Vyhľadávanie > Dôvodové správy > Aktuálne > Daň z motorových vozidiel
7 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

Právny stav od: 8. 10. 2020

Cieľom zákona je zlepšenie podnikateľského prostredia pre autodopravcov prevádzkujúcich kamiónovú a autobusovú dopravu a to odstránením „párovania“ vozidiel návesovej jazdnej súpravy a zavedením nových nižších ročných sadzieb daní.

Právny stav od: 18. 9. 2020

Cieľom zákona je aj počas trvania mimoriadnej situácie vytvoriť fikciu o jej ukončení a umožniť daňovým a iným orgánom pokračovať v konaniach prerušených počas obdobia pandémie.

Právny stav od: 17. 4. 2020

Cieľom zákona je eliminácia nepriaznivých dopadov súvisiacich s pandémiou vírusu Sars-Cov-2 na podnikateľské prostredie v oblasti spotrebných daní a zaistenie vyššej právnej istoty.

Právny stav od: 23. 8. 2019

Zákonom sa zabezpečuje implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi.

Právny stav od: 22. 8. 2014

Zákonom sa upravujú sadzby dane z motorových vozidiel, oslobodenia, zvýšenia a zníženia sadzieb daní, ktoré budú platné v rámci celej Slovenskej republiky.

Právny stav od: 6. 6. 2014

Novela zákona obsahuje viaceré úpravy týkajúce sa správy miestnych daní.

Právny stav od: 28. 5. 2004

Návrh zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady prináša niektoré nové prvky v zdaňovaní nehnuteľností, ustanovuje nové miesten dane. Na správcov dane prechádza väčšia právomoc pri určovaní konkrétnych sadzieb dane podľa miestnych podmienok.

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.