Vyhľadávanie > Príklady z praxe > Aktuálne > Daň z pridanej hodnoty
1458 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013

Slovenská spoločnosť dodáva výrobky do Nemecka s oslobodením od DPH. Sterilizácia jej výrobkov sa vykonáva v Nemecku, teda dodanie bude do Nemecka do „sterilizačky“ a následne si to zákazník vyzdvihne priamo tam. Miesto dodania bude teda „sterilizačka“ v Nemecku, fakturácia – zákazník Nemecko. Slovenská spoločnosť znáša náklady na sterilizáciu, bude objednávať a znášať riziko. Budú mať aj zmluvu na sterilizáciu s nemeckou „sterilizačkou“. Podmienky budú EXW. Má sa slovenská spoločnosť registrovať k DPH v Nemecku, keďže tam posiela výrobky na spracovateľskú operáciu?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004

S. r. o. – veľkoobchod s audio a video nosičmi, platiteľ DPH, má niekoľko stoviek komisionárskych zmlúv, kde je v pozícii komisionára. Mesačne vypracováva nahlášky predajov pre komitentov (platiteľov DPH) a polročne pre kominentov (neplatiteľov DPH). Existuje nejaká možnosť, ako posunúť hlásenie predaja až po dovŕšení nejakej vyššej sumy, napr. 50 €?

Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť dostala faktúru za certifikáciu zamestnanca, dodávateľ je z USA. Faktúra je vystavená so slovenskou DPH. V texte faktúry je uvedené SK VAT a suma vo výške 20 % sadzby DPH. Vo faktúre dodávateľ uvádza IČ DPH Veľkej Británie. Vyplývajú tuzemskej spoločnosti z tejto faktúry nejaké povinnosti alebo iba dodávateľ odvedie DPH cez MOSS?

Dátum publikácie: 16. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Švajčiarska spoločnosť dodala tovar z jej poľskej pobočky slovenskej firme, platiteľovi DPH. Faktúru poslali bez dane s číslom VAT Švajčiarska. Napriek viacerým urgenciám slovenskej spoločnosti, že faktúra je nesprávna a či sú registrovaní pre DPH v Poľsku, komunikácia bola bezúspešná. Čo s faktúrou, ak ani v budúcnosti nepošlú opravenú faktúru? Hrozí spoločnosti niečo z daňového hľadiska? 

Dátum publikácie: 16. 10. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2013

Spoločnosť poskytuje kúpeľnú starostlivosť a klientov zúčtuje na konci pobytu. Klient má možnosť využiť „otvorené účty“ na konzumné v baroch a reštauráciách, platí taktiež až pri odchode. Problém je pri pobytoch, ktoré prechádzajú cez kalendárny mesiac - konzumné tovarov je potrebné rozdeliť pri fakturácii do príslušných mesiacov z pohľadu správneho obdobia DPH?

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2005

Daňový úrad na základe vykonanej kontroly neuznal odpočet DPH z faktúry, pri ktorej mal byť správne uplatnený systém samozdanenia podľa § 69 zákona o DPH. Neuznaný odpočet DPH je spoločnosť povinná vrátiť na účet daňového úradu. Ako má spoločnosť účtovať neoprávnene odpočítanú DPH? Pôjde o daňový výdavok?

Dátum publikácie: 15. 10. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Právnická osoba, ktorá má sídlo aj podnikanie v SR, platiteľ DPH, má predpoklad spolupracovať s Bahrajnom (dodanie služby). V súvislosti s touto zákazkou bude jediný kontraktor slovenská spoločnosť sídliaca na území SR, ktorá bude mať kontrakt na dodanie s bahrajnskou spoločnosťou. V akom režime DPH bude slovenská spoločnosť vystavovať faktúry pre druhú slovenskú spoločnosť? Typ služby - nastavenie odberu čo najlacnejším spôsobom odberu energie - energetický audit.

Dátum publikácie: 13. 10. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2010

Slovenská firma, platiteľ DPH, objednala tovar v Bulharsku. Dodávateľ, bulharská firma, tovar vyrobila a zabezpečila prepravcu, ktorý uvedený tovar vyvezie priamo z Bulharska do 3. krajiny. Vo faktúre z Bulharska je uvedená samostatne čiastka za tovar a samostatne za prepravu bez DPH. Preclieva sa v Bulharsku. Tovar sa na územie Slovenska vôbec nedostane. Územie EÚ tovar opustil 5. 6. 2020. Ako postupuje slovenská firma?

Dátum publikácie: 9. 10. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Spoločnosť má zákazku, kde zhotovuje stavbu "Suchý odber popolčeka a škvary z kotlov" pre teplárenskú spoločnosť. Fakturuje mesačne podľa súpisov vykonaných prác, kde je podľa rozpočtu stavba rozdelená na stavebnú časť a tzv. prevádzkové súbory. Prevádzkové súbory sú vlastne samotnou technológiou suchého odberu popolčeka a škvary z kotlov. Obsahujú časti – odber škvary z kotlov, pneumatická doprava popola, skladovacie silo popola, konštrukcia pod silom, rozvod stlačeného vzduchu, prevádzkový rozvod silnoprúdu, meranie a regulácia. Stavebné práce podľa súpisu fakturuje s prenosom daňovej povinnosti. Je správne, ak tento "prevádzkový súbor" fakturuje s DPH, keďže ide o technológiu? 

Dátum publikácie: 9. 10. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť so sídlom v ČR ako vlastník softvéru zaisťuje vývoj a údržbu tohto softvéru. V SR má dcérsku spoločnosť – distribučný kanál na území SR – ktorá predáva softvér na území SR, tu je registrovaná na DPH, vystupuje voči svojim zákazníkom pod svojím menom a na vlastný účet. Dcérska spoločnosť vystavuje faktúry za predaj softvéru a jeho údržbu pod svojím IČO, DIČ a IČ DPH registrovaným na SR. Pri fakturácii za tieto služby na území SR sa riadi marketingovou a cenovou stratégiou určenou materskou spoločnosťou. Výnos z predaja má dcérska spoločnosť, do nákladov nevstupujú náklady od materskej spoločnosti, pretože nedochádza k refakturácii za predaný softvér a poskytované služby. Je postup materskej a dcérskej spoločnosti správny z daňového hľadiska?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.