923 výsledkov

Zobraziť filtreSkryť filtre

...
Dátum publikácie: 24. 11. 2020
Autor: Ing. Vladimír Ozimý
Právny stav od: 1. 1. 2020

Spoločnosť vlastní fotovoltaickú elektráreň. Dodávateľ vyfakturoval montáž merania na technologickej časti (elektromer, poistky, listy, vodiče...) v sume 2 000 € bez DPH. Meranie nezvyšuje výkon, len zo zákona ho musela spoločnosť zriadiť, aby posielalo automaticky hlásenia do OKTE. Môže to spoločnosť dať priamo do nákladov alebo ako technické zhodnotenie alebo to samostatne zaradiť a odpisovať? Ak áno, do ktorej odpisovej skupiny?

Dátum publikácie: 23. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2020

SHR, platiteľ DPH, zakúpil poľnohospodársky stroj, uplatnil si odpočítanie DPH. Na tomto stroji sa stala neopraviteľná škoda a je nepoužiteľný. Chce ho predať aspoň na súčiastky za 1 000 €, ale zostatková cena stroja je 6 000 €. Čo s odpočítanou DPH? Je povinný vrátiť alikvotnú časť DPH? Faktúra za predaj na súčiastky bude základ + DPH?

Dátum publikácie: 20. 11. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019

Z dôvodu sťahovania spoločnosti do priemyselného areálu sa chystá spoločnosť zabezpečiť prepravu pre zamestnancov z miesta bydliska do práce prostredníctvom prepravnej spoločnosti autobusmi. Spoločnosť bude prispievať na prepravu zamestnancom 70 % z ceny cestovného lístka a zamestnanec si bude hradiť zvyšných 30 %. Bude tento výdavok spoločnosti daňovo uznaným nákladom v plnej výške? Má spoločnosť nárok na plné odpočítanie DPH z faktúry od prepravcu? Bude tento príjem pre zamestnancov oslobodený od dane?

Dátum publikácie: 18. 11. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Zamestnávateľ v záujme ochrany svojich zamestnancov poslal svojho zamestnanca, aby absolvoval COVID test. Zamestnanec predložil zamestnávateľovi doklad o úhrade. Akým spôsobom môže zamestnávateľ preplatiť náklady za test tomuto zamestnancovi? Môže byť doklad zúčtovaný prostredníctvom výplaty alebo cez pokladňu? Ide o nepeňažný príjem zamestnanca?

Dátum publikácie: 16. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2012

Dôchodkyňa prenajme v roku 2020 jednorazovo starú stodolu na fotenie v sume 800 € alebo to prenajme ona za 500 € a manžel za 300 €. Vyplýva im z tohto dôvodu povinnosť registrácie na daňovom úrade a musia podávať daňové priznanie? Prenajali to príspevkovej organizácii VÚC.

Dátum publikácie: 16. 11. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2011

Ak fyzická osoba – zamestnanec uzatvorí zmluvu o dielo s s. r. o. a na základe zmluvy dostane odmenu 500 €, akým spôsobom ju má zdaniť? Musí podať daňové priznanie B? Podľa akého paragrafu sa má zdaniť tento príjem? Prípadne mohol by byť príjem do 500 € oslobodený od dane z príjmu?

Dátum publikácie: 6. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť s r. o. sa zaoberá nákupom a predajom tovaru. V mesiaci september 2020 nakúpila reklamné predmety. Predmety nie sú označené logom. Bezodplatne ich dáva spoločnosť obchodným partnerom. Cena niektorých predmetov je do 17 €, ale cena iných je nad 17 €. Postupuje spoločnosť správne, ak predmety, ktorých cena je nad 17 €, zaúčtuje vrátane DPH ako reprezentačné výdavky a potom ide o nedaňový náklad?

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2004

Je dodávka tovaru/zariadenia s montážou považovaná za príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí? Tovar bol dodaný do Francúzska.

Dátum publikácie: 5. 11. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019

Občianske združenie má k dispozícii budovu, v ktorej poskytuje ubytovanie a možnosť prenájmu priestorov na školenia. V stanovách OZ je uvedená činnosť „poskytovanie ubytovania a prenájom priestorov na edukačné účely“. Potrebuje OZ k tejto činnosti živnostenské oprávnenie? Ak by OZ ubytovalo ľudí bez toho, že je splnený edukačný účel, tak príjem a s tým súvisiaci náklad vstupuje do základu dane z príjmov?

Dátum publikácie: 3. 11. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Spoločnosť v rámci zvýhodnenej ponuky od mobilného operátora zakúpila elektrokolobežku v hodnote 300 € + 60 € DPH (celkovo 360 € s DPH) za sumu 0,50 € + 0,10 € DPH (celkovo 0,60 € s DPH). Na faktúre od mobilného operátora je uvedená cena 300 € bez DPH a zľava 299,50 € bez DPH. Následne túto elektrokolobežku spoločnosť predala zamestnancovi za cenu 0,50 € + 0,10 € DPH (celkovo 0,60 € s DPH). Je potrebné dodaniť zamestnancovi rozdiel ceny obvyklej a ceny, za ktorú ju zamestnávateľ predal zamestnancovi, t. j. je potrebné dodaniť zamestnancovi sumu zľavy + DPH?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.