23 výsledkov
Dátum publikácie: 29. 10. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 11. 2004

Daňovníčka v roku 2019 podala daňové priznanie za pozemky, ktoré vlastní. V roku 2020 podala čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti za rok 2019 z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy. Za pozemky v roku 2019 zaplatila daň aj vlastníčka pozemku, aj nájomca. Má nárok na vrátenie dane vlastníčka v prípade, že nájomná zmluva je podpísaná a platná 4. 12. 2019? Je správca dane povinný uložiť pokutu za oneskorené podanie daňového priznania?

Dátum publikácie: 30. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

V katastri nehnuteľností je druh pozemku v KNE - B (TTP) a KNC - C (Záhrady). Čo si má daňovník uviesť do daňového priznania, aký druh pozemku?

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Akým spôsobom má správca dane oznámiť daňovníkovi, že mu vyrubil daň z nehnuteľnosti podľa pomôcok (rozhodnutie o prerokovaní dedičstva)? Daňovník bol písomne vyzvaný dvakrát, že je povinný podať daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti, ktoré získal dedičským rozhodnutím, avšak ani jedenkrát si výzvu neprevzal.

Dátum publikácie: 8. 7. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Správca dane zistil, že daňovník mal zmeny v roku 2018 a nepodal DP za rok 2019, ale až v roku 2020 na základe výzvy správcu dane. Dane a poplatky za rok 2019 má uhradené podľa starého DP. Správca dane chce uložiť pokutu za nepodanie DP včas. Ako má postupovať?

Dátum publikácie: 1. 6. 2020
Autor: Ing. Jana Galová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ide o telekomunikačný stožiar, ktorý je lanami upevnený na troch miestach – betónových pätkách, ktoré daný stožiar upevňujú. Dá sa povedať, že bez týchto upevnení by stožiar nestál. V daňovom priznaní je dosiaľ len plocha stavby 9 m, čo je plocha betónov a stožiaru na zemi, no v skutočnosti je táto plocha v tvare trojuholníka v rozlohe 350 m. Čo sa v tomto prípade berie ako stavba – len tá plocha, kde sú betóny alebo všetko? Bez týchto ukotvení by stavba nestála a medzi ukotvením a stožiarom už ani nie je možné nič iné ani prevádzkovať, ani postaviť, pretože charakter tejto „stavby" to nedovolí.

Dátum publikácie: 15. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 15. 10. 2014

Je parcela, ktorá tvorí pôdorys stavby. Kto je povinný odviesť daň z nehnuteľnosti za pozemok v prípade, keď majiteľom pozemku je iný subjekt ako majiteľ stavby? Resp. je povinný uviesť majiteľ pozemku danú parcelu v DP v prílohe, kde sa pozemky uvádzajú? Pozemok teda užíva majiteľ stavby, ale nie je uzavretá žiadna zmluva.

Dátum publikácie: 6. 12. 2019
Autor: Doktorka9
Právny stav od: 1. 1. 2005

Ako zdaňovať pozemky registrované na LV ako parcely E? Niektorí vlastníci pozemkov v stave E si podávajú daňové priznania. Iní sa pýtajú, či ich treba zdaniť.

Dátum publikácie: 28. 8. 2019
Autor: Doktorka9
Právny stav od: 1. 1. 2005

Dňa 23. 4. 2019 správca dane s daňovníkom zistili, že je vlastníkom pozemku, a to v celosti bez spoluvlastníkov. Na LV je napísaný titul nadobudnutia, z čísla ktorého vyplýva, že sa stal vlastníkom v roku 1992. O tejto skutočnosti nevedel. Zistilo sa, že za daný pozemok sa neplatí daň z nehnuteľnosti. Správca má podľa daňového poriadku právo dorubiť daň do piatich rokov od konca roka, v ktorom daňová povinnosť vznikla (§ 69 daňového poriadku), teda môže dorubiť daň na rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 alebo až od roku 2015? Započítava sa tých 5 rokov aj rok 2019? Daňovník musí podať na daný pozemok riadne daňové priznanie, ale na ktorý rok: na rok 2014 alebo 2015, alebo má podať daňové priznanie na rok 2019 a správca môže spätne daň dorubiť aj bez daňového priznania?

Dátum publikácie: 28. 1. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 12. 2012

V r. 2018 fyzická osoba zdedila 60 m2 porast (časť lúka, časť les), ktorý obhospodaruje cudzí človek. Neplynie z neho žiaden príjem. Je potrebné podať daňové priznanie z nadobudnutého majetku?

Dátum publikácie: 16. 1. 2019
Autor: Doktorka9
Právny stav od: 1. 1. 2005

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti za predané pozemky zaniká dňom, ktorý je uvedený v kúpnej zmluve alebo až zápisom do katastra nehnuteľnosti nového vlastníka predaných pozemkov?

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.