154 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 11. 12. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2009

Zamestnanec po ukončení tuzemskej pracovnej cesty predložil hotelový účet, na ktorom je vyčíslená hodnota za raňajky, obed, večeru. Je možné postupovať tak, že stravné bude krátené v zmysle zákona o cestovných náhradách s tým, že uvedený hotelový účet mu bude v plnej výške preplatený? Stravné bolo hradené aj pre ďalších kolegov a uhrádzané súkromnou platobnou kartou bez použitia preddavku.

Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Zamestnankyňa uvádza koniec pracovnej cesty o 18,00 hod. Cestovné lístky, ktoré doložila, nie sú až do miesta ukončenia pracovnej cesty. Podľa cestovných lístkov ukončila cestu o 17,30 hod., potom sa ešte presúvala, ale k tomu nie je cestovný doklad. O koľkej teda ukončila pracovnú cestu?

Dátum publikácie: 13. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Je možné, aby dvaja konatelia, ktorí nepoberajú žiadnu odmenu z firmy, mali preplatené stravne? Konatelia (v pozícii zamestnancov) boli pracovať  na zákazke, kde im bola poskytnutá strava a tá sa im vyfakturovala v hodnote cca 50 €. Činnosti sa v danom prípade robia na objednávku, v ktorej nie je dohoda o zabezpečení stravy. Je možné ju uplatniť do nákladov a odpočítať DPH? Strava bola fakturovaná inou spoločnosťou, nie tou, kde sa práce vykonávajú.

Dátum publikácie: 5. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Konateľ v jednoosobovej s. r. o. chodí za klientmi mestskou hromadnou dopravou. Ako môže dostať do nákladov električenku? Môže použiť nejaké percento z tohto nákladu a dať ho ako náklad na presun za klientmi?

Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2015

Vodič z povolania bol dňa 14. 9. 2019 vyslaný na pracovnú cestu: 7:35 hod. odchod zo sídla firmy (Senica), naložil tovar v SR, ktorý vyložil v ČR (čas strávený v ČR 8:45 –14:15 hod.). V ČR naložil ďalší tovar, ktorý vyložil v AT (čas strávený v AT 15:00 –18:00 hod.). Po 18:00 hod. prekročil hranicu do SR, kde zostal až do 24:00 hod. (nevrátil sa však do sídla firmy). Prináleží mu 8 hod. SR 5,10 €, 5,5 hod. ČR, 3 hod. AT (8,5 hod., 300 CZK)?

Dátum publikácie: 18. 10. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako správne účtovať o stravnom na zahraničnej služobnej ceste? Má sa účtovať do nákladov len výška krátenia, ak bolo poskytnuté stravné, ktoré si musel hradiť zamestnanec hotovosťou alebo kreditnou kartou? Alebo alternatívne, môže ísť stravné do nákladov v plnej výške + DPH ako nedaňový náklad? Ako sa postupuje v prípade, ak bol zamestnanec na pracovnej ceste v ČR a výška raňajok bola v sume 160 CZK? 

Dátum publikácie: 4. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Zamestnanci majú momentálne v pracovnej zmluve dohodnuté miesto výkonu práce v Čadci. Firma sa plánuje sťahovať do Krásna nad Kysucou. Avšak presný dátum sťahovania nie je momentálne známy. V prípade, že by zamestnanci chodili pracovať do nových priestorov v Krásne nad Kysucou, služobná cesta sa ráta z miesta bydliska zamestnanca alebo z miesta, ktoré má v pracovnej zmluve dohodnuté ako miesto výkonu práce?

Dátum publikácie: 3. 10. 2019
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 4. 2005

Zamestnanec mal pracovnú cestu do Maďarska. Stravné mu bolo vypočítané v sume 39 €, pretože cesta trvala nad 12 hodín. Zamestnancovi však boli poskytnuté raňajky, ktoré by sa mu mali krátiť 25 % z ceny 39 €, čo vychádza 9,75 €. Na faktúre z ubytovania však bola rozpísaná zvlášť suma za ubytovanie a zvlášť za raňajky. Raňajky pre tohto zamestnanca boli v sume 7 €, čo je menej, ako by mu mal zamestnávateľ krátiť. Bude sa zamestnancovi krátiť stravné podľa sumy uvedenej na faktúre alebo je potrebné sa riadiť výpočtom 25 % z najvyššej sumy?

Dátum publikácie: 20. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Stravné akej krajiny je potrebné použiť pri výpočte stravného prvý a posledný deň zahraničnej pracovnej cesty v Číne? Zahraničná pracovná cesta začala v Ružomberku o 5:00 hod., prechod hraníc bol o 9:00 hod., odlet z Viedne o 11:15 hod. dňa 29. 4. 2019. Prílet do Číny o 9:30 hod. dňa 30. 4. 2019. Odlet z Číny 5. 5. 2019 o 9:50 hod., prílet do Viedne o 18:45 hod., prechod hraníc o 20:30 hod. a príchod do Ružomberka o 23:00 hod. dňa 5. 5. 2019.

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002

Ako sa postupuje v rámci vyúčtovania pracovnej cesty (tuzemsko aj zahraničie), ak je faktúra za letenku na meno jedného zamestnanca a je ním aj uhradená? Faktúra je za troch zamestnancov, no letenky sa objednali v mene príslušného zamestnanca, pričom ich aj reálne zaplatil a uviedol ich na svojom cestovnom príkaze. Môže zamestnávateľ zaplatiť všetky tri letenky tomuto zamestnancovi?

...

Partner