrti FO - manželka zdedila celý dom. V roku 2020 sa dom predal. Je FO – manželka povinná platiť daň z predaja nehnuteľnosti?

Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť má rozostavanú bytovku a vystavuje pred dodaním faktúry na zaplatenie 1 splátky na základe zmluvy o budúcej zmluve. Na základe prijatej platby sa účtuje faktúra. Na aký účet zaúčtovať stranu Dal? Prijatá záloha sa účtuje 221/324, faktúru 311/…, 324/311, spoločnosť nemôže účtovať na výnosy účet 641, pretože nevie náklady na byt.

...

Partner

 

 

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.