21 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 25. 11. 2020
Autor: Bc. Katarína Danajovičová
Právny stav od: 31. 10. 2020

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy ostáva v platnosti aj na rok 2021 na základe Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č.143/2019 Z. z.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Jedným zo zaujímavých opatrení vyplývajúcich z „podnikateľského kilečka“ je úprava možnosti uplatniť si spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov. Od 21. 7. 2020 umožňuje zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov prepočítaných podľa spotreby. V článku na príkladoch vysvetlíme túto zmenu, ale zároveň aj zhrnieme celú problematiku spotreby pohonných látok podľa aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 3. 2020

V článku poukazujeme na podmienky použitia súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste a čo všetko môže z toho vyplývať. Článok je doplnený i praktickými príkladmi.

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak SZČO na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a len ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, uplatní aj výdavky do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy alebo vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok.

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL. Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania. Všetky možnosti dávajú daňovníkovi povinnosť preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Pokiaľ zamestnanec nemá zabezpečené ubytovanie, môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty spôsob ubytovania (napr. hotel do určitej kategórie, ubytovňa, penzión a pod.; v žiadnom prípade nemôže zamestnávateľ v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty určiť finančný limit na ubytovanie). Ak si zamestnanec nemôže takto určený spôsob ubytovania v konkrétnom mieste konania zahraničnej pracovnej cesty zabezpečiť, potom má nárok vždy na náhradu preukázateľného výdavku na ubytovanie na základe dokladu.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Rozsah preukázaných potrebných výdavkov nie je v zákone o cestovných náhradách vymedzený; nevyhnutnosť a účelnosť vynaloženia konkrétnych výdavkov posudzuje zamestnávateľ.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Zabezpečiť zamestnancovi poistenie liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste je na strane zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ nezabezpečí zamestnancovi poistenie liečebných nákladov, po­istiť sa potom môže zamestnanec a zamestnávateľ mu uzná preukázaný výdavok za toto poistenie.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.