2 výsledky

Zobraziť filtreSkryť filtre

Spisová značka: C-512/13
Forma rozhodnutia: rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum rozhodnutia: 24. 2. 2015
Dátum uverejnenia v EPI: 13. 4. 2015

Článok 45 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnemu predpisu, o aký ide vo veci samej, ktorým členský štát stanovuje v prospech pracovníkov, ktorí mali...

Spisová značka: I. ÚS 241/07
Forma rozhodnutia: nález
Súd: Ústavný súd SR
Dátum rozhodnutia: 18. 9. 2008
Dátum uverejnenia v EPI: 18. 9. 2008
Ani záujem štátu na realizácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu nemôže byť a nie je nadradený dodržiavaniu a rešpektovaniu práv, ktoré zákony priznávajú daňovým subjektom. Za...

Partner