22 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 21. 7. 2020

Jedným zo zaujímavých opatrení vyplývajúcich z „podnikateľského kilečka“ je úprava možnosti uplatniť si spotrebu pohonných látok do daňových výdavkov. Od 21. 7. 2020 umožňuje zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov prepočítaných podľa spotreby. V článku na príkladoch vysvetlíme túto zmenu, ale zároveň aj zhrnieme celú problematiku spotreby pohonných látok podľa aktuálneho znenia zákona o dani z príjmov.

Dátum publikácie: 31. 3. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 3. 2020

V článku poukazujeme na podmienky použitia súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste a čo všetko môže z toho vyplývať. Článok je doplnený i praktickými príkladmi.

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Ak SZČO na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a len ak nebolo zahrnuté do obchodného majetku v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, uplatní aj výdavky do výšky základnej náhrady za každý jeden km jazdy alebo vo forme paušálnych výdavkov do výšky 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok.

Dátum publikácie: 6. 6. 2018
Autor: Ing. Lucia Sandtner, PhD., CA
Právny stav od: 1. 1. 2018

Pri používaní motorového vozidla si môže daňovník sám vybrať spôsob, akým bude postupovať pri uplatňovaní vynaložených daňových výdavkov na spotrebované PHL. Ak daňovník používa viac automobilov, môže na každý z nich použiť iný spôsob uplatňovania. Všetky možnosti dávajú daňovníkovi povinnosť preukázať nákup PHL reálnym dokladom o nákupe a cene PHL.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Náhrady poskytované v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou sú z pohľadu ich výšky dôležitou položkou na nákladovej/výdavkovej strane každého zamestnávateľa, preto je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Tretia časť zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje v § 10 až § 17 odlišnú úpravu poskytovania niektorých náhrad pri zahraničných pracovných cestách oproti tuzemským pracovným cestám.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Pokiaľ zamestnanec nemá zabezpečené ubytovanie, môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty spôsob ubytovania (napr. hotel do určitej kategórie, ubytovňa, penzión a pod.; v žiadnom prípade nemôže zamestnávateľ v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty určiť finančný limit na ubytovanie). Ak si zamestnanec nemôže takto určený spôsob ubytovania v konkrétnom mieste konania zahraničnej pracovnej cesty zabezpečiť, potom má nárok vždy na náhradu preukázateľného výdavku na ubytovanie na základe dokladu.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Rozsah preukázaných potrebných výdavkov nie je v zákone o cestovných náhradách vymedzený; nevyhnutnosť a účelnosť vynaloženia konkrétnych výdavkov posudzuje zamestnávateľ.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Zabezpečiť zamestnancovi poistenie liečebných nákladov pri zahraničnej pracovnej ceste je na strane zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ nezabezpečí zamestnancovi poistenie liečebných nákladov, po­istiť sa potom môže zamestnanec a zamestnávateľ mu uzná preukázaný výdavok za toto poistenie.

Dátum publikácie: 1. 2. 2018
Autor: Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 12. 2017

Ak zamestnanec cestuje na zahraničnú pracovnú cestu do tropických krajín alebo inak zdravotne obťažných oblastí alebo očkovanie do danej krajiny je povinné alebo odporúčané, má nárok na náhradu výdavkov s ním spojených.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.