Vyhľadávanie > Odborné články > Aktuálne > Daň z pridanej hodnoty
356 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 14. 10. 2020
Autor: Ing. Beáta Jarošová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2020

V príspevku sa zaoberáme daňovým posúdením služieb poskytovaných prostredníctvom digitálnych platforiem so zameraním na digitálne platformy na prepravu cestujúcich, ktoré využívajú moderné technológie (mobilné aplikácie) namiesto klasického dispečingu. Ide o medzinárodné platformy, spoločnosti registrované pre DPH v iných členských štátoch EÚ.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Štefánia Haščíková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Vlastné imanie účtovnej jednotky tvorí: základné imanie, kapitálové fondy a fondy tvorené zo zisku, prevedené výsledky hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

Intrakomunitárne dodanie je oslobodené od dane v záujme budovania jednotného trhu EÚ, preto zrkadlovo musí byť intrakomunitárne nadobudnutie predmetom dane. Toto pravidlo vyvoláva aplikačné problémy vtedy, ak sú dve dodania (nadobudnutia) tovaru a len jedna preprava.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

V daňovej aplikačnej praxi často daňový úrad neuzná kontrolovanému daňovému subjektu odpočítanie DPH na vstupe z prijatých faktúr od dodávateľa, ktorý vykazuje vo svojom konaní rôzne nedostatky.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 1. 1. 2020

V praxi niekedy vzniká otázka, kedy je moment prechodu vlastníctva k tovaru. Výklad spoločnej eurosmernice o DPH poskytuje Súdny dvor EÚ, pričom výklad tohto pojmu je napríklad v rozsudku C-401/18 (prípad Herst).

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

E-commerce je čoraz vyhľadávanejšou sférou podnikania. Ponúka bohaté možnosti uplatnenia sa na trhu, zároveň však na firmy kladie špecifické nároky. V článku ponúkame odpovede na široké spektrum otázok súvisiacich s podnikaním na internete – od právnej základne povinností e-shopu, cez účtovné prípady, po špecifiká elektronického obchodu z hľadiska DPH. Pristavíme sa pri zľavových portáloch, povinnostiach zásielkového predaja v medzinárodnom meradle aj pri elektronicky dodávaných službách (Systém MOSS – „Mini one stop shop“).

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Príspevok rozoberá účtovanie zriadenia internetovej (webovej) stránky, účtovné prípady súvisiace s DPH pri on-line obchodovaní, účtovanie zľavových kupónov (poukazov) a účtovanie zľavových portálov.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Nie každý e-shop spĺňa definíciu zásielkového predaja v intenciách § 6 ods. 5 zákona o DPH. Malo by ísť o typ obchodu v medziach obchodovania v rámci EÚ, a to len v prípade, že odberateľom je osoba, ktorá nemá IČ DPH pridelené v príslušnom členskom štáte. Aké podmienky musia byť splnené na účely zásielkového predaja a aké sú podmienky jeho prevádzkovania?

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Firmy umiestňujú svoje produkty na internete, majú svoje „e-shopy“. Aké povinnosti má firma voči štátom, kde sa tovary pohybujú? Dôležité je určenie správneho miesta dodania tovaru a vzniku daňovej povinnosti.

Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2020

Pojem reklamné služby nie je definovaný v zákone o dani z pridanej hodnoty ani v smernici o DPH. Pri posudzovaní sponzorstva ako predmetu DPH je potrebné vychádzať z konkrétne dohodnutých zmluvných podmienok a uplatnenie zákona o DPH posudzovať v závislosti od toho, či ide zo strany sponzora len o darovanie finančných prostriedkov alebo o darovanie tovaru, príp. služby. V príspevku ponúkame praktický pohľad na danú tému vrátane rozboru rozsudku slovenského súdu z tejto oblasti.

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.