1550 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 25. 4. 2020

Spoločnosť bude podávať dodatočné daňové priznanie pre daň z príjmov právnických osôb za roky 2015 – 2019. Zistila totiž, že v riadnom daňovom priznaní do riadku č. 130 uviedla niektoré položky, ktoré tam nepatria. Boli totiž daňovo uznateľné. V dodatočnom daňovom priznaní za roky 2015 a 2016 sa zvýši daňová strata. Môže sa táto strata umoriť až v dodatočnom daňovom priznaní za rok 2019?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2016

Na čo všetko musí zamestnávateľ pamätať, ak sa rozhodne, že dá zamestnancovi možnosť používať služobné auto na súkromné účely? Služobné auto je prenajaté formou operatívneho prenájmu.

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2017

Otázka sa týka účtovania nájmu vozidiel a PHL na súkromné účely (využívanie automobilu na súkromné účely). Spoločnosť zaúčtuje došlú faktúru za nájom zápisom 518/343 a PHL zápisom 501/343. Je správne, keď spoločnosť účtuje 80 % z faktúry ako náklad firmy a 20 % je pripočítateľná položka? Zo sumy faktúry 20 % pre súkromné účely odvedie DPH na výstupe?

Dátum publikácie: 26. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Slovenská spoločnosť fakturuje českej spoločnosti za prenájom osobného auta. Možno daň zrazenú v ČR z platieb za prenájom považovať za preddavok na daň a v daňovom priznaní slovenskej spoločnosti vyňať zo zdaniteľných príjmov?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2011

OSBD ako správca je platiteľom dane z príjmu za prenájom spoločných častí domu, ktorý je príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. Na tieto prenájmy robí s nájomcami zmluvy, na základe ktorých platia nájomcovia úhrady na účet fondu príslušného domu. Z tohto účtu sa hradí odmena (administratívny poplatok) pre správcu na základe rozhodnutia vlastníkov. Môže sa pri výpočte zrážkovej dane znížiť príjem z nájomného o uvedenú odmenu (poplatok) pre správcu?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2015

Spoločnosť predčasne ukončila lízing na auto, ktoré mala zaradené do majetku firmy. Lízingová spoločnosť jej poslala faktúru s DPH za odkúpenie auta + faktúru ako poplatok za predčasné ukončenie lízingu. Ako sa tieto faktúry zaúčtujú? Ako sa posúdia odpisy predmetného auta, ak ho spoločnosť v tom istom mesiaci následne ďalej predala?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2020

Ak zamestnávateľ, majiteľ reštaurácie, poskytuje zamestnancom stravovanie vo vlastnej reštaurácii, odvádza DPH zo sumy, ktorú hradí zamestnanec alebo z celej čiastky, t. j. aj zo sumy zákonného príspevku a príspevku zo sociálneho fondu?

Dátum publikácie: 25. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Spoločnosť organizuje vo svojich priestoroch teambuilding pre zamestnancov (porada s vyhodnotením roka a občerstvením). Akciu zabezpečí cateringová firma. Možno uznať ako daňový výdavok firmy platbu cateringovej spoločnosti za zabezpečenie akcie a prenájom inventáru a občerstvenie hradené zo sociálneho fondu oslobodiť u zamestnancov od dane?

Dátum publikácie: 22. 1. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2004

Na budove nadobudnutej v 8/2012 za 300 000 eur bolo v tom istom roku vykonané technické zhodnotenie. Časť budovy bola v roku 2013 predaná, vo vlastníctve naďalej zostala časť v sume 140 000 eur počítanej z obstarávacej ceny 300 000 eur. V rokoch 2013 až 2015 bolo na budove vykonané ďalšie technické zhodnotenie. Na daňové účely bola budova odpisovaná v rokoch 2012 až 2014 zrýchlene, od roku 2015 rovnomerne. V akej cene mala byť budova zaradená po predaji jej časti v roku 2013 a ako mali byť vypočítavané odpisy?

Dátum publikácie: 20. 1. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 1992

V spoločenskej zmluve má spoločnosť klauzulu, že podiel spoločníkov sa po úmrtí nededí. Pri mikro účtovnej jednotke sa zistí čisté vlastné imanie tak, že od vlastného imania odpočíta záväzky – čiže r. 25 – r. 34 v účtovnej závierke? Ako sa vypočíta vyrovnací podiel? Musí sa vyrovnací podiel zdaniť zrážkovou daňou 7 % a následne sa na účet pošle už len čistý vyrovnací podiel? Má sa vyrovnací podiel poslať notárovi alebo stačí iba doporučene oznámiť hodnotu vyrovnacieho podielu?

...

Partner

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.