150 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Ako sa postupuje v rámci vyúčtovania pracovnej cesty (tuzemsko aj zahraničie), ak je faktúra za letenku na meno jedného zamestnanca a je ním aj uhradená? Faktúra je za troch zamestnancov, no letenky sa objednali v mene príslušného zamestnanca, pričom ich aj reálne zaplatil a uviedol ich na svojom cestovnom príkaze. Môže zamestnávateľ zaplatiť všetky tri letenky tomuto zamestnancovi?

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2019

Firma má zamestnancov, ktorí chodia na obedy, večere na služobnej ceste so zákazníkom alebo dodávateľom. Táto suma sa účtuje celá ako repre (účet 513), pričom sa kráti obed alebo večera. Ako sa má postupovať pri účtovaní do nákladov? Pri vyššej výške hodnoty stravy preplácať zamestnancovi len tú časť, na ktorú má nárok?

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Je nutné mať havarijné poistenie pri použití vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste?

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako sa vypočíta nárok na cestovné náhrady, ak služobná cesta v ČR trvala nad 12 hodín a zamestnancovi boli bezplatne poskytnuté raňajky? 

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Ustanovenie §13 ods. 6 zákona o cestovných náhradách definuje, že zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť i nižšie stravné, a to vo výške 5 %, ale môže organizácia dohodnúť i o 5 % vyššie?

Dátum publikácie: 5. 8. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

SZČO, neplatiteľ DPH v SR, vykonáva práce v Nemecku. Za ubytovanie mu bola vystavená faktúra od platiteľa DPH v DE. Môže si celú faktúru za ubytovanie vrátane DPH uplatniť v nákladoch? K ubytovaniu sa viažu aj cestovné náhrady.

Dátum publikácie: 2. 8. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci mali na pracovnú cestu nastúpiť z miesta výkonu práce, t. j. zo sídla firmy, firemným vozidlom. Vozidlo sa však pokazilo a zamestnanci vycestovali na pracovnú cestu z miesta bydliska. Je možné akceptovať a preplatiť aj cestovné lístky z miesta bydliska?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 7. 2002

Pri vyúčtovaní pracovnej cesty, v zmysle zákona o cestovných náhradách, má byť daň z ubytovania uvedená vo výdavkoch nocľažné alebo ako nutné vedľajšie výdavky?

Dátum publikácie: 17. 7. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Vodiči sú zamestnanci a v pracovnej zmluve ako miesto výkonu práce majú uvedené sídlo firmy. V pondelok ráno vyrážajú za prácou po celom Slovensku a v piatok popoludní sa vracajú späť s kamiónmi do sídla firmy. Aký nárok majú vodiči na stravné?

Dátum publikácie: 15. 7. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnanec bol na mesiac vyslaný do Švédska. Ak nie sú špecifikované v zahraničí soboty, nedele a pracovník robil v sobotu aj v nedeľu, a v zahraničí bol 7 dní (prechod cez hranice), ako vypočítať diéty, keď celodenné diéty nie sú v eurách, ale vo švédskej korune a kurzy sa menili priebežne?

Partner