1033 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Podnikateľ – FO má v majetku nebytový priestor 10 rokov, časť už má odpísanú a zostatková cena je 10 000 €. Rozhodne sa darovať uvedený priestor synovi, ktorý ho chce vložiť do obchodného majetku ako FO. Aká bude obstarávacia cena u syna – obdarovaného? Vyplýva nejaká daňová povinnosť darcovi? Uvedený priestor kúpil darca bez DPH. Ak sa obdarovaný po určitom čase 6 rokov – majetok odpisuje, rozhodne uvedenú nehnuteľnosť predať, neinvestuje do nej, len uplatňuje bežné náklady spojené s údržbou, môže dať do nákladov zostatkovú cenu nehnuteľnosti, resp. aké náklady uplatní pri predaji?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť plánuje obstarať nový debniaci voz. Vedenie sa rozhodlo, že voz musí byť odpísaný počas doby trvania stavby. Ide o obstaranie majetku, ak jeho doba trvania je menšia ako 1 rok a cena obstarania je cca 400 tis €? Dobou trvania sa rozumie, že voz je vždy vyrobený pre konkrétny druh tunela. Nedá sa použiť pre iný tunel, pretože každý tunel má iné parametre, a preto sa voz musí vždy dať upraviť pre nový tunel. To znamená, že ak sa voz zakúpi na konkrétny tunel a bude sa používať 10 mesiacov, môže sa dať priamo do nákladov, resp. rozložia sa náklady počas 10 mesiacov? Ak sa voz bude musieť zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ako sa môže nastaviť odpisovanie, keď sa musí odpisovať viac ako 1 rok, čiže prakticky minimálne sa musí odpisovať 2 roky?Je možné odpisovať napr. 14 mesiacov?

Dátum publikácie: 23. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

V roku 2019 spoločnosť zaradila debniaci voz vo výške 479 886,20 € s parametrami pre účtovné odpisovanie 2 roky a daňové odpisy 6 rokov. Dôvod pre ÚO 2 roky bol ten, že takto zhotovený voz bude slúžiť len na danom tuneli a bude potrebný len počas 2 rokov. V roku 2021 dala spoločnosť tento voz prerobiť pre iný typ tunela, pretože v pôvodnom zhotovení by novému tunelu nevyhovoval. Táto prerábka bude v sume cca 133 tis. €. Ide o technické zhodnotenie alebo o priamy náklad? Ak ide o technické zhodnotenie, musí sa zaradiť. Doba odpisovania môže byť zhodná s dĺžkou potreby vozu na tomto tuneli? Čo v prípade, ak bude doba použitia kratšia ako 12 mesiacov?

Dátum publikácie: 22. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 2. 2019

Do ktorej odpisovej skupiny sa má zaradiť nerezové potrubie, ktoré slúži na prívod vody do výdajného automatu a aký kód produkcie použiť?

Dátum publikácie: 21. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť kúpila štvorkolku. V technickom preukaze je uvedené, že ide o traktor špeciálny, kategória T3b. Zaradí sa ako klasická štvorkolka do odpisovej skupiny 2?

Dátum publikácie: 16. 7. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Štátna príspevková organizácia má vo výpožičke objekt, ktorý je majetkom štátu. Majetok je značne zdevastovaný, a preto ho chce organizácia rekonštruovať v cene 190 000 eur, aby ho mohla začať užívať. Je možné takúto sumu investovať do nehnuteľnosti vo výpožičke? Podľa akého zákona a paragrafu? Súhlas na rekonštrukciu organizácia má.

Dátum publikácie: 15. 7. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2005

Zamestnanec objednal z e-shopu spotrebný materiál. Na základe objednávky a pokynov pre úhradu spoločnosť čiastku zaplatila a zaúčtovala ako zahraničnú zálohovú faktúru a jej úhradu. Následne s tovarom prišla aj česká vyúčtovacia faktúra, ktorá ale neobsahovala úplné údaje odberateľa (IČO a IČ DPH) a taktiež na nej bola vyčíslená znížená DPH 15 %. Tuzemský odberateľ kontaktoval dodávateľa, ktorý je platiteľom DPH v Čechách, a žiadal doplniť údaje a uplatniť prenesenie daňovej povinnosti, keďže ide o nadobudnutie tovaru z EÚ. V odpovedi český dodávateľ oznámil, že oprava dokladu nie je možná, pretože u nich je možné objednať tovar iba ako súkromná osoba. Ako daný problém riešiť z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH?

Dátum publikácie: 14. 7. 2021
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 3. 2021

Zamestnávateľ v internom predpise stanovil, že zamestnancom, ktorí požiadali o finančný príspevok na stravovanie, poskytne k 1. dňu obdobia, od ktorého sa bude poskytovať finančný príspevok, zálohu v sume 30 * 2,81 €, teda sumu 84,30 € (tzv. stála záloha na finančný príspevok na stravovanie), výplatný termín má 10. a záloha na finančný príspevok by mala pokryť toto obdobie. Ide o stálu zálohu, poskytnutú jednorazovo, ktorej výška sa meniť nebude a bude slúžiť na to, aby zamestnanec mal k dispozícii peniaze na stravovanie vopred...

Dátum publikácie: 12. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová

Ako vypočítať cestovné náhrady na súkromné auto, ak nie je k dispozícii spotreba auta, pretože nie je uvedená vo veľkom technickom preukaze?

Dátum publikácie: 12. 7. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2016

Na základe zmluvy o pôžičke poskytnutej v českých korunách dostane fyzická osoba pri splatnosti istiny v roku 2021 aj dohodnuté úroky. Akú bude platiť daň? Ak by došlo k predaju pred dohodnutým termínom splatnosti, pôjde o kapitálový výnos a ako to bude s daňou a odvodmi? Je možné pri splatnosti istiny premenovať ju na zmenku a aký by tam bol úrokový výnos?

...

 

 

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.