Vyhľadávanie > Príklady z praxe
7310 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Pri kontrole pohybov na účte 131.001 nesúhlasí strana MD a D. Rozdiel predstavuje suma 4,29 €. Podľa pohybov na účte vznikol tento rozdiel pri účtovaní dobropisu a výdajky. Spoločnosť chce vyrovnať tento rozdiel, lebo na konci roka bude rozdiel na účte 131. Ako postupovať?

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť s r. o. poskytla na benefičnom podujatí príspevok pre mentálne postihnutých. Počas podujatia bola spoločnosť spomenutá moderátorkou ako jeden zo sponzorov podujatia. Čo všetko je potrebné k tomu, aby tento príspevok bol daňovo uznaným nákladom v spoločnosti?

Dátum publikácie: 22. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2014

Spoločnosť mala haváriu (totálna škoda, páchateľ známy) na automobile obstaranom formou spotrebného úveru – lízingová spoločnosť, priamo cez predajcu áut (tzv. auto úver). Ako celý tento prípad zaúčtovať – vyrovnanie 479, 082, spolu s predajom vraku a spoluúčasťou a poistným plnením?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť s r. o. poskytla pôžičku inej spoločnosti s r. o. Keďže dlžník nesplatil pôžičku v dohodnutom termíne, veriteľ sa rozhodol uvedenú pohľadávku postúpiť na inú spoločnosť. Pôžička bola po splatnosti tri roky. Spoločnosť zaúčtovala predaj (postúpenie) pôžičky. Keďže nejde o bežnú pohľadávku zúčtovanú pôvodne pri vzniku do výnosov, nemá spoločnosť účtovať postúpenie pôžičky zápisom: MD 315/DAL 311? Pri postúpení pohľadávky, predaji je menovitá hodnota pohľadávky v prípade pôžičky daňový náklad? Aké je daňové riešenie uvedenej problematiky?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2008

Živnostník vedie JÚ. Prijal na účet zálohu 10 000 € na kuchynskú linku pre zákazníka - súkromnú osobu. Zákazník však omylom túto zálohu poslal z firemného účtu a so živnostníkom sa dohodol, že mu táto mylná úhrada bude vrátená na firemný účet. Bude omylom prijatých a následne vrátených 10 000 € súčasťou zdaniteľného príjmu?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť má autá na operatívny lízing. Na jeseň končí zmluva na 2 autá. Aké kroky má táto spoločnosť vykonať?

Dátum publikácie: 21. 10. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2018

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome prenajímajú nebytový priestor nájomcovi, ktorý je platiteľom DPH. Zmluva o prenájme je vyhotovená na vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcu bytového družstva. Keďže ide o hybridný dom, t. j. že v bytom dome je časť bytov odkúpených v osobnom vlastníctve, ale sú tam aj byty nájomné, ktoré sú vlastníctvom bytového družstva, ktoré je platiteľom DPH, môže sa pri fakturácii postupovať podľa § 38 zákona o DPH alebo sa má vyhotoviť fakturácia pri uplatňovaní nájmu bez DPH?

Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Fyzická osoba nadobudla pozemky pred viac ako 5 rokmi. Medzi pozemkami sú aj pozemky definované ako zastavané územie. Na pozemkoch sa nachádza stavba rodinného domu – ten nie je zakreslený na katastri samostatne. Stavbu nadobudla fyzická osoba v r. 2020 kúpou. Ako správne zdaniť, prípadne oslobodiť predaj, ak kúpna cena je stanovená jednou sumou za celok? Konkrétne v číslach: Nadobúdacia cena pozemkov 25 000 eur, nadobúdacia cena stavby 20 000 eur (hodnota stanovená znalcom 35 000 eur), predajná cena celkom 70 000 eur.

Dátum publikácie: 20. 10. 2020
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 17. 6. 2020

Príspevková organizácia poskytla zľavu na nájomnom 50 % z výšky nájmu a zvyšnú časť 50 % dostala dotáciu z ministerstva hospodárstva vo výške 81,94 €. Aké účtovné zápisy súvisia s týmito účtovnými operáciami?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Koľko rokov je potrebné archivovať nasledujúce mzdové podklady v elektronickej/papierovej podobe: mzdové listy zamestnancov, výplatné pásky zamestnancov, dochádzku zamestnancov, evidencia pracovnej neschopnosti, mesačné výkazy pre Sociálnu poisťovňu, mesačné výkazy pre zdravotné poisťovne, prehľady a hlásenia na daňový úrad, evidenčné listy dôchodkového poistenia, podklady k mzdám, ročné zúčtovania dane?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.