17 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 16. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Môže zamestnávateľ schváliť zamestnancovi cestu vlastným autom, ktoré nie je havarijne poistené, ak si zamestnanec nebude nárokovať náhradu za takto použité auto? Môže mu zamestnávateľ v takomto prípade preplatiť náhradu vo výške bežného cestovného hromadným dopravným prostriedkom?

Dátum publikácie: 24. 9. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2011

Konateľ bol na služobnej ceste. Chce si uplatniť nárok cestovných výdavkov vo svojej s. r. o. (uplatnilo sa mu stravné a ubytovanie). Na služobnej ceste bol autom, ktoré má v evidencii konateľ ako SZČO. Počas služobnej cesty platil diaľničnú nálepku a tankovanie. Má tieto náhrady za automobil daňovo uznané v jeho s. r. o.? Nepatrí mu ani náhrada za km? Alebo má rozdeliť nákupy za PHL a diaľnicu ako výdavok v jeho SZČO? V pomere 80 : 20 vedie evidenciu MV.

Dátum publikácie: 21. 8. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 21. 5. 2020

Ako je to pri automatickom navyšovaní výšky stravného pri služobnej ceste na rok 2020? Mení sa výška alebo ostáva nezmenená?

Dátum publikácie: 27. 7. 2020
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 18. 6. 2016

Na základe vzájomnej dohody uzatvorenej s partnerskou organizáciou v inom členskom štáte EÚ sa zamestnanci zúčastňujú organizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, výmenných pobytov, výmenných vzdelávacích a odborných programov, ako aj spoločných seminárov, ktoré sú organizované partnerskou organizáciou v inom štáte EÚ pre jej zamestnancov a zamestnancov slovenského zamestnávateľa. Možno účasť zamestnancov slovenského zamestnávateľa na takýchto aktivitách považovať za vyslanie?

Dátum publikácie: 15. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Ak to starosta schváli, je to v rámci zákona, ak plnoúväzkový zástupca starostu vyúčtuje svoje pracovné cesty s použitím vlastného automobilu na cestovnom príkaze spätne od januára 2020 do konca apríla 2020 v máji 2020?

Dátum publikácie: 11. 6. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnankyňa bola vyslaná na pracovnú cestu. Išla vlakom. Vo vyúčtovaní pracovnej cesty si chcela uplatniť náklady na dopravu. Bol jej zaplatený cestovný lístok. Diéty – stravné nechcela, dostala stravný lístok. Bol tento postup správny?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

1. Ak použil zamestnanec vlastné motorové vozidlo na služobnú cestu, na žiadosti o použitie je uvedené, že za cenu cestovného lístka platí zamestnávateľ aj v tomto prípade za toto vozidlo daň z motorových vozidiel? Je potrebné aj zdokladovanie technického preukazu?

2. Ak je vozidlo zaevidované na inú spoločnosť, ktorá za neho platí daň z motorových vozidiel, aká dokumentácia je potrebná? Stačí čestné prehlásenie zamestnanca alebo je potrebný napr. odpis z daňového priznania, že bola daň zaplatená inde?

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Môže konateľ/spoločník (zároveň aj zamestnanec) spoločnosti použiť na služobnú cestu osobný automobil, ktorý nie je v jeho vlastníctve, ani vo vlastníctve spoločnosti, ale je vo vlastníctve inej – tretej osoby? V prípade, že je na služobnú cestu použitý takýto automobil vo vlastníctve tretej osoby, avšak predmetný automobil bol v minulosti majetkom danej spoločnosti, má konateľ pri takejto ceste nárok len na náhradu za spotrebovanú PHL alebo má nárok aj na základnú náhradu za 1 km?

Dátum publikácie: 21. 5. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť má zamestnanca (Rakúšana), ktorý v dôsledku COVID-19 bol vyslaný do Rakúska, aby mohol svoju prácu vykonávať z domu, tzv. home office. To znamená, že sa nachádza na adrese svojho trvalého bydliska. Má nárok na diéty z toho titulu, že je v zahraničí a vykonáva prácu v zahraničí? Ak by bol na Slovensku, čo bežne býval, dostával stravné podľa § 152 Zákonníka práce. Ak bol na pracovnej ceste, dostával prislúchajúce diéty danej krajiny. Ako môže spoločnosť postupovať v tomto prípade? Má nárok na diéty danej krajiny, kde sa nachádza, lebo tam vykonáva prácu, aj keď z domu?

Dátum publikácie: 11. 5. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Dopravná firma zamestnáva vodičov MKD. Po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty musia ísť zamestnanci do povinnej štátnej karantény. Musia kontaktovať svojho lekára, aby im vystavil tzv. karanténnu PN. Majú zamestnanci nárok na preplatenie nákladov v karanténe (stravné 13 euro/deň) od zamestnávateľa? Alebo by im mohli vyplatiť stravné počas služobnej cesty na SK aj napriek tomu, že majú karanténnu PN?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.