4 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 22. 8. 2008

Účelom zákona č. 475/2008 Z. z. je spresniť a upraviť po vecnej stránke niektoré ustanovenia s cieľom odstrániť aplikačné problémy pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách, pri vzniku pracovného pomeru, pri výkone práce v zahraničí, resp. pri dočasnom vyslaní zamestnanca na výkon práce do cudziny, náhrad výdavkov za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Právny stav od: 19. 4. 2005
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je, že novelizácia podstatne ovplyvnila podnikanie agentúr dočasného zamestnávania, kde v § 6 ods.1 zákona je dovetok: „cestovné náhrady nepatria zamestnancovi v prípade, ak je dočasne pridelený agentúrou dočasného zamestnávania". Z uvedeného vyplýva, že takýto zamestnanec nemá nárok na žiadne cestovné náhrady (ubytovanie, cestovné, stravné atď) a to aj v zahraničí.
Právny stav od: 12. 11. 2004

Zákon č. 81/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 530/2004 Z. z. a o doplnení niektorých zákonov, reaguje na požiadavky Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, na základe ktorých sa prehodnotili a nadväzne spresnili podmienky poskytovania náhrad, ktoré sa poskytujú štátnym zamestnancom, ktorí sú  dočasne vyslaní na vykonávanie štátnej služby v cudzine alebo zamestnancom, ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme podľa pracovnej zmluvy v zahraničí. N

avrhuje sa jednoznačne ustanoviť v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky nárok prezidenta Slovenskej republiky na náhradu výdavkov pri zahraničnej ceste, ktorá súvisí s výkonom funkcie.
Právny stav od: 21. 2. 2002

V zákone sú z doterajšej právnej úpravy prevzaté mnohé ustanovenia, ktoré sa osvedčili a zachováva sa tak isto jej štruktúra ako aj vecný a obsahový zámer. Pri príprave zákona sa vychádzalo z námetov a odporúčaní vybratých zamestnávateľských subjektov rôznej právnej formy, ktoré sa na tento účel oslovili.

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.