Vyhľadávanie > Príklady z praxe
8390 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 25. 10. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť s r. o., štvrťročný platiteľ DPH, chce svoju nehnuteľnosť, ktorú má zaradenú do obchodného majetku, predať. Kupujúcim je FO nepodnikateľ, nehnuteľnosť bude využívať ako víkendový dom. Stavba bola skolaudovaná v roku 1955, v katastri je evidovaná ako rodinný dom. Spoločnosť urobila na nehnuteľnosti úpravy a opravy, na ktoré nebolo potrebné stavebné povolenie. Spoločnosť stavbu užívala ako sklad a kanceláriu. Je predaj nehnuteľnosti oslobodený od dane v zmysle § 38 zákona o DPH a platiteľ je povinný vystaviť faktúru bez DPH? 

Dátum publikácie: 22. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Univerzita prijala platbu od českého odberateľa na on-line konferenciu a vystavila faktúru k prijatej platbe s DPH. Postupovala správne, keďže keď je to opačný prípad, spoločnosť platí do ČR za on-line konferenciu, tak sa prenáša daňová povinnosť na nich, miesto dodania je SR? Mali by vystaviť faktúru k prijatej zálohe bez DPH a uviesť do súhrnného výkazu?

Dátum publikácie: 22. 10. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 7. 2021

Autoservis sa zameriava na renováciu jednej drahšej autosúčiastky, ktorú dodáva zákazníkom. Svoje služby poskytuje cez e-shop, a to zahraničným firmám, ako aj občanom. Má sa autoservis prihlásiť do systému OSS?

Dátum publikácie: 22. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Finančné príspevky na stravovanie nie sú daňovými nákladmi, resp. sú zdaniteľným príjmom, ak sa poskytujú následne po uplynutí mesiaca. Kde v Zákonníku práce a v zákone o dani z príjmov sa o tom pojednáva?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Zamestnanec bol na dovolenke v Štúrove a uplatňuje si príspevok na rekreáciu, kde predložil zamestnávateľovi faktúru, ktorú mu vystavila firma so sídlom v Českej republike. Na faktúre je uvedené, že ubytovacie zariadenie spĺňa podmienky ubytovania, prevádzkuje ubytovanie a odvádza mestu miestnu daň za ubytovanie. Môže zamestnávateľ poskytnúť príspevok na rekreáciu?

Dátum publikácie: 21. 10. 2021
Autor: Ing. Jana Barčíková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzické osoby (daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR) pracujú ako nezávislí umelci (freelancers) pre produkčnú spoločnosť so sídlom v USA. Súčasne sa zaoberajú tvorbou digitálnych produktov, ako sú grafické templaty, 3d modely, printová grafika atď., ktoré predávajú na internetových platformách. Fyzické osoby ako „umelci“ vytvoria „dielo“, ktoré sa predáva na týchto stránkach ako produkt, stránky sú iba poskytovatelia marketingových služieb a internetového obchodu. Z ceny predaného diela si účtujú podiel, ktorý si odpočítajú z celkovej sumy. Akým spôsobom sa má takýto príjem zdaniť na území SR?

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom kancelárskych priestorov s firmou sídliacou v Estónsku, ktorá má pridelené estónske IČ DPH. Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. V nájomnej zmluve je dohodnuté, že nájomné bude platené na 6 mesiacov dopredu na základe vyhotovenej faktúry. Rozhodli sa nájom zdaňovať, faktúru vystavujú so slovenskou DPH - je to správne? Aký je dátum plnenia pri vystavení faktúry? Môžu vystaviť faktúru za nájom za obdobie od 1. 8. 2021 do 31. 1. 2022 napr. 5. 8. 2021, kde sa uvedie ten istý dátum plnenia, teda 5. 8. 2021? Faktúra bude uhradená do dvoch dní.

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanci vyslaní na pracovné cesty do zahraničia si ubytovanie platia prostredníctvom firemnej VISA karty. Po prijatí výpisu ku každej kreditnej karte priložia jednotlivé faktúry za ubytovanie. Majú povinnosť si jednotliví zamestnanci v cestovnom príkaze uvádzať túto faktúru platenú firemnou VISA kartou? Je možné účtovať tieto náklady za ubytovanie na účet 518 alebo účet 512?

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Zákazník so sídlom v Malajzii má na Slovensku konsignačný sklad. Pod slovenským IČ DPH si objednal prerábku elektrického boxu (svojho výrobku), ktorý je uskladnený v tomto sklade. Súčasťou uvedenej prerábky je aj materiál vo vlastníctve slovenskej firmy v hodnote 6 €, ktorý sa do uvedeného boxu dodal. Slovenská spoločnosť vystaví zákazníkovi faktúru v celkovej hodnote 50 €. Má vystaviť doklad so slovenskou DPH? Uvedený zákazník má aj rakúske IČ DPH - je registrovaný ako zahraničná osoba bez stálej prevádzkarne v danej krajine.

Dátum publikácie: 19. 10. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021

Manžel, živnostník a platiteľ DPH, zomrel. Manželka pokračovala v živnosti do skončenia dedičského konania. Má manželka povinnosť odviesť DPH z majetku evidovaného ku dňu skončenia dedičského konania?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.