11 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 20. 10. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnanci vyslaní na pracovné cesty do zahraničia si ubytovanie platia prostredníctvom firemnej VISA karty. Po prijatí výpisu ku každej kreditnej karte priložia jednotlivé faktúry za ubytovanie. Majú povinnosť si jednotliví zamestnanci v cestovnom príkaze uvádzať túto faktúru platenú firemnou VISA kartou? Je možné účtovať tieto náklady za ubytovanie na účet 518 alebo účet 512?

Dátum publikácie: 2. 7. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2003

Spoločnosť má od marca 2021 modul Cestovné príkazy, ktorý je prepojený so mzdovým systémom. Štandardne sa cestovné náhrady účtujú 512/333 a následné vyplatenie 333/221. Z modulu cestovných náhrad sa vykonáva export vyúčtovaných cestovných príkazov do mzdového systému. Je možné účtovať cestovné náhrady vo výplate zápisom 512/331 a následné vyplatenie cestovných náhrad spolu so mzdou 331/221, ak si takýto spôsob účtovania určí firma v internej smernici?

Dátum publikácie: 24. 3. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2003

Zamestnávateľ vypláca zamestnancom nezdaniteľné náhrady. Pracujú v zahraničí, chodia tam robiť pravidelne. Nezdaniteľné náhrady idú do výplatnej pásky a spoločnosť ich účtuje na účet 333. Ako to treba preúčtovať, aby to išlo do nákladov?

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec hotovosťou alebo kreditnou kartou? Alebo alternatívne, môže ísť stravné do nákladov v plnej výške + DPH ako nedaňový náklad? Ako sa postupuje v prípade, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v ČR a výška raňajok bola v sume 160 CZK? 

Dátum publikácie: 27. 3. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2015

Ako vyriešiť situáciu, keď starosta použil obecné auto (zaradené v roku 2013) na súkromné účely a počas cesty dvakrát tankoval (raz na Slovensku, raz v zahraničí). Bločky odovzdal s tým, aby sa zapísali kilometre, ale nákup PHL preplatiť nechce. Ako sa má v danom prípade postupovať, čo sa má s bločkom robiť?

Dátum publikácie: 4. 9. 2018
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Môže sa pri prepočte cudzej meny na eurá použiť kurz, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala, aj pri ostatných cestovných náhradách (ubytovanie, doprava, parkovné, diaľničné známky a iné výdavky), keď si tento deň uvedie spoločnosť v internej smernici?

Dátum publikácie: 14. 5. 2018
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Môže si firma dať do daňových nákladov byt, ktorý má prenajatý pre zamestnanca, ale nechce ho zamestnancovi zdaňovať ako nepeňažný príjem? Prenájom bude platiť firma a od zamestnanca nebude nič žiadať. Považuje sa to za daňový náklad pri pracovnej ceste? Byt je prenajatý na firmu. 

Dátum publikácie: 19. 12. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Počas pracovnej cesty (tuzemská, resp. zahraničná) uskutoční zamestnanec platbu za ubytovanie, čerpanie PHL, resp. úhradu iných výdavkov súvisiacich s účelom pracovnej cesty, a to súkromnou kartou. Je možné takto uhradené výdavky zahrnúť do daňových výdavkov a uplatniť si odpočítanie DPH?

Dátum publikácie: 23. 5. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnanec bol na pracovnej ceste v zahraničí, kde aj tankoval PHL firemnou debetnou kartou. Firemné auto sa používa 100 % na firemné účely – vedie sa kniha jázd. Ako zaúčtovať v podvojnom účtovníctve tankovanie (501x/261x) a daň uhradenú v EÚ (501x/261x).

Dátum publikácie: 22. 2. 2017
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Môže si spoločnosť dať do daňových výdavkov faktúru vystavenú na spoločnosť, ale za ubytovanie tlmočníka v zahraničí? Tlmočník si nenárokuje odmenu za tlmočenie. Nie je v spoločnosti zamestnaný v žiadnom pracovnom pomere ani nemá živnosť. Zúčastnil sa služobnej cesty konateľky spoločnosti, ktorej robil tlmočníka.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.